HR-handläggare till DO

Plats
Solna (Kommun), Stockholm
Annonserat
den 11 augusti 2017
Stängs
den 27 augusti 2017
Ref:
LED 2017/363
Kontakta
Christina Ågren
Kategori
HR / Personal
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

HR-handläggare

Diarienummer LED 2017/363

Ansökan senast 27 augusti 2017

I enhetens uppdrag ingår att bistå ledningen med stöd, samordning och utveckling vad gäller myndighetens interna arbete med arbetsrättsliga frågor, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, samt lika rättigheter och möjligheter. I ansvaret ingår också att ge konsultativt stöd till myndighetens chefer i HR-relaterade frågor. Vidare ska enheten säkerställa att avtal, policys och riktlinjer utgår från gällande regelverk och den statliga arbetsgivarpolitiken, samt att HR-processerna är verksamhetsanpassade. Enheten ansvarar också för att förhandla och samverka med de fackliga parterna på myndigheten i HR- och verksamhetsrelaterade frågor.

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att du ska ge ett kvalificerat stöd till myndighetens chefer i arbetsrättsliga frågor och avtal samt inom bland annat områdena rekrytering, arbetsmiljö och rehabilitering. I arbetsuppgifterna ingår det också att tillsammans med kollegor arbeta aktivt med utvecklingsfrågor inom enhetens ansvarsområden. Du arbetar både operativt och strategiskt utifrån ett konsultativt arbetssätt i förhållande till chefer och ledning i HR-frågor. Arbetet innebär också att samverka och förhandla med fackliga parter.

Kravprofil

Vi söker dig med

 • akademisk examen från PA-programmet eller annan relevant akademisk examen i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
 • flera års erfarenhet av att utveckla och driva HR-frågor
 • flera års erfarenhet av att ge brett kvalificerat stöd till chefer i arbetsrättsliga och personalrelaterade frågor
 • mycket god kunskap om arbetsrättsliga frågor inom staten
 • mycket god kunskap om vad arbetsgivarrollen innebär ur ett HR-perspektiv
 • erfarenhet av att samverka med fackliga representanter i olika personalfrågor
 • god erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering
 • mycket goda kommunikativa egenskaper
 • mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
 • vana av att arbeta i Palasso

Du ska ha förmåga att

 • ge kvalificerat konsultativt stöd och coacha chefer i olika HR-frågor
 • vara entusiasmerande och driva olika frågor inom HR-området
 • inge förtroende, skapa goda relationer och ha hög integritet
 • vara lösningsinriktad och kunna arbeta både i grupp och självständigt
 • kunna samarbeta och vara prestigelös
 • vara analytisk och strukturerad
 • möta olika människor med respekt
 • vara flexibel och kunna växla mellan olika arbetsuppgifter och svårighetsgrad

Meriterande

 • god erfarenhet av lönebildningsarbete
 • erfarenhet av att arbeta med regeringsuppdragen moderna beredskapsjobb och praktik i staten.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning om sex månader.
DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme.

DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Kontaktperson är rekryterande chef Christina Ågren eller HR-handläggare Lotta-Karin Hansson. Fackliga företrädare är Henrik Angel och Maria Boustedt Hedvall för Saco och Ammar Makboul för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 27 augusti 2017 till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna eller till ansokning@do.se med referensnummer LED 2017/363.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en engagerad HR-handläggare som vill ta sig an uppgiften att vara delaktig i att utveckla myndighetens HR-arbete.

DO är en statlig myndighet som arbetar för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer.

För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder.

Liknande jobb

Liknande jobb