Chef till Polismyndigheten

Rekryterare
Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 15 maj 2017
Stängs
den 29 maj 2017
Kontakta
Marika Dagenbrink
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Gruppchef till verksamhetsplanering och uppföljning vid IT-avdelningen

Beskrivning av arbetsplatsen
It-avdelningen har ca 750 anställda. Avdelningen består av sex enheter samt ett kansli som lyder direkt under avdelningschefen.

It-avdelningen är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. It-avdelningens främsta uppgift är att tillhandahålla it-tjänster till hela Polismyndigheten. I uppdraget ingår också att samverka i tekniska frågor med andra rättsvårdande myndigheter inom landet, främst genom det så kallade RIF-samarbetet (rättsväsendets informationsförsörjning) samt att aktivt bidra till det rättsvårdande arbetet inom EU.

Avdelningen ansvarar för att utveckla, förvalta och sköta drift av samtliga Polisens it-system och därtill hörande it-infrastruktur samt för att införskaffa it-system och it-applikationer och införa dem i Polismyndighetens verksamhet. I uppdraget ingår också ett funktionsansvar för den del av säkerhets- och verksamhetsskyddet som omfattar it- och informationssäkerhet samt signalskydd.

Avdelningskansliet ska tillhandahålla stöd och styrning inom områdena administration, ekonomi och uppföljning inklusive rapportering avseende it-planen, it-inköp, samt juridiskt stöd avseende it-upphandlingar och expertkompetens inom polisdatalagen och personuppgiftslagen och liknande rättsområden. Beredskap- och kontinuitetsplanering ingår också som en funktion på kansliet. 

Arbetsuppgifter
Chefen för Verksamhetsplanering och uppföljning ansvarar för it-avdelningens samlade verksamhetsplanering och uppföljning både ur ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv. Funktionen stödjer ledningen och respektive organisatorisk enhet med verksamhetsmässiga rapporter och beslutsunderlag.

I uppdraget som chef för denna grupp ingår det även att driva egna strategiskt viktiga uppdrag. Rollen innebär ett nära samarbete med cheferna inom it-avdelningen och du är van vid att medverka i ledningsgrupp där du bland annat rapporterar status för pågående och planerade uppdrag.

Du ansvarar för: 
Kontinuerlig behovsanalys av s.k. nyckelkontroller b.la. för organisations-, kund- samt inköps- och logistikfrågor och inrättandet av sådana i enlighet med FISK (förordning om intern styrning och kontroll) och annan författning och god sed, ingår som en naturlig del. Gruppen ska bistå riksrevisionen, internrevisionen och andra vid granskningar. Du och din grupp har ett mycket nära samarbete med ekonomiavdelningen, som är samlokaliserad med gruppen. Vi söker nu dig som vill arbeta som chef för gruppen verksamhetsplanering och uppföljning.

Som gruppchef för verksamhetsplanering och uppföljning vid IT-avdelningen:

ska du 

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp 
 • säkerställa att all finansiell rapportering och analys från ekonomiavdelningen levereras i rätt tid, är relevant och korrekt samt håller högsta kvalitet
 • Leda ständig utveckling och kvalitetssäkring av it-avdelningens controllerprocesser i samråd med ekonomiavdelningen 
 • ta fram it-avdelningens årliga it-plan med tillhörande budget baserat på it-strategin och andra styrande riktlinjer/dokument
 • löpande utveckla uppföljning av it-avdelningens leveranser och nytta för verksamheten 
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar 
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du 

 • minst ett par års erfarenhet av att ha arbetat som chef 
 • för funktionen relevant akademisk examen/utbildning inom ekonomi eller samhällsvetenskapliga ämnen 
 • minst ett par års erfarenhet av verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt delta i förändrings- och utvecklingsarbeten samt att skapa väl fungerande team 
 • relevant erfarenhet av planerings- och rapporteringsprocesser, som även inkluderar ekonomi, för komplexa organisationer 
 • en väl utvecklad analytisk förmåga
 • erfarenhet av agila arbetssätt är meriterande
 • besitter du
 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter 
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om anställningen lämnas av Marika Dagenbrink, sektionschef Styrning och administration, 010-563 73 33. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: chefsrekrytering@polisen.se

Facklig företrädare
Kent Svärd, SACO, tfn 010-56 34 211; Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-56 38710; Johan  Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-56 77 092; Karna Tillheden, Seko Polisen, tfn 010-56 16 627.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid IT-avdelningen på Kungsholmen

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Din ansökan blir en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Ansökan
Genom din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Du söker befattningen via Polisens Rekryteringsstöd. Du skapar ett konto första gången du ansöker. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill.

Har du skyddad identitet eller annan information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut; ta kontakt via chefsrekrytering@polisen.se

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 29 500 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet
Klicka på "Ansök-knappen" och sök tjänsten via Polisens webbaserade rekryteringsverktyg.

Liknande jobb

Liknande jobb