Handläggare industriella informations- och styrsystem

Plats
Stockholm (Kommun) (SE)
Annonserat
den 21 februari 2018
Stängs
den 13 mars 2018
Ref:
2018/26
Kontakta
Lars-Göran Emanuelson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Handläggare industriella informations- och styrsystem

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Vi söker en handläggare till programmet för säkerhet i industriella informations- och styrsystem vid enheten för skydd av kritisk infrastruktur och cybersäkerhet vid avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet.

Vid avdelningen finns för närvarande ca 60 medarbetare. Avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet är delad mellan Stockholm och Karlstad och tjänsten är placerad i Stockholm. Avdelningen ska stödja och samordna arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet, samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen. Avdelningen arbetar med förebyggande informationssäkerhetsarbete och it-incidenthantering, samt ansvarar för att sammanställa en helhetsbild och lägesbedömningar på informations- och cybersäkerhetsområdet.  I detta arbete utvecklar avdelningen strategier och handlingsplaner på området genom samverkan med samhällets aktörer. Avdelningen har även särskilda uppgifter inom skydd av samhällsviktig verksamhet, medieberedskap och signalskydd.

Enheten för skydd av kritisk infrastruktur och cybersäkerhet arbetar med kommunikationssäkerhet, signalskydd, medie- och etermedieberedskap, skydd av samhällsviktig verksamhet, industriella informations- och styrsystem samt rymdväder och rymdinfrastrukturfrågor.

Dina arbetsuppgifter
Som handläggare deltar du aktivt i planering, genomförande, samordning och uppföljning av arbetet med att öka säkerheten i industriella informations- och styrsystem och andra cyberfysiska system i samhället. Avrapportering sker löpande till programansvarig och enhetschef.

Du kommer att vara en av fyra personer som arbetar med dessa frågor på enheten. I arbetet ingår bland annat att ta fram skriftligt underlag, delta i möten med andra myndigheter och privata aktörer, initiera och följa upp studier inom området samt att stödja arbetet med utveckling av programmet, arbetsprocesser och rutiner. I arbetet ingår internationella kontakter. Du bör vara bekväm med att representera enheten utåt och presentera dess arbete inför större grupper, exempelvis genom att föreläsa på nationella och internationella konferenser och seminarier.

Du kommer även att vara ett stöd till avdelningsledningen och chefen för skydd av kritisk infrastruktur och cybersäkerhet i arbetet med att genomföra enhetens verksamhet i övrigt, bland annat genom att medverka i remisser, uppdrag och utredningar inom enheten och avdelningen. Du kan även komma att delta i planering och genomförande av konferenser eller delta i olika enhets- eller avdelningsöverskridande arbetsgrupper eller liknade inom avdelningen.

Din kompetensprofil
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning. Troligtvis är du civilingenjör med några års erfarenhet av arbete inom myndighet eller industri med koppling till industriella informations- och styrsystem.

Det är meriterande om du har arbetat med informations- och cybersäkerhet samt skydd av samhällsviktig verksamhet. Du ska ha vana av samordning, uppföljning och planering med en förmåga att tänka strategiskt och ha ett brett perspektiv på frågor. Som person är du samarbetsinriktad och lösningsorienterad. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Arbetet innebär många kontakter, och det är viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga. Du uttrycker dig väl i tal och skrift i både svenska och engelska. För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad och beredd på att hantera omväxlande arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

MSB arbetar för ökad jämställdhet och likabehandling, såväl internt som gentemot medborgarna. Det krävs ett aktivt arbete för ett samhälle utan diskriminering. Därför är det viktigt för oss att alla inom MSB bidrar och är delaktiga i vår strävan.

Anställningsform
Tjänsten är placerad företrädesvis i Stockholm och är en tillsvidareanställning. Myndigheten tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Kontakta tf enhetschef Lars-Göran Emanuelson. Facklig företrädare är Mona Pütsep SACO, Karin Albinson ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan 
ska vara inkommen till MSB senast den 13 mars 2018, märkt med referensnummer 2018/26. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Stockholm
Län: Stockholms län
Land: Sverige
Referensnummer: 2018/26
Publicerat: 2018-02-15
Sista ansökningsdag: 2018-03-13

Liknande jobb

Liknande jobb