Stabschef till utbildningsförvaltningen

Rekryterare
Stockholms stad
Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 3 oktober 2017
Stängs
den 22 oktober 2017
Ref:
2017/6638
Kontakta
Lena Holmdahl
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Vi vill att eleverna ska ha de bästa förutsättningarna, stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. Vi vet att skicklig personal och stödfunktioner på skolan är avgörande för att eleverna ska lyckas, och att skickliga chefer är avgörande för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag.

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som chef i Stockholms stad är du med och formulerar tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

Arbetsplatsbeskrivning
I Stockholms stad arbetar över 39000 personer. Tjänstemannaorganisationen är uppdelad i 14 stadsdelsförvaltningar med ansvar för merparten av den kommunala servicen, 15 fackförvaltningar och 16 bolag. På utbildningsförvaltningen arbetar över 14 000 personer. Förvaltningen har fyra ansvarsområden:

  • Driva kommunal verksamhet inom fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
  • Hantera frågor som är stadsgemensamma för förskolorna, i nära samverkan med stadsdelsnämnderna.
  • Ansvara för fristående verksamhet utifrån det ansvar kommunen har, exempelvis tillståndsgivning, tillsyn och hantering av anmälningar, synpunkter och klagomål.
  • Erbjuda tjänster inom elevhälsans samtliga professioner.

Utbildningsförvaltningen är uppdelad i verksamhetsavdelningarna förskola, grundskola och gymnasieskola. Till detta finns fyra avdelningar som ger verksamhetsavdelningarna stöd i utveckling och samordning, ekonomi och styrning, personal och kompetensförsörjning samt lärande och elevhälsa.

Uppdragsbeskrivning
Stabschefens huvuduppdrag är att i nära samarbete med utbildningsdirektören samordna ledningens arbete. Stabschefen är sekreterare i förvaltningens ledningsgrupp och rapporterar direkt till utbildningsdirektören. Stabschefen har ingen direkt underställd personal men har en betydande roll att samordna arbetet med olika avdelningars staber. I arbetet ingår att samordna underlag för ledningens beslut, kvalitetssäkra olika handlingar samt att omsätta ledningens beslut till t.ex. direktiv eller anvisningar. Du har ett samordningsansvar för utredningar, remisser och särskilda uppdrag, samt att förbereda, planera och utveckla förvaltningens ledningsarbete. Det krävs ett nära samarbete med alla avdelningar inom förvaltningen. Som stabschef spelar du en viktig roll i förvaltningens strategiska och operativa arbete då du bland annat koordinerar huvudverksamhetsfrågor, bereder frågor till förvaltningschefen, ledningsgruppen och övrig verksamhet samt är förvaltningens länk mellan roteln, nämnden och stadsledningskontoret. En viktig del i stabschefens roll är att samordna kommunikationen mellan den politiska ledningen och förvaltningen.

Som stabschef är du placerad direkt under förvaltningschefen och tillhör förvaltningens ledningsgrupp.

Kvalifikationer
Vi söker en stabschef som planerar, organiserar och prioriterar arbetet mot mål och fokuserar på resultat. Du styrs av mål- och resultattänkande men förändrar din inriktning när målen ändrar sig. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet där du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du har väl grundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. Som person är du utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang samt skapar kontakter och underhåller relationer. Du arbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad samt behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. Du kan leda och motivera andra för att effektivt nå gemensamma mål samt samordna grupper och bli en referenspunkt för andra genom att skapa engagemang och delaktighet.

Utbildning
Sökande ska ha akademisk examen med för tjänsten relevant inriktning, exempelvis samhällsvetenskap, juridik eller ekonomi.

Erfarenhet
Du ska ha erfarenhet av arbete i en politik styrd organisation med ledarerfarenhet på strategisk nivå och av förändringsarbete.

Kunskap
En gedigen förståelse för skolan som verksamhetsområde och för beslutskedjan inom den.

Tjänsten är en tillsvidareanställning som stabschef i Stockholms stad och utbildningsförvaltningen med ett sexårsförordnande på den aktuella tjänsten.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Från 2017-12-01 eller efter överenskommelse
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Stockholm
Län: Stockholms län
Land: Sverige
Referensnummer: 2017/6638

Kontakt

  • Lena Holmdahl, utbildningsdirektör, 08-508 33 617
  • Patrik Biverstedt, chefsrekryterare, 08-508 33 485

Facklig företrädare

  • Kjell Sjöberg, Skolledarförbundet, 076-825 25 83
  • Olle Pettersson, Lärarförbundet, 076-12 21 743
  • Ragnar Sjölander, LR, 070-760 19 30

Publicerat: 2017-09-29
Sista ansökningsdag: 2017-10-22
Utbildningskrav: Högskola/universitet

Liknande jobb

Liknande jobb