Personalchef till Skellefteå kommun

Plats
Skellefteå (Kommun), Västerbotten
Annonserat
den 9 oktober 2017
Stängs
den 19 oktober 2017
Ref:
A717716/2017
Kontakta
Niclas Ericsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

jobb-1.jpgPersonalchef
Som ett led i vår fortsatta utveckling söker vi nu en personalchef som vill vara med och leda Skellefteå kommuns utvecklings- och förändringsarbete med ett tydligt fokus på hållbarhet.

I rollen som personalchef har du det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna strategiska HR-frågor och koppla kommunens mål och vision till ett framgångsrikt personalarbete. Då kommunen befinner sig i en mycket expansiv fas är det av högsta vikt att utveckla processer för att rekrytera, behålla, utveckla och engagera duktiga medarbetare. Vi behöver säkerställa ett bra lagarbete och att våra chefer och medarbetare har rätt förutsättningar att utföra sitt jobb, att de har rätt kompetens, rätt verktyg och resurser samt möjlighet till kunddriven verksamhetsutveckling. Vi vill vara en kommun som ständigt ligger i framkant. 

Arbetsuppgifter
Som personalchef ansvarar du direkt under kommunchefen för kommunens samlade strategiska personalarbete utifrån ett helhetsperspektiv. Utifrån lagstiftning, verksamhetsmål och handlingsplaner företräder du och leder personalarbetet i en politiskt styrd organisation. Ytterst handlar det om att utveckla kommunen som en attraktiv arbetsgivare för att säkra framtida kompetens- och personalförsörjning. Uppdraget innefattar styrning och utveckling av samtliga personalprocesser. Samarbetet med förvaltningarna och deras verksamheter är en viktig förutsättning för att lyckas med utvecklingsarbetet. Det kommunövergripande operativa HR-arbetet sker på kommunens support- och lokalförvaltning och utförs av avdelningen personalsupport. Uppdelningen förutsätter ett nära samarbete mellan det kommunövergripande strategiska HR-arbetet och det operativa HR-arbetet. 

Personalchef ansvarar för; 

  • kommunens samtliga övergripande strategiska personalprocesser- exempelvis personal- och kompetensförsörjning, ledarskap, arbetsmiljö samt hälsa. 
  • styrning, ledning och utveckling av verksamhet enligt lagstiftning, budget och verksamhetsmål 
  • att representera verksamheten internt och externt utifrån ett arbetsgivarperspektiv 
  • att tillhandahålla information och beslutsunderlag till politiker och ledning samt verkställa och följa upp politiskt fattade beslut 
  • samarbetet med förvaltningar/bolag utifrån en kommunal helhetssyn 
  • omvärldsbevakning 
  • att aktivt driva samarbete med andra, exempelvis myndigheter, kommuner med flera 

Kvalifikationer
Du har förmåga att arbeta strategiskt, långsiktigt och taktiskt utifrån ett arbetsgivarperspektiv med fokus på måluppfyllelse för verksamheten. Din vilja, ambition och förmåga att se nya möjligheter och att kunna leda i förändring är av stor betydelse för uppdraget. Du har goda ledaregenskaper och erfarenheter och förstår vikten av god kommunikation. Det är meriterande men inte avgörande att du arbetat inom HR-området tidigare. Du har en förmåga att planera arbetet med struktur och tydlighet och engagerar och motiverar chefer och medarbetare. Du har förmåga att förstå vilken omställningsprocess som krävs för en digitaliserad kommun. 
Personalchefen ingår i kommunens ledningsgrupp och svarar också inför personalnämnden.

I den här rekryteringen samarbetar vi med Randstad och rekryteringskonsult Niclas Ericsson, 0733-434 113. När du klickar på "ansök" skickas du vidare till Randstads ansökningsformulär.

Anställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Tillträde snarast efter överenskommelse.

ANSÖK HÄR

Sista ansökningsdag: 19 okt 2017

Referensnummer: A717716/2017

Kontaktpersoner
Niclas Ericsson
Rekryteringskonsult Randstad
0733-434 113

Övrigt
Kommunledningskontoret är den samlade resurs som står till förfogande för kommunens centrala politiska ledning - kommunstyrelsen och personalnämnden. Förutom uppdraget mot den politiska verksamheten, har förvaltningen ett uppdrag och är en kompetensresurs för kommunchefen, kommunens ledningsgrupp, de övriga förvaltningarna och de kommunägda bolagen, för ledning och utveckling av kommunkoncernen utifrån gemensamma visioner, mål och uppdrag. Uppgiften är att vara en kompetensresurs för ledningen till att utveckla och säkerställa en välfungerande och effektiv kommunal arbetsorganisation och att initiera projekt som bidrar till utvecklingen av Skellefteå kommun som plats med kunden/medborgarna i fokus. Här samordnas också arbetet med att skapa väl fungerande demokratiska styrformer.

Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/

Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.