Dataskyddsombud (2 st), Solna

Rekryterare
Plats
Solna (Kommun), Stockholm
Annonserat
den 12 oktober 2017
Stängs
den 23 oktober 2017
Ref:
13784-203 377718-17
Kontakta
Lars Åke Leijkvist
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Dataskyddsombud, Solna

Ref: 13784-203 377718-17

Skatteverket skapar samhällsnytta och har ett högt förtroende hos allmänhet och företag. Vi tänker nytt och befinner oss i ständig utveckling. Nyfikenhet och ständigt lärande är förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb hos oss.

Vår grundsyn är att vi är till för medborgarna. Vi utgår från att alla vill göra rätt för sig, och vi betraktar varje möte som en möjlighet att ytterligare öka förtroendet för vår verksamhet. Alla som kommer i kontakt med oss ska uppfatta oss som offensiva, pålitliga och hjälpsamma.

EU:s nya dataskyddsreform - direktivet för personuppgiftsbehandling inom de brottsbekämpande myndigheterna (EU 2016/680) respektive Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) - ställer krav på att myndigheter som behandlar personuppgifter ska utse dataskyddsombud för den brottsbekämpande verksamheten samt för övriga områden där personuppgifter behandlas.

Skatteverket söker nu två dataskyddsombud, en med inriktning mot den brottsförebyggande verksamheten och en med inriktning mot övrig verksamhet.

Dataskyddsombuden ska självständigt och oberoende utgöra en stöd- och kontrollfunktion till Skatteverket i dataskyddsfrågor. Dataskyddsombuden är en fristående funktion som rapporterar till och organisatoriskt är underställd överdirektören (ÖD). Eftersom funktionen med dataskyddsombud är ny och nu ska byggas upp finns det stora möjligheter för dataskyddsombuden att påverka funktionens framtida innehåll och arbetssätt. Dataskyddsombuden kan komma att vara ersättare för varandras områden.

Dataskyddsombudens arbetsuppgifter regleras av direktivet och förordningen men dataskyddsombuden kan även tilldelas ytterligare uppgifter. Dataskyddsombuden ska bland annat:

 • informera och ge råd till Skatteverket om skyldigheter och rättigheter enligt dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning

 • övervaka efterlevnaden av förordningen, direktivet och annan tillämplig dataskyddslagstiftning inom Skatteverket

 • övervaka efterlevnaden av Skatteverkets strategi för skydd av personuppgifter

 • ge råd i konsekvensbedömning av dataskydd och övervaka genomförandet av dessa

 • vara kontaktperson för Datainspektionen i frågor som rör behandling av personuppgifter inklusive förhandssamråd och vid behov samråda i andra frågor

 • vara kontaktperson för de registrerade personerna.
   

Dataskyddsombuden uppträder i olika roller, exempelvis: 

Informerande
 genom att

 • informera om gällande regelverk,

 • delta som expertstöd i framtagandet av utbildningar etc

 • förklara för massmedia och enskilda
   

Rådgivande genom att

 • ge råd till Skatteverket (i första hand till Skatteverkets rättsavdelning och övriga stödfunktioner inom Skatteverket)
   

Kontrollerande/granskande genom att

 • granska och följa upp att Skatteverket efterlever regelverk och strategier osv.
   

Stödjande genom att

 • lyssna och tillvarata enskilda registrerades intressen och frågor

 • arbeta för att det finns lämpliga strategier och metodstöd för verksamheten
   

Vi söker dig som

 • har en högskoleutbildning om minst 120p/180hp inom ett för tjänsten relevant huvudområde alternativt motsvarande kunskaper förvärvade genom relevant arbetslivserfarenhet

 • har flera års aktuell erfarenhet av att arbeta juridiskt med dataskyddsfrågor med koppling till personuppgiftsfrågor alternativt flera års aktuell erfarenhet av juridiska frågor inom informationssäkerhet och IT

 • har aktuell erfarenhet av att arbeta med uppföljning och styrning av verksamhet

 • har aktuell erfarenhet av att driva ett strategiskt arbete i en större organisation samt erfarenhet av att driva utvecklingsarbete och/eller inneha processansvar

 • är kommunikativ, har en pedagogisk förmåga och kan uttrycka dig tydligt i tal och skrift

 • är stabil som person

 • har en helhetssyn med förmåga att se hur verksamhetens olika delar påverkar varandra

 • har ett konsultativt förhållningssätt och mycket god förmåga att skapa förtroendefulla relationer på olika nivåer i en organisation

 • har integritet

 • är drivande och har förmågan att arbeta självständigt

 • arbetar metodiskt och strukturerat
   

Det är meriterande om din erfarenhet är från en myndighet eller offentlig sektor. För dataskyddsombud med inriktning mot den brottsbekämpande verksamheten är det en merit att ha erfarenhet av brottsbekämpande verksamhet.

Du ska också uppfylla kriterierna i Skatteverkets medarbetarpolicy.

När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Vi kommer att göra en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627).

Anställningen är tills vidare. Vi kan komma att tillämpa provanställning.

Välkommen med din ansökan till oss!

Vill du veta mer om Skatteverkets rekryteringsprocess

Kontaktpersoner
Lars Åke Leijkvist
chef verksledningsstaben
010-574 84 40

Pia Gustafsson
enhetschef rättsavdelningen
010-573 53 87

Susanne Lundgren
HR-konsult
0709-83 76 98
susanne.b.lundgren@skatteverket.se

Anders Tell
facklig kontaktperson ST
010-577 63 49

Johan Almstrand
facklig kontaktperson Saco
010-573 62 70

Ansök senast 2017-10-23.

Liknande jobb

Liknande jobb