Systemadministratör till MSB

Plats
Stockholm (Kommun) (SE)
Annonserat
den 9 maj 2017
Stängs
den 20 maj 2017
Ref:
2017/59
Kontakta
Christer Sandström
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Erfaren systemadministratör

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

MSB ska stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet, samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen. Myndigheten ska även arbeta med skydd av samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur samt utveckla sam­hällets arbete med kontinuitetshantering och kritiska beroenden. I detta ingår även att vara Sveriges kontaktpunkt för skydd av europeisk kritisk infrastruktur enligt Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/114/EG. Myndigheten arbetar med förebyggande informationssäkerhetsarbete och operativ it-incidenthantering, samt ansvarar för att sammanställa en helhetsbild och lägesbedömningar på informationssäkerhetsområdet. MSB utfärdar dessutom föreskrifter om hur statliga myndigheter ska arbeta med informationssäkerhet, kryptoberedskap och it-incidentrapportering. Myndigheten har även särskilda uppgifter inom medieberedskap och signalskydd. 

Verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet består av fyra enheter med totalt 55 medarbetare. Tjänsten är placerad på enheten för operativ cybersäkerhet och it-incidenthantering som består av 20 medarbetare och är belägen på Kungsholmen i Stockholm.  Den avdelning som denna verksamhet tillhör omfattar kunskapsutveckling, sam­verkan och planering, brand- och olycksförebyggande arbete, säker hantering av farliga ämnen samt cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet. Avdelningen ansvarar även för framtagande av nationell risk- och förmågebedömning.

Dina arbetsuppgifter
Till enheten för operativ cybersäkerhet och it-incidenthantering söker vi en systemadministratör som stöd i utveckling och förvaltning av verksamhetsspecifik it.

Du kommer att bli viktig för vårt teknikberoende interna arbete på enheten för operativ cybersäkerhet, där både planerat och snabbt uppkomna behov av stöd är förutsättning för våra framgångar.

Du kommer att arbeta med systemutveckling, drift och förvaltning i en blandad teknikmiljö med fokus mot it-infrastruktur bestående av servrar, nätverksutrustning, kommunikations- och kryptoutrustningar samt vissa typer av klienter. Du kommer i olika roller bli involverad i utvecklingsaktiviteter.

Din kompetensprofil
Du har för tjänsten relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt och minst fem års dokumenterad erfarenhet från arbete i miljö liknande vår. Du ska även ha god erfarenhet från att ha arbetat med Linux i en verksamhet där krav ställs på hög it-säkerhet och du måste ha en hög säkerhetsmedvetenhet.

Det är meriterande med god kunskap om CentOS, Ansible, Juniper, BGP, Checkpoint och gärna därtill Windows samt MacOS. 

Du har god kunskap i att förstå och uttrycka dig på både svenska och engelska.

Dina personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi ställer stora krav på din personliga förmåga som att arbeta både självständigt och tillsammans med andra för att nå våra mål och resultat, oftast med flera samtidigt aktuella arbetsuppgifter. Då resultatet av ditt arbete är förutsättning för andra att lyckas med sina arbetsuppgifter måste du ha ett positivt förhållningssätt till att ge god service, även om situationen kan vara pressad. 

MSB arbetar för ökad jämställdhet och likabehandling, såväl internt som gentemot medborgarna. Det krävs ett aktivt arbete för ett samhälle utan diskriminering. Därför är det viktigt för oss att alla inom MSB bidrar och är delaktiga i vår strävan.

Övrigt
Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor i tjänsten, nationellt och internationellt, kan förekomma. Anställningen är en tillsvidareanställning och MSB tillämpar prov­anställ­ning. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras. För anställning krävs svenskt medborgarskap.

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Christer Sandström, tf enhetschef Peter Jonegård eller programledare för it-produktion Erik Linder. Facklig företrädare är Cindy SturessonSACO, Ingrid Krook ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240. 

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast den 20 maj 2017, märkt med referensnummer 2017/59. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. 

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Stockholm
Län: Stockholms län
Land: Sverige
Referensnummer: 2017/59
Publicerat: 2017-05-04
Sista ansökningsdag: 2017-05-20

Liknande jobb

Liknande jobb