Doktorand i energiteknik inriktning CFD-modellering

Plats
Luleå (Stad), Norrbotten
Annonserat
den 13 mars 2018
Stängs
den 18 april 2018
Ref:
540-2018
Kontakta
Rikard Gebart
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Doktorand i energiteknik med inriktning mot CFD-modellering

Luleå

Ref 540-2018

Avdelningen för Energivetenskap söker dig som vill doktorera inom ämnesområdet Energiteknik. Dina arbetsuppgifter kommer i stor utsträckning att handla om frågeställningar relaterade till CFD-simulering av syntesgasförbränning i gasturbiner.

Bakgrund
Energiteknik finns vid Avdelningen för Energivetenskap vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik som är en ämnesmässigt bred institution med många framgångsrika forskargrupper och erkända utbildningsprogram. Forskningen inom institutionen berör materialvetenskap om metaller, kompositer och trä, energitekniska frågor om processer som förgasning och förbränning, strömningsfenomen och hur man kan optimera konstruktioner med avseende på både funktion och hur de ska produceras samt en hel del andra frågeställningar.

Energiteknik har ett nära samarbete med företag/industrier i såväl forskningsprojekt som studentprojekt. Forskningen är av hög internationell klass och vi samarbetar med forskare världen över.

Ämnesbeskrivning
Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Forskningen är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle.

Arbetsuppgifter
Syftet med projektet är att utveckla en avancerad CFD-modell som kan förutsäga förbränningsbeteendet vid förhöjt tryck för syntesgas från biomasseförgasning. Av central betydelse är att kunna förutse inflytandet från föroreningar i syntesgasen på rökgaskompositionen, varigenom det blir möjligt att optimera brännkammare eller fastställa hur mycket syntesgasen behöver renas baserat på kraven från den tekniska applikationen, t.ex. en industriell gasturbin eller en industriell värmningsprocess.

Projektet genomförs i nära samarbete med Siemens Industrial Gas Turbines (SIT). Studenten kommer att göra flera gästforskarperioder hos SIT i Finspång, utveckla modellen i samarbete med SIT-ingenjörer och delta i experimentella kampanjer som syftar till att generera data som kan användas för validering av CFD-modellen. Huvuddelen av projektet kommer dock att utföras på LTU:s campus i Luleå.

Projektet ingår i kompetenscentrat Svenskt Förgasningscentrum och interaktioner kommer att ske med flera andra teoretiska och experimentella projekt som ingår i detta.

En doktorands huvudsakliga ansvar är att ägna sig åt doktorandstudier med målet att framgångsrikt försvara en doktorsavhandling. Doktorandstudierna pågår på heltid under 4 år. Institutionstjänstgöring om 20% kan förekomma (vanligtvis undervisning). Tjänstgöringsort är Luleå.

Kvalifikationer
Vi söker en doktorand med civilingenjörsexamen inom maskinteknik, teknisk fysik eller motsvarande. Sökanden bör ha ett starkt intresse för numeriska beräkningar med CFD-program, strömningsmekanik, värme- och massöverföring samt förbränningsvetenskap. Du bör både vara en god lagspelare och ha förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. God förmåga i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska krävs. Kunskaper i svenska är meriterande.

Se även studieplan för forskarutbildning inom energiteknik:
http://www.ltu.se/research/Utbildning-pa-forskarniva/Studieplaner/Allmanna-studieplaner-Teknisk-fakultetsnamnd/Energiteknik-1.106334

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta Prof Rikard Gebart, + 46 (0)920-492196, rikard.gebart@ltu.se

Fackliga företrädare:

SACO-S Daina Dagis, 0920-49 3880 daina.dagis@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 2018 04 18

Referensnummer: 540-2018