Chef för Statens historiska museum

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 27 november 2017
Stängs
den 15 december 2017
Ref:
211-2017-1295
Kontakta
Maria Jansén
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Chef för Statens historiska museum

Statens historiska museers uppgift är att främja intresset för historia och sprida kunskap om kulturarvet som myndigheten förvaltar och bevarar. Myndigheten befinner sig just nu i en intensiv förändringsfas då två myndigheter slås ihop till en, med nytt uppdrag och ny organisation. I myndigheten ingår från den 1 januari 2018 Historiska museet, Livrustkammaren, Kungliga Myntkabinettet, Skoklosters slott, Hallwylska museet samt Tumba bruksmuseum. Myndigheten bedriver även uppdragsverksamheten Arkeologerna.  

Verksamheten
Historiska museet är myndighetens största museum och museets samlingar innehåller fler än tio miljoner föremål. Här visas en av världens största vikingautställningar, guld- och silverskatter, medeltida konst och unika fynd från förhistorisk tid. Historiska museet är också en arena för tillfälliga utställningar och aktiviteter för alla åldrar. Föreläsningar, temahelger, skolvisningar, familjeverksamhet och skollovsprogram är en del av utbudet. Allt fler hittar till Historiska museet och antalet besökare har ökat under flera år, inte minst sen fri entré till museet infördes 2016. Men vi har plats för fler. Historiska museets uppdrag innefattar hela landet och alla medborgare. Vår ambition är att vara närvarande lokalt, nationellt och digitalt.

Utöver den löpande publika verksamhet som beskrivs ovan ingår ansvar för besöksservice, försäljning av varor i museets butik samt lokaluthyrning för event och konferenser. Verk­samheten utmärks av många olika slags externa samarbeten med både nationella och internationella aktörer. För närvarande ingår även ansvar för två internationellt turnerande vikingautställningar. Museet består av cirka 25 medarbetare och inom myndigheten är vi efter årsskiftet total drygt 250 medarbetare.

Uppdraget
Museets publika verksamhet tar sin utgångspunkt i samlingarna och kunskapen om dem. Därför söker vi dig som drivs av att berätta om och skapa intresse för historia. Du är en visionär som kan kombinera kreativitet med förmågan att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du ska ha ett reflekterande förhållningssätt samt våga pröva och lära. Vi välkomnar nytänkande och ser gärna att du bidrar med nya utgångspunkter som kan utveckla vår verksamhet ytterligare. Helt enkelt dig som vill göra Historiska museets varumärke ännu starkare och fortsätta att öka och bredda våra besöksgrupper. Du ska också se möjligheterna i en myndighet där sex museer berikar varandra och skapar oändliga möjligheter att berätta historia ur olika perspektiv, med förankring i myndighetens samlade kunskap och forskning. Inom myndigheten finns bred kompetens inom alla verksamhetsområden. Du ska trivas med att vara en del av det team som vår myndighet utgör, och tillsammans med medarbetarna och övriga avdelningar våga utmana gränserna för vad ett museum kan vara.

Som museichef har du det övergripande ansvaret för museets strategiska inriktning och dess innehåll, den dagliga verksamheten, museets varumärke, ekonomi och arbetsgivarfrågor. Ditt uppdrag är att tillsammans med medarbetarna finna och skapa vägar att nå ut och förmedla museets ämnen på sätt som är relevant och aktuellt och att initiera samarbeten med olika aktörer. Du ansvarar för att kompetens och drivkrafter hos medarbetare tillvaratas och utvecklas. Lyhördhet, tydlighet och samarbete är kännetecknande för ditt ledarskap.

Du kommer att ingå i myndighetens ledningsgrupp. Som del av denna bidrar du aktivt till att utveckla myndighetens verksamhet som helhet. Du har även ansvar för att göra den verksamhet du leder, dess behov och förutsättningar, tydliga i ledningsgruppens strategiska arbete.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning i lämpligt ämne utifrån museets ansvarsområden samt väl vitsordad chefs- och ledarerfarenhet. Erfarenhet av budget- och ekonomiansvar samt arbetsmiljöarbete är ett krav.

Du är trygg i din roll som ledare, strukturerad och handlingskraftig, kommunicerar tydligt och har mycket god förmåga att skapa såväl god måluppfyllelse som en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö. Utbildning inom ledarskap är meriterande.

Vi utgår från att du har en mycket god organisatorisk förmåga och kan arbeta såväl självständigt som i nära samarbete med andra. Du bör dessutom värna om medarbetarnas utveckling och ett gott samarbetsklimat inom myndigheten som helhet.

Du har ett stort nätverk inom verksamhetsområdet och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och kontakter samt vara öppen för nya samarbetspartners.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga och social kompetens vid tillsättandet av tjänsten.

Vi erbjuder
Anställningen är tillsvidare med provanställning om sex månader. Tjänsten avser heltid och är organisatorisk placerad i centrala Stockholm.

Ansökan
Upplysningar lämnas av överintendent Maria Jansén, 08-519 556 01. Facklig företrädare för SACO är Nina Persson 08-519 556 51. Uppgifter om anställningsvillkor lämnas av Emelie Gloza, personalspecialist, 08-519 556 07.

Ansökan, inklusive meritförteckning, ska skickas till registrator@shmm.se och vara inkommen senast den 15 december. Märk ansökan med ref.nr 211-2017-1295 och skriv ref.nr och namn och ämne i ämnesraden i ditt e-postmeddelande.

Liknande jobb

Liknande jobb