Universitetslektor i organisations- och klinisk psykologi, Växjö

Plats
Växjö (Kommun), Kronoberg
Annonserat
den 5 februari 2018
Stängs
den 28 februari 2018
Ref:
2017/7025-2.2.1
Kontakta
Judit Lindqvist
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

universitetslektor_linneuniversitetet.jpg

Universitetslektor i organisations- och klinisk psykologi

Växjö

Diarienummer: 2017/7025-2.2.1

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Arbetet inom fakulteten utgår från Linnéuniversitetets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta. Vi söker nu en universitetslektor i psykologi med inriktning mot organisations- och klinisk psykologi med placering tillsvidare i Växjö. Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning.

Arbetsbeskrivning
Undervisning är i första hand inom psykologprogrammet där handledning, kurs- och programutveckling samt kursadministration kan ingå. Ett aktivt deltagande i forskningsmiljön genom att initiera och bedriva forsknings- och utvecklingsarbete av relevans för anställningens arbetsområde förutsätts. Anställningen innebär också samverkansuppdrag inom områden organisations- och klinisk psykologi både med andra forskare som med omgivande samhälle, nationellt och internationellt. Innehavaren ska fungera i arbetslag och studentgrupper där samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (HF 4 kap 4 §)

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom att sökanden är legitimerad psykolog, har eller har påbörjat utbildning för klinisk specialist med relevans för ämnesområdet, har dokumenterad klinisk erfarenhet inom området och dokumenterad samarbetsförmåga. Dokumenterad klinisk, arbetslivserfarenhet av området, organisationsuppdrag inom landsting, kommun eller näringsliv. Dokumenterad pedagogisk skicklighet och utbildningserfarenhet inom högre utbildning med relevans för anställningens arbetsområde och dokumenterad samarbetsförmåga.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande i övrigt är hög yrkesskicklighet och reflekterande förhållningssätt till yrkespraktiken. Erfarenhet från global arbetsmarknad med relevans för anställningens område. Nyligen genomförd/pågående forskning med relevans för ämnesområdet. Erfarenhet av undervisning och handledning, kursutveckling och kursplanearbete inom professionsutbildning på högskolenivå.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner
Prefekt Judit Lindqvist, judit.lindqvist@lnu.se, 0470 70 83 98 
HR-partner Ulf Sernelin, ulf.sernelin@lnu.se, 0470 70 82 77

Välkommen med din ansökan enligt instruktion nedan senast 2018-02-28

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer – Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.