Doktorand i byggproduktion och teknik - Upphandling för hållbara och innovativa underhållstjänster

Plats
Luleå (Stad), Norrbotten
Annonserat
den 13 mars 2018
Stängs
den 15 april 2018
Ref:
585-2018
Kontakta
Johan Larsson
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Doktorand i byggproduktion och teknik - Upphandling för hållbara och innovativa underhållstjänster

Luleå

Ref 585-2018

Vid avdelningen Industriellt och hållbart byggande bedrivs forskning och utbildning inom byggprocessen – från tidig planering och projektering via byggande till förvaltning. Våra kärnkompetenser finns inom management och automation av byggprocessen samt inom industriella bygg- och produktionssystem. Avdelningen är ledande i Sverige inom sitt kärnområde och har omkring 30 anställda. Forskningen är tillämpad och utgår från aktuella frågeställningar i nära samarbete med bygg- och anläggningssektorns intressenter; företag och andra organisationer.

Flera forskare på avdelningen är knutna till det nationella forskningsprogrammet Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande (ProcSIBE). Programmet involverar forskare från fem lärosäten med målet att bygga upp en nationell arena där forskarna samverkar med näringsliv och samhällsorgan för att gemensamt utveckla ny kunskap och nya arbetsformer. Du kommer som doktorand knytas till ProcSIBE och därmed verka i ett större nationellt och internationellt sammanhang. Du kan läsa mer om programmet här: www.procsibe.se.

Projektbeskrivning
Upphandling kan fungera som en viktig drivkraft för innovation i samhällsbyggandet men kan också utgöra ett hinder för utveckling. Trafikverket som är den största offentliga beställaren av anläggning inom samhällbyggnadsområdet i Sverige har som mål att uppnå ökad långsiktig produktivitet genom att främja både effektivitet och innovation. Det ska ske genom förbättrade upphandlingsstrategier som bidrar till ett ökat ansvar och engagemang från leverantörsmarknaden. Inom ramen för sitt förändringsarbete genomför Trafikverket ett antal ”innovationspiloter” med den långsiktiga målsättningen att utveckla framgångsrika affärsstrategier och arbetssätt. Syftet är att skapa de bästa möjligheterna och drivkrafterna till utveckling, nytänkande och innovation på leverantörsmarknaden för vägunderhåll. Du kommer att tillsammans med Trafikverket studera dessa möjligheter och drivkrafter för att kartlägga mer i detalj vilka upphandlings-/affärsstrategier och arbetssätt som används och erfarenheterna av dem, samt hur projektens resultat påverkas av de nya strategierna.

Doktorandstudierna kommer således att genomföras i nära samarbete med Trafikverket och fokus kommer att ligga på hur utvecklingsfrämjande upphandlingsstrategier påverkar leverantörernas förutsättningar och drivkrafter att utveckla och implementera innovativa underhållstjänster. Utöver att bidra till den internationella kunskapsutvecklingen inom upphandlingsområdet ska resultaten också användas för att uppdatera och vidareutveckla Trafikverkets affärsstrategier, riktlinjer och stödfunktioner för att främja utveckling och innovation inom deras projekt.

Arbetsuppgifter
Inom doktorandstudierna förväntas du:

  • Utföra forskning inom projektet, inklusive att skriva vetenskapliga artiklar och en vetenskaplig avhandling
  • Deltaga i doktorandkurser (75 hp) av relevans för forskningsområdet
  • Medverka i institutionens undervisning på masternivå (högst 20 % av total arbetstid)

Anställningen är tidsbegränsad till högst fem år (varav 20 % institutionstjänstgöring) och ska resultera i en doktorsexamen efter motsvarande fyra års doktorandstudier på heltid.

Placeringsort är Luleå men doktorandstudierna innebär en hel del studieresor, konferensresor och företagsbesök vilket främjar utveckling av värdefulla kontakter, både i Sverige och internationellt. Du ges även möjligheter att påverka institutionens och avdelningens verksamhet varför vi uppskattar initiativrika och drivande personer.

Arbetet som doktorand är problembaserat. Du kommer att utveckla dina färdigheter att identifiera, avgränsa, formulera och behandla problem såväl praktiskt som teoretiskt. Du kommer också att utveckla din skicklighet att arbeta med teoretiska och analytiska frågeställningar och att integrera dem i befintliga praktiker.

Kvalifikationer
Som doktorand förväntas du kommunicera dina vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt på engelska i internationella tidskrifter och på internationella konferenser vilket kräver att du har mycket goda kunskaper i engelska. Du förväntas också kommunicera på svenska med företag och andra samhällsaktörer vid t.ex. företagsmöten, seminarier, konferenser samt i branschmedia. Detta i kombination med att en stor del av grundutbildningen sker på svenska medför att tjänsten förutsätter att du talar och skriver god svenska.

För att vara behörig till tjänsten skall du ha avlagt masterexamen eller annan utbildning som uppfyller motsvarande grundläggande behörighetskrav (högskoleförordning 7 kap 39 §,) med relevant inriktning, t.ex. samhällsbyggnad, väg- och vattenbyggnad, industriell ekonomi, företagsekonomi eller annan examen med inriktning på organisation och beteende.

Kvalificerande är avancerade kunskaper inom projektledning, upphandling och/eller utvecklings-/innovationsarbete, gärna med inriktning mot samhällsbyggnadsområdet. En grundförståelse för bygg- och förvaltningsprocessen, dess aktörer och rollen som offentlig beställare är meriterande.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se: Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet.

Information 
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Biträdande universitetslektor, Johan Larsson, 0920-49 22 63, johan.p.larsson@ltu.se, alt. Professor, Per-Erik Eriksson, 0920-49 30 58, pererik.eriksson@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Daina Dagis, 0920-49 38 80 daina.dagis@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 17 92 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 2018 04 15

Referensnummer: 585-2018