Akademikamrerare till Kungl. Musikaliska akademien

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 19 december 2017
Stängs
den 5 mars 2018
Kontakta
Fredrik Wetterqvist
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Kungl. Musikaliska akademien söker AKADEMIKAMRERARE

Kungl. Musikaliska akademien har till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet.

Verksamheten finansieras genom avkastning från eget kapital samt visst statsbidrag. Av Akademien förvaltade stiftelser och fonder uppgår tillsammans till cirka 400 miljoner kronor.

Vi söker nu en AKADEMIKAMRERARE med tillträde under våren 2018. Anställningen är på heltid, men med sikte inställt på ca 80 procent. Kamreraren är direkt underställd Ständige sekreterare och ska i samarbete med ordföranden i Akademiens förvaltningsnämnd administrativt bistå förvaltningsnämnden, svara för redovisning, budgetarbete, bokslut, löne- och personaladministration, kontakter med depåförvaltare samt lokal- och avtalsärenden. Kamreraren ska liksom övrig personal också kunna ge allmänt praktiskt stöd till Akademiens olika verksamheter. I den dagliga verksamheten arbetar kamreraren tillsammans med Akademiens ekonomiassistent. 

Uppgiften som AKADEMIKAMRERARE förutsätter utbildning motsvarande civilekonom, erfarenhet av redovisning-, budget- och bokslutsarbetet, samt förmåga att samarbeta inom ett litet kansli med verksamhetsinriktning på kulturområdet. Ett personligt musikintresse bidrar till att göra uppgifterna mer intressanta. Akademiens kansli är beläget vid Blasieholmstorg i Stockholm.

Uppgift om tjänsten lämnas av:
Ständige sekreteraren Fredrik Wetterqvist, tfn 0708 - 89 55 84
Kamrerare Agneta Engblom, tfn 08 - 407 1811

Ansökan med löneanspråk ska vara Akademien tillhanda senast den 5 mars 2018.

Välkommen med din ansökan till jobb@musikaliskaakademien.se eller per post till:

Kungl. Musikaliska akademien
Blasieholmstorg 8
111 48 Stockholm