Administrativ chef till Mälardalens Högskola

Plats
Västerås (Kommun), Västmanland
Annonserat
den 2 augusti 2017
Stängs
den 31 augusti 2017
Ref:
2017/1792
Kontakta
Thomas Wahl
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Administrativ chef vid Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Ref.nr: 2017/1792  
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning:100 %
Sista ansökningsdag: 2017-08-31
Stationeringsort: Västerås

Vid Mälardalens högskola finns fyra akademier med ansvar för högskolans utbildning och forskning. Varje akademi leds av en akademichef. På varje akademi finns en administrativ chef som arbetar på delegation av akademichefen och ingår i akademins ledningsråd. Vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) bedrivs utbildning, forskarutbildning och forskning inom områdena ekonomi- och samhällsvetenskap samt teknik. Akademin är värdakademi för fyra kandidatprogram, två magisterprogram, ett mastersprogram, två högskoleingenjörsutbildningar samt två civilingenjörsutbildningar. Dessutom är akademin värd för två forskarutbildningar samt två av högskolans sex forskningsinriktningar. På akademin finns för närvarande ca 130 medarbetare och ca 2500 studenter. Verksamheterna är organiserade i två akademiska avdelningar och bedrivs i både Eskilstuna och Västerås.

Den administrativa avdelningen, som idag omfattar nio personer, har ett huvudsakligt ansvar för studievägledning, utbildningsadministration, informations- och kommunikationsarbete, registratur, studentservice inklusive placeringar i verksamhetsförlagd utbildning.  Den administrativa avdelningens huvuduppgift är att ge administrativt stöd till akademichef, avdelningschefer, utbildningsledare, forskningsledare, forskare, lärare, doktorander och studenter inom ett antal administrativa områden, utgöra akademins kontaktfunktion gentemot förvaltningen och samverka med högskolans övriga administrativa funktioner. 

Arbetsuppgifter
Den administrativa chefens huvuduppgift är att tillgodose behovet av ett effektivt administrativt stöd åt samtliga verksamheter vid akademin, ge ett aktivt och professionellt stöd till akademichef, avdelningschefer och utbildningsledningsfunktioner i planerings-, styrnings- och uppföljningsarbete samt leda och fördela arbetet inom den administrativa avdelningen. Tillsammans med akademichefen svarar du för samordning och beredning av akademins interna verksamhetsplanering, uppföljning och avrapportering, samt utarbetar beslutsunderlag och analyser till akademichef och avdelningschefer inom akademin. Du är chef för den administrativa avdelningen som utgör en administrativ resurs för hela akademin. Som administrativ chef ansvarar du även för information om och uppföljning av regelverk, övergripande policys och rutiner, och kommer att ha ett nära samarbete med övriga administrativa enheter på högskolan för att säkerställa en effektiv och professionell administration inom högskolan.

Kvalifikationer
För arbetet krävs högskoleexamen med administrativ inriktning, gärna inom ekonomi, juridik, PA eller liknande, alternativt högskoleexamen inom annat område och kompletterande utbildning med administrativ inriktning. Du bör vidare ha;

  • dokumenterad erfarenhet av chefsarbete på övergripande administrativ nivå,
  • dokumenterat god administrativ förmåga,
  • erfarenhet av att leda medarbetare med olika professioner som stöd åt högskolans kärnverksamheter,
  • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Dina personliga egenskaper kännetecknas av att du är en god ledare som kan entusiasmera och motivera dina medarbetare i såväl det dagliga arbetet som i förändrings- och utvecklingsarbete. Du är strukturerad och kvalitetsmedveten och arbetar för en god intern kontroll. Du är serviceinriktad, engagerad, handlingskraftig och resultatinriktad och har lätt att bygga goda relationer med personer i din omgivning. Du är en god kommunikatör och kan arbeta processinriktat. Du har en väl utvecklad förmåga att tänka långsiktigt och se helheter.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Meriterande
Erfarenhet från offentlig förvaltning och högre utbildning är meriterande liksom erfarenhet av verksamhetsutveckling inom det administrativa området. 

Upplysningar
Upplysningar lämnas av akademichef Thomas Wahl på telefon 021-15 17 66 eller via e-post thomas.wahl@mdh.se

Facklig representant är Michaël Le Duc, (SACO), 021-10 14 02 och Susanne Meijer (OFR), 021- 10 14 89. 

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Ansökan
Märk din ansökan med referensnummer 2017/1792 och skicka den till e-postadress ansokan@mdh.se.

Ansökan som skickas elektroniskt ska vara i Word eller PDF-format och märkas med referensnummer. Ansökan kan även skickas till:

Mälardalens högskola
Personalsektionen
Jan Romedahl
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast 2017-08-31.

Välkommen med din ansökan!

Liknande jobb

Liknande jobb