Biträdande lektor i marin isotopbiogeokemi - Stockholms universitet

Plats
Stockholm (Stad)
Annonserat
den 17 november 2017
Stängs
den 15 januari 2018
Ref:
SU FV-3002-17
Kontakta
Martin Jakobsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-3002-17

Biträdande lektor i marin isotopbiogeokemi

vid Institutionen för geologiska vetenskaperSista ansökningsdag:  2018-01-15.

Institutionen för geologiska vetenskaper sammanför klassisk geologi med geokemi och marin geologi/geofysik. En omfattande del av vår forskning är integrerad med Bolincentret för klimatforskning och Stockholms universitets Östersjöcentrum. Institutionen har ca 70 anställda inklusive doktorander.

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennier. Här utförs världsledande Östersjöforskning, men även forskning i andra svenska havsområden, i tropiska hav och i polartrakterna. Stockholms universitets Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra den betydande marina verksamhet som är utspridd på över tio olika institutioner vid universitetet.

Ämne
Marin isotopbiogeokemi.

Ämnesbeskrivning
Biogeokemiska studier av det marina ekosystemet, bestående av luft, vatten och sediment.

Arbetsuppgifter
Forskning samt viss undervisning och handledning. Arbetet utförs till 20 % vid Östersjöcentrum, Stockholms universitet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har en förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Därnäst fästs vikt vid att planerad forskningsverksamhet är relevant för Östersjön. Viss vikt fästs vid pedagogisk skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Övriga upplysningar
En biträdande lektor anställs tills vidare, dock längst 4 år. Anställningen kan förlängas till maximalt 6 år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet. Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Områdesnämnden för naturvetenskap och återfinns på www.science.su.se. Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut.

Fakulteten välkomnar ansökningar från kvinnor då flertalet lärare vid institutionen är män.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Martin Jakobsson, tfn 08-16 47 19, martin.jakobsson@geo.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Petra Nodler, tfn 08-16 22 69, petra.nodler@su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2018-01-15