Regeringen söker generaldirektör och chef till Jämställdhetsmyndigheten i Göteborg

Plats
Göteborg (Kommun), Västra Götaland
Annonserat
den 15 maj 2017
Stängs
den 7 juni 2017
Ref:
S2017/02946/JÄM
Kontakta
Anna-Karin Lindblom
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

12_Rosenbad_430px.jpg

Regeringen söker generaldirektör och chef för Jämställdhetsmyndigheten

Göteborg

Jämställdhetsmyndigheten blir en ny myndighet som avses påbörja sin verksamhet i januari 2018. Jämställdhetsmyndigheten ska ha i uppgift att bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndigheten ska överta uppgifter som i dag är uppdelade på flera olika myndigheter. Myndigheten ska ansvara för uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd utifrån de jämställdhetspolitiska målen. Regeringen avser även att inom ramen för myndigheten permanenta och samordna flera uppdrag på jämställdhetspolitikens område. Vidare ska myndigheten fördela bidrag till jämställdhetsprojekt och kvinnors organisering samt i övrigt bistå regeringen i t.ex. det internationella arbetet på området. En viktig del i myndighetens verksamhet är att arbeta stödjande gentemot t.ex. andra myndigheter som är strategiska för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.   

Jämställdhetsmyndigheten ska vara lokaliserad i Göteborg och ha cirka 75 årsarbetskrafter. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med

 • flerårig erfarenhet från ledande position från större myndighet eller annan större organisation,
 • erfarenhet av att leda genom chefer,
 • goda kunskaper om och flerårig erfarenhet från statlig förvaltning och dess beslutsprocesser,
 • god förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
 • kunskap om och erfarenhet av arbete med jämställdhetsfrågor,
 • erfarenhet av att leda strategiskt utvecklingsarbete,
 • erfarenhet av internationellt samarbete,
 • goda kunskaper i svenska och engelska,
 • akademisk examen, eller motsvarande, med relevans för myndighetens ansvarsområde.

Du ska också ha förmåga att 

 • leda på ett strategiskt och effektivt sätt, 
 • företräda myndigheten på ett professionellt och förtroendefullt sätt,
 • vara drivande och resultatorienterad,
 • ha hög integritet och god analytisk förmåga,
 • engagera och motivera de anställda inom ramen för ett gott arbetsklimat,
 • etablera, vidmakthålla och utveckla samarbeten med viktiga aktörer inom myndighetens område, både nationellt och internationellt,
 • leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
 • arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
 • företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

 • erfarenhet från och kunskap om arbetet rörande en eller flera av de jämställdhetspolitiska delmålsområdena och utvecklingen inom dessa,
 • kunskap och erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter,
 • erfarenhet av kunskapsförmedlande verksamhet,
 • med gott resultat ha genomfört uppbyggnaden och utvecklingen av en myndighet eller större organisation.

Övrigt
Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till generaldirektör och chef för Jämställdhetsmyndigheten.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av Anna-Karin Lindblom, enhetschef eller Pernilla Baralt, statssekreterare. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg, kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 1000.

Denna rekrytering omfattas inte av sekretess.

Intresseanmälan
Välkommen att registrera din intresseanmälan i vårt rekryteringsverktyg eller med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 7 juni till Socialdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer S2017/02946/JÄM. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan.

En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Liknande jobb

Liknande jobb