Doktorand i byggproduktion och teknik - Digitalisering och industrialisering

Plats
Luleå (Stad), Norrbotten
Annonserat
den 13 mars 2018
Stängs
den 15 april 2018
Ref:
583-2018
Kontakta
Lars Stehn
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Doktorand i byggproduktion och teknik - Digitalisering och industrialisering

Luleå

Ref 583-2018

Byggproduktion och teknik är i dag den ledande forskargruppen i Sverige på området industriellt byggande och har 28 anställda, varav 9 är kvinnor. Det finns nu ett behov att stärka den tillämpade forskningen med en ny doktorand för att bygga kunskap om mätmetoder och genomföra mätningar för att förstå effekterna av införandet av digitalisering och industrialisering i samhällsbyggnadssektorn.

Ämnesbeskrivning
Byggproduktion och teknik omfattar tekniska lösningar, verktyg, metoder och organisation för planering, informationshantering och styrning av en hållbar och integrerad industriell byggprocess med därtill kopplade affärsprocesser.

Projektbeskrivning
Förändring är en komplex fråga, speciellt inom samhällsbyggnadssektorn där möjligheter till nyskapande och framgång inom hus- och anläggningsbyggande ofta beror på handlingar från flera organisationer. Det finns också inom samhällsbyggnadssektorn ett stort behov av indikatorer på projekt- och organisationsnivå för att mäta och följa upp förändringar och deras effekter. Intresset är särskilt stort att förstå hur en ökad digitalisering och industrialisering inom samhällsbyggnadssektorn driver mot ökad effektivitet, produktivitet, konkurrenskraft och ett mer miljöeffektivt byggande.

Doktorandprojektet sker inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som gemensamt finansieras av Vinnova, Formas, Energimyndigheten och byggsektorns aktörer. Syftet med projektet är att utforska effekter och konsekvenser av digitalisering och industrialisering inom samhällsbyggnadssektorn relativt faktorer så som miljöpåverkan, byggtider och -kostnader. Projektet inbegriper att ta fram vetenskapligt grundade och praktiskt applicerbara mätmetoder och mätetal för detta ändamål, samt att genomföra skarpa mätningar riktade mot byggsektorns parter.

Projektet är ett samarbete inom Smart Built Environments forskningsplattform som under ledning av IQ samhällsbyggnad är en distribuerad vetenskaplig miljö bestående av Luleå tekniska universitet, KTH, Chalmers, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet och Tekniska högskolan i Jönköping.

Arbetsuppgifter
Doktorandstudierna pågår under 5 år. Att arbeta som doktorand innebär stora möjligheter till att själv definiera sina dagliga arbetsuppgifter och hur de skall genomföras. Ditt forskningsuppdrag är att gemensamt med företag och organisationer och med forskare inom Forskningsplattformen ta fram vetenskapligt grundade metoder och mätetal för att mäta och analysera effekter av digitalisering och industrialisering i projekt genomförda inom Smart Built Environment. Projektet innebär därmed kontakter med många olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. Du kommer därför att agera och träna dig i kreativt, avancerat problemlösande och i rollen som projektledare. Dessutom får du prova på rollen som undervisare till maximal omfattning av 20 %. Som forskare arbetar man som neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt. Placeringsort är Luleå.

Kvalifikationer
För behörighet krävs civilingenjörsexamen (eller motsvarande grundläggande behörighetskrav, (högskoleförordning 7 kap 39 §)) inom V, A eller I. Då forskningen är mycket kommunikativ kräver vi att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Kvalificerande är avancerade kunskaper och praktiska erfarenheter inom mätmetoder (kvantitativa och kvalitativa) liksom kunskaper inom byggprojektledning, byggprojektering och byggproduktion. Praktisk erfarenhet från arbete inom byggsektorns plan-, bygg- eller förvaltningsprocess är också meriterande.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se: Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor Lars Stehn, tfn 0920-491976, lars.stehn@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Daina Dagis, 0920-49 38 80, daina.dagis@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 17 92, lars.frisk@ltu.se.

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 2018 04 15

Referensnummer: 583-2018