Förvaltningschef för kyrkoförvaltningen inom Linköpings domkyrkopastorat

Plats
Linköping
Annonserat
den 9 augusti 2017
Stängs
den 31 augusti 2017
Ref:
C-2017-146
Kontakta
Peter Lundborg
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Linköpings domkyrkopastorat har åtta församlingar med tillsammans närmare 57 000 medlemmar. Pastoratet har ca 250 anställda medarbetare med en väl fungerande förvaltning. Vi firar gudstjänst i 12 kyrkor där också många ideella medarbetare bidrar till det levande församlingslivet.  

Linköpings domkyrkopastorat söker
Chef för kyrkoförvaltningen inom Linköpings domkyrkopastorat    


Kyrkoförvaltningen är församlingarnas verksamhetsstöd vilket omfattar administration och service vad avser personal- och löneadministration, ekonomi och redovisning, fastighetsförvaltning, lokalvård, begravningsverksamhet samt kommunikation och IT-frågor.

Förvaltningschefen(FC) och domprosten utgör pastoratets ledningsgrupp. Pastoratets åtta församlingar leds av församlingsherdar som i samverkan med kyrkoförvaltningens chefer utgör pastoratets chefsgrupp som FC tillsammans med domprosten leder. Inför framtiden ser vi utmaningar i att kunna vara en dynamisk förvaltning som är följsam i förändrade behov och som ligger i framkant av utvecklingen.

FC har det övergripande ansvaret för kyrkoförvaltningen som består av fyra enheter; ekonomi och lön, begravningsverksamhet- och fastighet, kommunikation och service samt personal. Varje enhet leds av en enhetschef och FC har ett direkt eller indirekt arbetsledaransvar för förvaltningens personal.

FC ansvarar inför domprosten att utifrån övergripande mål ta fram förslag till strategi- och styrdokument samt verksamhetsplaner som kyrkorådet och kyrkofullmäktige beslutar.

Inom ansvarsområdet ligger även att verkställa övrigt fattade beslut samt ansvara för pastoratets ekonomi utifrån en god resurshållning samt tillse att verksamheten bedrivs enligt de lagar och regelverk som pastoratet har att ta hänsyn till.

Utveckla verksamheten och fortlöpande hålla sig välinformerad om det som sker och som är relevant för pastoratets verksamhet.

Bidra till att pastoratet bygger, bibehåller och utvecklar goda relationer med samarbetsparters och med det omgivande samhället i övrigt.

Bereda, föredra och följa upp ärenden i arbetsutskottet och kyrkorådet, teckna och bevaka avtal samt ansvara för pastoratets IT-frågor.

Rollen innebär:
Ha god personlig kontakt och gott samarbete med församlingarna och dess chefer.
Företräda Linköpings domkyrkopastorat och Svenska kyrkan i olika sammanhang.

Kvalifikationer:
Du har en högskoleutbildning gärna med en förvaltningsinriktning eller motsvarande. Det är meriterande med juridisk kompetens. Du har dokumenterad erfarenhet som chef från befattning i arbetsledande ställning. Vi lägger stor vikt vid dina ledaregenskaper och förmåga till lyhördhet. Det är viktigt att du har en personlig erfarenhet av Svenska kyrkan och delar dess värderingar. Det är en merit om du har erfarenhet från en statlig, kommunal eller politiskt styrd organisation.
Övrigt: Medlem i Svenska kyrkan.

Tillträde:
8 januari 2018.

Ansökan:
Om du vill vara en del av Svenska kyrkans arbete och dess utveckling, är du varmt välkommen med din ansökan.
Din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar du vill åberopa sänder du in via länken nedan.

I den här rekryteringen samarbetar vi med Unik Resurs.

Upplysningar:
Domprost Peter Lundborg, tfn: 070-644 68 87 och kyrkorådets ordförande Anna Lundblad, tfn: 070-204 59 40.
Fackliga företrädare: Peter Liljegren (Kommunal) tfn: 010-442 87 13, Anna-Carin Gabelic, (KyrkA) tfn: 013-20 50 33, Ann-Marie Lindh,(Vision) tfn: 013-20 50 29 och Berit Nownahal-Cleber (Lärarförbundet) tfn: 013-20 60 00.

Välkommen med din ansökan!

Varaktighet/Arbetstid
Heltid
Tillsvidare

Arbetsgivare
Linköpings domkyrkopastorat

Lön
Månadslön

Postadress
Box 2037
58002 LINKÖPING

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2017-08-31
Ange referens: C-2017-146