Läkare/Ledare till Genetiska laboratoriet - Region Östergötland

Plats
Linköping (Kommun), Östergötland
Annonserat
den 2 oktober 2017
Stängs
den 22 oktober 2017
Kontakta
Katarina Nyhammar
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Region Östergötland söker Ledare till Genetiska laboratoriet

Arbetsgivare: Region Östergötland
Rekryteringsområde: Tjänstemän
Uppdragstyp: Rekrytering
Område: Chefstjänster/ Styrelse-uppdrag
Ort: Linköping
Platser: 1
Sista ansökningsdag: 2017-10-22

Läkare med möjlighet till kombinationstjänst som universitetslektor/professor vid Linköpings Universitet

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med cirka 13 000 medarbetare.

Klinisk genetik levererar till hela Sydöstra sjukvårdsregionen; ett upptagningsområde som omfattar ca en miljon medborgare. Kliniken är i en expansiv tillväxtfas då genetisk kompetens efterfrågas inom allt fler områden samtidigt som kliniken också bistår samverkande kliniker i deras arbete med att bygga upp egen kompetens inom genetisk diagnostik. Kliniken har ca 40 medarbetare varav hälften jobbar på Genetiska laboratoriet. Utmärkande för vår verksamhet är en hög grad av samverkan med olika kliniska verksamheter som har behov av genetisk kunskap samt andra laboratoriediscipliner. Det ger möjlighet till en dynamisk och snabbfotad utveckling som leder till patientnära lösningar. Vårt Omics center (en del av Genomic Medicine Sweden), som är en multidisciplinär klinisk plattform för Next Generation Sequencing (NGS), är ett gott exempel och möjliggör avancerad NGS-baserad genetisk diagnostik för individanpassade behandlingsstrategier.

Uppdrag och arbetsuppgifter
Vi söker den läkare som vill leda den medicinska utvecklingen av vårt Genetiska laboratorium framåt. Vi tror på att kombinera ledarskapet med forskning eller kliniskt arbete och söker därför dig som vill leda, samtidigt som du är med där det händer! Vi ser att tjänsten är lämplig att kombinera med ett universitetslektorat, en professur eller klinisk forskartjänst för Linköping universitet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Klinisk tjänstgöring som läkare på Klinisk Genetik. I kombination med forskning beroende på profession och intresse. Finansierad forskningstjänst del av tid är möjlig, så kallad klinisk forskartjänst (30 %). Upplägg på den kliniska tjänsten formas efter dig och dina specialområden.
  • Tolka frågeställningar från remittent och patient och avgöra vilka analyspaket som ska köras. Tolka och svara ut analysfynd, vilket allt oftare sker via multidisciplinära ronder.
  • Du har ett medicinskt ledningsansvar och leder verksamheten i linje med verksamhetsplan och uppsatta mål.
  • Du leder och driver den medicinska utvecklingen av det Genetiska laboratoriet och tillsammans med andra kliniker driver du gemensamma plattformar/core facilities - bland annat vårt Omics center (NGS).
  • Tillsammans med enhetschef för laboratoriepersonalen driver du arbetet med att planera och strategiskt arbeta med kompetensförsörjning, metodutveckling och olika samarbeten.  
  • Du ingår i klinikens ledningsgrupp och bidrar aktivt till klinikens drift och utveckling.
  • Ordförande i Omnics centrets gemensamma metodråd*
  • Du verkar för goda relationer till remittenter, samarbetskliniker och forskare och du deltar i nationella forum och arenor för att både hämta och sprida information och kunskap för verksamhetens räkning.

*Metodrådet för Omics center har uppdraget att prioritera vilka analyser som skall utvecklas samt besluta om införande av nya respektive avveckling av gamla, analyser. Medlemmarna ska fungera som expertråd för kommunikation mellan olika kliniker och verka som stöd i medicinska frågor.

Din profil

Utbildning
Du är utbildad läkare, med för tjänsten adekvat inriktning och profil. Du är forskningsintresserad och gärna disputerad.

Erfarenhet
Du bör ha dokumenterad erfarenhet av klinisk diagnostik baserad på molekylärgenetisk metodologi och en god förståelse för forsknings- och utvecklingsarbete.  

Kunskap
Tjänsten kräver kunskap och färdigheter i strategiskt ledarskap på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du har relevanta IT-kunskaper och behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Personliga kompetenser
Som person är du trygg i ditt ledarskap och du har god förmåga att engagera, motivera och skapa delaktighet hos medarbetare och kollegor. Du tar tillvara på andras kunskap, erfarenhet och kreativitet för att tillsammans leda verksamheten framåt mot uppsatta mål. Du har god förmåga att prioritera, koordinera och leda högteknologisk klinisk verksamhet. Du är strategisk och utvecklingsorienterad, har helhetssyn och kan hantera olika utmaningar och arbetsuppgifter samtidigt. Du är tydlig i din kommunikation, kan förmedla och omsätta ny kunskap samt är trygg, stabil och har hög grad av självinsikt.

Vi kommer därför lägga särskild vikt vid kompetenserna kundfokus, planering, anpassning, påverkan, självkännedom och samarbete.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Region Östergötland med Unik Resurs. Vi vill därför ha din ansökan via hemsidan www.unikresurs.se

Senaste ansökningsdag är 2017-10-22. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Katarina Nyhammar, katarina.nyhammar@regionostergotland.se, 010-103 24 30. 

Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Unik Resurs konsult Kristina Lind, kristina.lind@unikresurs.se, 076-7781513
 

Unik Resurs

Välkommen till Unik Resurs!

Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång

Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.

Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.

Lycka till!

Liknande jobb

Liknande jobb