Avdelningschef till Världskulturmuseerna

Plats
Stockholm (Kommun) (SE)
Annonserat
den 11 januari 2018
Stängs
den 22 januari 2018
Ref:
Dnr. 516/2017
Kontakta
Karl Magnusson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

AVDELNINGSCHEF TILL INNEHÅLL OCH LÄRANDE

Som avdelningschef har du det övergripande ansvar för verksamhet, budget och personal. Du leder arbetet med att skapa ett attraktivt utbud av utställningar, upplevelser och skolprogram vid samtliga av våra fyra museer. Ett utbud som berör, inspirerar och engagera fler och nya besökare. Vårt mål är att utveckla Världskulturmuseerna till en nationell resurs för livslångt lärande - vid våra museer, uppsökande och digitalt. Tillsammans med en biträdande avdelningschef och en nyinrättad projektsamordnare leder du ett kreativt team som består av producenter, projektledare, intendenter, pedagoger, utställningstekniker, utställningsarkitekt, fotografer m fl. i Göteborg och Stockholm. Avdelningen bedriver sitt arbete i nära samarbete med övriga avdelningar/enheter och har verksamhet och medarbetare i både Göteborg och Stockholm. Ditt uppdrag är att stärka samverkan inom myndigheten och mellan verksamhetsorterna. Avdelningen har ca 30 medarbetare totalt, varav ca 20 är stationerade i Stockholm, respektive 10 i Göteborg. Därutöver kan visstidsanställningar förekomma. Som avdelningschef är du direkt underställd myndighetschefen och ingår i ledningsgruppen. Placeringsort är Stockholm. Avdelningen har ett starkt metodutvecklande och experimenterande uppdrag - alltid med publiken och nya målgrupper för ögonen. Utvecklingen sker i dialog med olika expertkompetenser och fokusgrupper. Skalbarhet, snabbhet och flexibilitet är vår målsättning för att möta förändringar i omvärlden. Ett prioriterat uppdrag är att utveckla Världskulturmuseernas pedagogiska utbud utifrån skolans behov och styrdokument. Då flertalet utvecklingsprojekt förutsätter partnerskap och extern finansiering ingår det i uppdraget att bygga och förvalta långsiktiga strategiska samarbeten.

Anställningsform: Heltid

Placering: Stockholm, Stockholms län

Tillträde: januari 2018

Om arbetsplatsen
Vill du arbeta på en myndighet som har världen som sitt arbetsfält? Statens museer för världskultur består av Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. Med samlingar som spänner över flera tusen år och alla världens kontinenter kan Världskulturmuseerna ge perspektiv och ökad förståelse för vilka vi är, varifrån vi kommer och vilken värld vi vill skapa tillsammans. Vårt uppdrag är mer angeläget än någonsin! Idag arbetar cirka 130 medarbetare utifrån regeringsuppdraget att visa och levandegöra världens kulturer samt ge perspektiv på en allt mer globaliserad värld, såväl historiskt som i dag.

Statens museer för världskultur eftersträvar mångfald och jämställdhet och ser därför alltid anställda med olika bakgrund och erfarenhet som mycket berikande för verksamheten.

Kontakt

Kontaktperson
Karl Magnusson Stabschef
010-456 11 13

Fackliga företrädare
EvaTua Ekström ST
010-456 11 89

Linnea Skagerberg Saco-S08-480 040 06

Övrigt
Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga Jobb.
Vi har valt våra rekryteringskanaler och undanber oss all kontakt från rekryterings- och annonsförsäljare.

Ansökningsperiod: 2017-12-27 - 2018-01-22

Diarienummer : Dnr. 516/2017

Liknande jobb

Liknande jobb