Riksdagsdirektör till Sveriges Riksdag

Rekryterare
Sveriges riksdag
Plats
Stockholm (Kommun) (SE)
Annonserat
den 4 december 2017
Stängs
den 21 december 2017
Ref:
618-2017/18
Kontakta
Maria Eriksson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Riksdagsdirektör

Att arbeta i Riksdagsförvaltningen innebär att verka i demokratins och ytterst i folkets tjänst. Vår uppgift är att skapa goda förutsättningar för att riksdagen ska kunna fullgöra sina konstitutionella och demokratiska uppgifter och sina internationella åtaganden. Enligt vår värdegrund ska arbetet bl.a. kännetecknas av kvalitet, kompetens och engagemang. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbets­givare med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde.

Riksdagsförvaltningen är en myndighet under riksdagen med cirka 700 anställda. Myndigheten är en kunskaps- och serviceorganisation som har till uppgift att stödja den parlamentariska processen. Riksdagsförvaltningen leds av riksdagsstyrelsen med talmannen som ordförande och tio ledamöter valda av riksdagen.

Chef för Riksdagsförvaltningen är riksdagsdirektören som också är föredragande i riksdagsstyrelsen. Riksdagsdirektören väljs av kammaren på förslag av talmannen och riksdagspartiernas gruppledare i anslutning till ordinarie val.

Arbetsuppgifter

  • biträder talmannen vid ledning av kammarens sammanträden
  • är ansvarig för den löpande verksamheten enligt riksdagsstyrelsens direktiv och riktlinjer
  • är ytterst ansvarig för Riksdagsförvaltningens stöd gentemot riksdagsledamöterna och partikanslierna och för att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagens arbete och därigenom stödja den parlamentariska processen
  • leder och utvecklar Riksdagsförvaltningens organisation och dess medarbetare
  • ansvarar för Riksdagsförvaltningens investeringsprojekt
  • representerar riksdagen i vissa externa sammanhang i Sverige och i utlandet.

Kvalifikationer
Riksdagsdirektören ska kunna kombinera en hög servicegrad gentemot riksdagens ledamöter med ett tydligt ledarskap för förvaltningsorganisationen och en stor respekt för riksdagen som institution. Rätt person har gedigen erfarenhet av arbete i politiskt styrda organisationer och ledarerfarenhet från komplexa organisationer. Du är en driven ledare, en mycket god organisatör och en smidig förhandlare. Du är en förtroendeingivande person med en stark kommunikativ förmåga och ett engagerande, lyhört och involverande ledarskap.

Du ska kunna växla mellan strategisk överblick och operativa beslut. Som person är du mycket intresserad av och har god förståelse för samhällsfrågor i stort och det parlamentariska och politiska systemet i synnerhet. Det är mycket meriterande med erfarenhet av arbete med stora, investeringstunga projekt.

Svenskt medborgarskap krävs, eftersom anställningen är placerad i säkerhetsklass.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av Maria Eriksson (073-944 50 95) eller Rickard Thorgren (070-676 36 63) hos vår samarbetspartner Poolia Executive Search. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av personalchef Per Bergdahl (08-786 52 66).

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive CV senast den 21 december till Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer 618-2017/18. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan.

En bekräftelse på att vi mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

Liknande jobb

Liknande jobb