Avdelningschef Miljö till Formas

Rekryterare
Formas
Plats
Stockholm (Stad)
Annonserat
den 19 januari 2018
Stängs
den 15 februari 2018
Kontakta
Anders Larsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Avdelningschef Miljö

Formas söker Chef till ny avdelning för Miljöforskning
Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Myndigheten arbetar med forskningsfinansiering, strategi, utvärdering och analys samt med forskningskommunikation.

Formas har från 2018 fått utökade uppdrag och organisationen växer. I samband med detta bildas Avdelningen för Miljö. Avdelningen för Miljö är en av tre forskningsavdelningar på Formas. De två andra är avdelningen för Samhällsbyggnad respektive avdelningen för Areella näringar. 

Avdelningen för Miljö har ett tydligt sektorsansvar med ansvarar för forskningsfinansiering och för de stora forskningsprogrammen inom miljöområdet med utlysningar, uppföljningar och utvärdering. Vidare skall avdelningen bevaka och analysera kunskapsbehov samt ansvara för Formas utredningar, remissvar och andra underlag inom miljösektorn.

Nu söker vi en chef till Avdelningen för Miljö som skall driva och utveckla avdelningen på kort och lång sikt. Avdelningen har drygt 10 medarbetare. Du ingår i Formas ledningsgrupp där du också förväntas ta ett ansvar och bidra till helheten avseende Formas verksamhet och utveckling.

Ansvar och uppgifter för avdelningen:

Avdelningens övergripande uppgifter är bl a följande:

 • Sektorsansvar med stor närvaro och kompetens inom miljöområdet 
 • Omvärldsbevakning 
 • Ansvara för och utveckla forskningsfinansieringen 
 • Utveckla och implementera nya finansieringsinstrument 
 • Koordinering och genomförande av internationella utlysningar 
 • De nationella forskningsprogrammen 
 • Samverkansprogram och Strategiska innovationsprogram 
 • Följa upp projekt 
 • Följa upp och utvärdera utlysningar 
 • Utredningar, remissvar och andra underlag
 • Identifiera kunskapsluckor 
 • Arbeta brett med nyttiggörande

Din bakgrund

Vi söker dig som har/är:

 • Goda ledaregenskaper
 • Erfarenhet av att leda och utveckla kunskapsintensiv verksamhet.
 • Kunskap inom miljösektorn generellt med ett stort aktivt nätverk 
 • Väl insatt i forskningsfinansieringsprocessens alla delar 
 • God förtrogenhet med olika finansieringsinstrument 
 • Erfarenhet av att, följa upp och utvärdera projekt/aktiviteter
 • Intresse för omvärldsbevakning inom sektorn
 • Vana vid att utveckla och ta ansvar för verksamhetsplan och budget.
 • Goda kunskaper i engelska.
 • Förståelse för den politiska struktur som Formas som myndighet verkar inom. 

Vidare ska du ha följande förmågor:

 • Entusiasmera och motivera medarbetarna som många gånger är experter inom sina områden.
 • Arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor.
 • Utveckla goda samarbetsformer med andra aktörer och intressenter, nationellt och internationellt. 
 • Social kompetens, kommunikativ förmåga, hög integritet, prestigelöshet och en väl utvecklad förmåga till samarbete.
 • Att bygga och skapa strukturer i en dynamisk och växande organisation

Vidare är det meriterande om du har:

 • Kunskap om och erfarenhet av internationellt arbete.
 • Disputerat inom relevant område.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare och du blir anställd av Formas. Formas tillämpar provanställning. 

Formas erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter till alla.

Ansökan 
Sista ansökningsdag 15 februari.
Ansök via länken nedan.

Kontaktinformation 
I rekryteringen samarbetar Formas med Compass Human Resources Group. Vill du veta mer kontaktar du Anders Larsson, Rekryteringskonsult, 073 – 203 46 91, anders.larsson@compass.se eller Hans Jansson, Rekryteringskonsult, 073 - 461 36 03, hans.jansson@compass.se.