Regeringen söker generaldirektör och chef för Lantmäteriet

Plats
Gävle
Annonserat
den 10 juli 2017
Stängs
den 14 augusti 2017
Ref:
N2017/04693
Kontakta
Alf Karlsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

12_Rosenbad_430px.jpg

Regeringen söker generaldirektör och chef för Lantmäteriet Gävle
Lantmäteriet 
är en förvaltningsmyndighet för frågor om fastighetsindelning, grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inskrivning enligt jordabalken och geodetiska referenssystem. 

Lantmäteriet ska bl.a. verka för en enhetlig och ändamålsenlig förrättningsverksamhet och fastighetsindelning, en väl fungerande försörjning med grundläggande geografisk information och fastighetsinformation av sådan omfattning, kvalitet och aktualitet att samhällets behov tillgodoses, en enhetlig och ändamålsenlig inskrivningsverksamhet och en nationell enhetlig geografisk infrastruktur.

Lantmäteriet ska inom ramen för sitt verksamhetsområde även bevaka Sveriges intressen i det internationella arbetet, bidra till Sveriges politik för global utveckling och genomförandet av politiken, samverka med myndigheter och organisationer i andra länder i frågor som har betydelse för Lantmäteriet, ansvara för samordning och stöd vid genomförande av EU-direktiv, utreda och yttra sig i ärenden och mål hos domstolar och andra statliga myndigheter, om en myndighet begär det, och i övrigt ge råd och stöd.

Inom Lantmäteriet finns Ortnamnsrådet som ger råd i frågor om ortsnamn med företrädare för ortnamnsvårdande och namngivande intressenter samt Geodatarådet som ger råd i frågor som rör Lantmäteriets samordnande roll inom området för geografisk information och fastighetsinformation.

Lantmäteriet leds av en styrelse. Generaldirektören är myndighetschef. Myndigheten har ca 2000 anställda och huvudkontoret är lokaliserat till Gävle.

Lantmäteriet står inför stora utmaningar där verksamheten under de närmaste åren är i behov av ett omfattande förändringsarbete. Som ledare för Lantmäteriet förväntas du därför ha ett starkt intresse att leda en verksamhet i förändring.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
• erfarenhet av att som chef på hög ledningsnivå leda strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete i en kunskapsintensiv verksamhet,
• erfarenhet av att leda genom chefer,
• erfarenhet av att leda en geografiskt spridd verksamhet,
• goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser,
• erfarenhet av den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
• erfarenhet av arbete i medialt bevakad verksamhet,
• akademisk examen, eller motsvarande,
• goda kunskaper i svenska och engelska.

Du ska också ha förmåga att 
• leda och utveckla verksamheten,
• kommunicera väl,
• arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
• på ett förtroendefullt sätt företräda verksamheten, även internationellt,
• engagera och motivera medarbetare,
• utveckla goda samarbetsformer med externa aktörer,
• leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
• företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har
• erfarenhet från Regeringskansliet, statlig myndighet eller riksdagen,
• erfarenhet av arbete med EU-frågor eller andra internationella frågor.

Övrigt
Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till generaldirektör och chef för Lantmäteriet. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Alf Karlsson och enhetschef Ulrika Rosenberg Sand. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg, kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 1000.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 14 augusti till Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer N2017/04693. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan.

En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.