Regeringen söker generaldirektör och chef för Statens fastighetsverk

Plats
Stockholm (Kommun) (SE)
Annonserat
den 19 maj 2017
Stängs
den 12 juni 2017
Ref:
Fi 2017/02274/SFö
Kontakta
Ulf Holm
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

12_Rosenbad_430px.jpg

Regeringen söker generaldirektör och chef för Statens fastighetsverk

Stockholms län

Statens fastighetsverk (SFV) ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom. I första hand förvaltas det fastighetsbestånd som inte kunnat bolagiseras eller varit lämpligt att förvalta i bolagsform. På uppdrag av regeringen genomförs nybyggnation och ombyggnation samt förvärv och avyttring av fast egendom. Myndigheten förvaltar ca 2 300 fastigheter med ca 3 000 byggnader och en total areal som motsvarar en sjundedel av Sveriges markyta.

I uppgifterna ingår att bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. Fastigheterna ska förvaltas så att en god resurshushållning och en hög ekonomisk effektivitet uppnås.

Statens fastighetsverk leds av en styrelse. Myndighetschefen är ledamot i styrelsen. Huvudkontoret ligger i Stockholm och myndigheten har cirka 380 anställda.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med

 • tidigare erfarenhet att som chef leda och utveckla organisationer,
 • erfarenhet av arbete med intern styrning, kostnadskontroll och effektiv resursanvändning,
 • goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
 • erfarenhet av att framgångsrikt driva större förhandlingar,
 • akademisk examen eller motsvarande.

Du ska också ha förmåga att 

 • leda en affärsmässig myndighetsverksamhet som verkar på en delvis konkurrensutsatt marknad,
 • vara strukturerad och ha hög kvalitetsmedvetenhet,
 • leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
 • företräda verksamheten internt och externt gentemot intressenter i omvärlden,
 • god kommunikativ förmåga,
 • god social kompetens och utvecklad samarbetsförmåga,
 • etablera och vidmakthålla goda relationer med intressenter,  
 • engagera och motivera medarbetare,
 • arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
 • företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

 • god kunskap om bygg- och fastighetsmarknaden,
 • goda kunskaper om kulturarv och kultursektorns verksamhet,
 • kännedom om upphandlings- och hållbarhetsfrågor,
 • erfarenhet av ledarskap i stora projekt.

Övrigt
Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas som generaldirektör och chef till Statens fastighetsverk. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Ulf Holm och enhetschefen Karin Hååg. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Karin Hjalmarsson, Kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 1000.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 12 juni till Finansdepartement, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer Fi 2017/02274/SFö. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan.

En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Liknande jobb

Liknande jobb