Två utredare/statistiker till Myndigheten för kulturanalys i Göteborg

Plats
Göteborg (Kommun), Västra Götaland
Annonserat
den 2 februari 2018
Stängs
den 19 februari 2018
Ref:
Dnr: 2018-13
Kontakta
Sverker Härd
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Två utredare/statistiker till Myndigheten för kulturanalys i Göteborg

Myndigheten för kulturanalys (Kulturanalys) är en statlig myndighet som har till uppgift att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Detta ska göras med utgångspunkt i de kulturpolitiska målen. Kulturanalys har också i uppdrag att bistå regeringen med underlag och rekommendationer för att utveckla den statliga kulturpolitiken. Kulturanalys ambition är att därmed skapa bättre förutsättningar för verksamma inom kultursektorn.

Kulturanalys har 12 anställda som arbetar med statistik, utredningar och analyser samt kommunikation och administration. Våra utredare har lång erfarenhet från kvalificerat utredningsarbete och de flesta är disputerade forskare inom olika akademiska discipliner. Chef för myndigheten är Sverker Härd.

Kulturanalys är en enrådighetsmyndighet, vilket innebär att myndighetschefen är ansvarig för verksamheten. Regeringen har utsett ett insynsråd som ska utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Myndigheten har själv samlat ett vetenskapligt råd som medverkar i arbetet med kvalitetssäkringen av planerade och genomförda uppdrag.

Innehållet i tjänsten
Som utredare/statistiker vid Kulturanalys deltar du i arbetet med den nationella kulturstatistiken och får projektansvar för delar av myndighetens statistikuppdrag. Det kan innebära ansvar för någon del av den officiella kulturstatistiken, till exempel arbetet att utveckla scenkonststatistiken eller statistiken om samhällets utgifter för kultur. Det kan även innebära arbete i något av våra projekt med inriktning på kulturarbetsmarknaden eller på kulturutbudet och kulturdeltagandet i olika delar av landet.

Både den officiella statistiken och andra statistikuppdrag innebär många kontakter med uppgiftslämnare och samverkan med myndigheter och intresseorganisationer.

I arbetsuppgifterna ingår

 • olika moment för datainsamling, bearbetning och sammanställning av data, rapportskrivande,
 • presentation och kommunikation av resultat, samordning av referensgrupper, kontakt med olika branschorganisationer,
 • att bidra till kvalitetssäkring genom att lämna och ta emot kommentarer på rapporttexter i olika skeden,
 • eventuellt deltagande i internationella nätverk. 

Arbetet sker i nära samarbete med övriga utredare/statistiker. I vissa projekt är den anställde projektledare, i andra projektmedarbetare. Viss del av arbetet genomförs inom ramen för Kulturanalys Norden.

På Kulturanalys arbetar vi huvudsakligen med statistikprogrammet SAS för analys och databearbetning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen med kvantitativ inriktning från högre utbildning vid universitet eller högskola. Du har två terminers studier i statistik eller har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt. Du har goda kunskaper i programmering i ett statistikprogram/databasprogram samt talar och skriver svenska och engelska obehindrat.

Meriterande är om du har:

 • forskarutbildning och har disputerat,
 • erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation,
 • erfarenhet av projektledning,
 • erfarenhet av arbete med officiell statistik,
 • erfarenhet av arbete i statistikprogrammet SAS,
 • erfarenhet av arbete med registerdata,
 • god kunskap om kulturpolitik och kulturområdet.

För att lyckas i arbetet behöver du vara analytisk samt ha en kommunikativ förmåga i både tal och i skrift. Du bör också vara ansvarstagande och engagerad, självständig, mångsidig och flexibel, skicklig på att planera och organisera ditt arbete samt van att leverera i rätt tid och med hög kvalitet. God samarbetsförmåga och att ha en öppenhet för olika perspektiv och synsätt värdesätts. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper och lämpligheten för arbetet.

Övrigt
Anställningen är på 100 procent och är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning som start. Tillträde efter överenskommelse.

Myndigheten omlokaliseras just nu från Stockholm till Göteborg och anställningen är placerad i Göteborg från och med 2018-09-01. Innan kontoret flyttar förväntas medarbetare med hemvist i Göteborg att vara på plats i Stockholm minst tre dagar i veckan. Medarbetare som behöver pendla mellan Göteborg och Stockholm får en tidsbegränsad ekonomisk löneförstärkning samt ersättning för en resa med tåg tur/retur per vecka.

Resor kan förkomma i tjänsten, men är inte återkommande eller många.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 19 februari. Vi kommer att genomföra intervjuer löpande. Skicka ansökningsbrev och CV via mejl till Sida 3(3) info@kulturanalys.se. Ange diarienummer och ditt namn i ämnesraden. Detta är viktigt då vi utlyser ett flertal tjänster samtidigt.

Myndigheten för kulturanalys verkar för en diskrimineringsfri arbetsplats med ökad mångfald och jämställdhet.

För mer information om Myndigheten för kulturanalys och vårt uppdrag, besök gärna vår webbplats: www.kulturanalys.se.

Kontaktpersoner
För mer information om arbetsuppgifterna kontakta:

Sverker Härd, myndighetschef, 08-52 80 20 01, eller
Erik Peurell, stf. myndighetschef, utredare, 08-52 80 20 10

Fackliga kontaktpersoner:
Linnea Skagerberg, Saco-S/DIK, 08-480 040 06
Mikael Andersson, ST, 070-291 11 84, eller mikael.andersson@st.org

I denna rekrytering samarbetar vi med Statens servicecenter och ansvarig är Monica Welmer.