Landstings-/Regiondirektör till Landstinget Värmland

Plats
Karlstad
Annonserat
den 11 oktober 2017
Stängs
den 29 oktober 2017
Kontakta
Peter Krenander
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Då nuvarande Landstingsdirektör kommer att lämna sin befattning söker Landstinget i Värmland nu en efterträdare till denna position tillika blivande Regiondirektör då Landstinget går mot Regionbildning 2019. 

Om Landstinget i Värmland

Landstingets verksamhetsidé och uppdrag
Landstingets uppdrag består av hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, samt regional utveckling. Med drygt 7000 medarbetare är landstinget en av länets största arbetsgivare och kunskapsorganisation. Det finns cirka 30 vårdcentraler runt om i länet och sjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby. Tandvården har cirka 40 kliniker runt om i länet.

Landstinget arbetar för att erbjuda en effektiv hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, som ger trygghet och livskvalitet. Landstinget i Värmland ska utveckla hälso- och sjukvården till nytta för alla värmlänningar. Individens behov ska utgöra grunden för hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvård ska utföras på lika villkor för alla.

En hälso- och sjukvård av hög kvalitet som kontinuerligt förbättras bidrar till den regionala utvecklingen och ett hållbart samhälle. Likaså bidrar tillväxt och hållbar utveckling till god hälsa och goda förutsättningar för landstingets hälso- och sjukvård. Det innebär att landstinget ska verka för en god och hållbar samhällsutveckling, i samverkan med aktörer såväl inom som utanför länet.

God ekonomisk hushållning anger ramen för landstingets verksamhet.

Bildande av Regionkommun och Regional utveckling
En livskraftig region är en förutsättning för att landstinget ska kunna nå sina mål. Värmland har, liksom flera andra delar av landet, stora utmaningar. Samarbete och samverkan med andra samhällsaktörer, både inom och utanför Värmland, är nödvändiga. Ett led i detta är den samordning av samhällets resurser i form av regionbildningar som pågår runt om i landet, så även i Värmland.

Denna process ska aktivt drivas med målet att en Regionkommun ska finnas från och med den första januari 2019.

Om uppdraget
Rollen som Landstingsdirektör och blivande Regiondirektör är i högsta grad ett utvecklingsuppdrag. Landstinget och den blivande Regionkommunen står inför många utmaningar, inte minst organisatoriska, där en viktig uppgift är att få ihop två delvis skilda verksamheter (landstinget och Kommunalförbundet), skapa en ny organisationsstruktur och nå samverkan mellan samtliga enheter mot gemensamt uppsatta mål.

Det är ett kvalificerat ledaruppdrag, med ansvar över en stor, komplex och varierad verksamhet där syftet är en fortsatt utveckling av verksamheten både avseende hälso- och sjukvården men även avseende de regionala frågorna.

Verksamheterna består av medarbetare med hög kompetens samt vilja och benägenhet till utveckling, så förutsättningarna för uppdraget är goda.

Kompetensprofil – Landstings-/Regiondirektör

Formell utbildning
Akademisk utbildning inom relevant område.

Erfarenhet

 • Dokumenterad erfarenhet av ledande befattningar för stor/medelstor organisation
 • Erfarenhet av att leda en större offentlig organisation i förändring
 • Erfarenhet av ledningsarbete och att bygga framgångsrika team
 • God erfarenhet av att bygga upp ett förtroendefullt samarbete mellan tjänstemannaledning och styrelse
 • Erfarenhet av politiskt styrda organisationer på ledande nivå
 • God erfarenhet av att bygga relationer med externa samarbetspartners inom ramen för det regionala ansvaret
 • God erfarenhet av att bygga relationer med arbetstagarorganisationer
 • Erfarenhet från samt systemförståelse för hälso- och sjukvård är meriterande
 • Internationell erfarenhet är meriterande

Personliga egenskaper för att lyckas i rollen

 • I första hand goda ledaregenskaper. En stark och tydlig ledare som ändå har en god förmåga att lyssna samt på ett bra sätt kunna samarbeta med både politiker och underställda tjänstemän.
 • Utvecklingsorienterad
 • Viktigt med en kommunikativ förmåga, att kunna kommunicera både inåt och utåt
 • Socialt kompetent, högt EQ
 • Ha en förmåga att få folk med sig
 • Som ledare, vara närvarande och synlig
 • Strategisk och analytisk, se helheten samt vilka frågor som behöver prioriteras
 • Engagerad och drivande
 • Resultatorienterad, styra mot uppsatta mål
 • Vågar delegera, att visa förtroende och lägga ansvar på andra
 • Kunna representera landstinget och varumärket. Vara en ”varumärkesbyggare”
 • Det är viktigt att samspelet med politikerna fungerar väl och att tillse att politiska beslut som tas verkställs, att få ut besluten i organisationen
 • Ha ett samhällsintresse och intresse för regional utveckling

Placering
Karlstad, veckopendling är ok

För ytterligare upplysningar, kontakta Rekryteringskonsult Peter Krenander på Boyden Executive Search, pkrenander@boyden.com.

Vid intresse, vänligen sänd din CV med intresseanmälan till pkrenander@boyden.com snarast, dock senast söndag 29 oktober.