Universitetslektor i ämnet Industriell design

Plats
Luleå (Stad), Norrbotten
Annonserat
den 13 mars 2018
Stängs
den 12 april 2018
Ref:
576-2018
Kontakta
Jörgen Normark
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Universitetslektor i ämnet Industriell design

Luleå

Ref 576-2018

Ämnet Industriell design finns inom avdelningen Människa och teknik som har ca 60 anställda. Som del i en strategisk satsning för att stärka designområdet på Luleå tekniska universitet önskar vi nu förstärka utbildning och forskning inom ämnet genom att rekrytera en eller fler universitetslektorer.

Forskningen inom Industriell design inriktas i nuläget främst mot inkluderande designprocesser och designmetoder, interaktionsdesign, social innovation, användarupplevelse, visuell kommunikation. Undervisningen handlar om att utveckla framtidens produkter, tjänster, miljöer och system med människan i fokus. Undervisningen sker främst på högskoleingenjörs och civilingenjörsprogrammen i Teknisk design, men kan även ske för Arkitektur och Grafisk Design. Vi har ändamålsenliga lokaler och labb för designundervisning och – forskning.

Ämnesbeskrivning
Industriell design omfattar teorier och metoder för design av varor och tjänster med utgångspunkt i människors fysiologiska, sociala och kulturella förutsättningar.

Arbetsuppgifter
Anställningen som universitetslektor innefattar grundutbildning och forskning. På grundutbildningsnivå är ansvaret i huvudsak kursansvar, undervisning, och kursutveckling på grund och avancerad nivå samt att aktivt delta i att utveckla utbildning och kurser som bedrivs under ämnet. En universitetslektor förväntas lägga del av sin tid på avdelningens forskningsprojekt, samt att vara behjälplig med att söka finansiering för att utveckla forskningen.

Det ingår också att tillsammans med övriga lärare delta i utvecklingen av ämnet industriell design. I arbetet ingår även att aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen

Behörig att anställas som universitetslektor är den som:
•avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
•visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaperOm det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret.

Enligt Luleå tekniska universitets anställningsordning gäller för behörighetsgrunden ”annan yrkesskicklighet” att undervisning i en utbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig. Vid universitetet ska för denna behörighetsgrund gälla lång och synnerligen kvalificerad relevant yrkeserfarenhet utanför undervisnings- och forskningssektorn. Tyngdpunkten i yrkesskickligheten ska ligga inom utveckling och nyskapande. Yrkesskickligheten ska vara väl dokumenterad och kunna utsättas för en kvalitativ granskning.

Bedömningsgrunder
 För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
•Vetenskaplig skicklighet
•Pedagogisk skicklighet
•Övriga bedömningsgrunder (vilka viktas lika)
•Dokumenterad erfarenhet av designprocesser, designmetoder och designteknik
•Yrkesmässig erfarenhet från branschen

Vi värdesätter personliga egenskaper som har betydelse för designämnets utveckling.

Den sökande ska ha en god samarbetsförmåga och kunna undervisa på både svenska och engelska.

Information
För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta avdelningschef Jörgen Normark, 0920-491480, jorgen.normark@ltu.se eller huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist 0920-492282, Daniel.Ortqvist@ltu.se

Fackliga företrädare; SACO-S Daina Dagis, 0920-49 3880 daina.dagis@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Anställningen är en tillsvidareanställning. Tillträde önskas snarast enligt överenskommelse. Anställningen omfattar 50-100 % beroende på kompetens och behov.

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrund bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan.

Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen som finns på vår hemsida, under lediga jobb. Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska lämnas i tre separata uppsättningar och skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

Sista ansökningsdag: 31 mars 2018
Referensnummer: 576-2018