Avdelningschef till Finansdepartementet

Plats
Stockholm
Annonserat
den 7 augusti 2017
Stängs
den 16 augusti 2017
Ref:
Fi2017/02963/PE
Kontakta
Karolina Ekholm
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

54_08 Foto Pontus Johansson_webb_8172_682x292.jpg

Avdelningschef - ansvara för arbetet på ekonomiska avdelningen Stockholm
Ref: Fi2017/02963/PE

Ekonomiska avdelningen, Finansdepartementet

Är du en erfaren och engagerad chef som stimuleras av att utveckla både verksamhet och medarbetare? Som avdelningschef på Finansdepartementet hjälper du regeringen att förverkliga sin ekonomiska politik samtidigt som du bidrar till heladepartementets utveckling.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som avdelningschef för ekonomiska avdelningen erbjuder vi dig att axla de tre roller som chefskapet i Regeringskansliet bjuder. Du får möjlighet att leda medarbetare, agera verksamhetsföreträdare och verka som arbetsgivarföreträdare med målet att fortsätta utveckla myndighetens förmåga att vara ett effektivt och kompetent instrument till regeringen i dess uppdrag att styra riket och förverkliga sin politik.

Dina arbetsuppgifter kommer att präglas av en blandning av långsiktig kunskapsuppbyggnad, utveckling av avdelningens verksamhet och snabba bedömningar. Du kommer att leda, driva, utveckla och följa upp avdelningens arbete och du coachar de enhetschefer som du har personalansvar för. Arbetet sker i nära samarbete med departementets politiska ledning. Som avdelningschef, tillika finansråd, ingår du i avdelningschefsgruppen där du förväntas bidra till hela departementets utveckling.

Finansdepartementets ekonomiska avdelning ska tillhandahålla underlag för ekonomisk-politiska beslut och därigenom bidra till en hög och uthållig tillväxt, makroekonomisk stabilitet och en rättvis fördelning. Det gäller såväl i Sverige som inom EU.

Ekonomiska avdelningen arbetar bland annat med:

  • prognoser för konjunkturen och de offentliga finanserna
  • konsekvensanalyser av ekonomisk-politiska förslag
  • fördelningsanalyser och långsiktsberäkningar
  • analyser av utvecklingen på arbetsmarknaden
  • analyser av om större förslag som bereds i regeringskansliet är förenliga med målen för den ekonomiska politiken
  • råd om utformningen av den ekonomiska politiken
  • ekonomiskt-politiskt samarbete inom EU och OECD

Avdelningen har ca 50 anställda och består av fem sakenheter: prognosenheten, enheten för offentliga finanser, fördelningsanalysenheten, enheten för ekonomisk-politisk analys samt enheten för analys- och systemstöd.

Din bakgrund
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom nationalekonomi och som har gedigen erfarenhet av kvalificerat samhällsekonomiskt analys- och prognosarbete. Du har erfarenhet av att leda, planera och samordna utvecklingsarbete och av ledarskap på strategisk nivå. Meriterande är om du har en högre akademisk examen samt tidigare erfarenhet av att arbeta som chef i en liknande miljö och av arbete i Regeringskansliet. Har du erfarenheter från arbete i internationella organisationer som t.ex. Europeiska kommissionen, IMF eller OECD ses även det som meriterande.

Dina egenskaper
Du har tydliga ledaregenskaper och förmåga att leda, utveckla och inspirera kvalificerade medarbetare i en kunskapsbaserad och politiskt styrd organisation. Du är omvärldsorienterad, proaktiv och en skicklig kommunikatör, som kan kommunicera öppet och tydligt med medarbetare och kollegor. Som chef är det vidare viktigt att du har stark integritet samtidigt som du är beslutsför och kan leverera det som den politiska ledningen beslutar.

Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning som finansråd med ett tidsbegränsat förordnande som avdelningschef. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta statssekreteraren Karolina Ekholm på 08-405 48 82. Du är också välkommen att kontakta personalspecialisten Sara Ohlin tel. 08-405 43 51. Fackliga kontaktpersoner är Peter Österberg, SACO, och Lotta Nordqvist, ST, och nås via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 16 augusti 2017.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 500 personer, varav 600 utomlands. Finansdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för finanspolitiken och frågor som rör finansmarknad, internationellt ekonomiskt samarbete, förvaltningspolitik, län, kommuner och landsting, prognoser och nyckeltal, skatter, spelfrågor samt statens budget.

Liknande jobb

Liknande jobb