Museichef till Flygvapenmuseum i Linköping

Rekryterare
Flygvapenmuseum
Plats
Linköping (Kommun), Östergötland
Annonserat
den 29 mars 2018
Stängs
den 22 april 2018
Ref:
145-2.3.9/18
Kontakta
Magnus Hagberg
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

MUSEICHEF

Med placering vid Flygvapenmuseum.

Diarienummer: 145:1-2.3.9/18

Statens försvarshistoriska museer (SFHM)
Statens försvarshistoriska museer (SFHM) är en statlig myndighet under Kulturdepartementet som har till uppgift att sprida kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen. I SFHM ingår Flygvapenmuseum, Armémuseum, kansliet för Sveriges militärhistoriska arv, en stab för myndighetsövergripande frågor samt Försvarets traditionsnämnd. Verksamheten är i huvudsak lokaliserad till Stockholm och Linköping och har ungefär 75 anställda. Här hittar du ytterligare information om SFHM.

Flygvapenmuseum
Flygvapenmuseum i Linköping är ett modernt teknik- och kulturhistoriskt museum som speglar det svenska militärflygets utveckling från pionjärtid fram till i dag. Museet har utvecklats mycket det senaste decenniet och har årligen ca 180 000 verksamhetsbesökare, förutom de 100 000 besökare som kommer till anläggningen. I det förmedlande uppdraget ingår utöver utställningar en rik pedagogisk verksamhet riktad till många olika målgrupper. Museet förvaltar en unik samling av stort nationellt och internationellt intresse, med föremål för såväl bevarande som för att använda som ett flygande kulturarv. Samarbetsparterna är många och museet bidrar till fördjupad kunskap och forskning inom ämnesområdet.  På Flygvapenmuseum arbetar omkring 30 personer samt timanställd personal. För ytterligare information besök: www.flygvapenmuseum.se.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi söker en chef som vill leda och styra Flygvapenmuseums verksamhet och fortsatta utveckling som modernt museum. Prioriterade utvecklingsfrågor de närmaste åren är digitalisering, tillgänglighet samt att nå nya och fler besökare utifrån ett inkluderande synsätt. Som museichef är du direktrapporterande till myndighetschefen och har det övergripande ansvaret för museiavdelningens verksamhet med ekonomi, fastighets- och arbetsgivarfrågor. Museet är organiserat i enheter och till ditt stöd finns två enhetschefer. En viktig del i din chefsroll är att företräda Flygvapenmuseum regionalt, nationellt och internationellt.

Som museichef ingår du i myndighetens ledning och bidrar till att med ett helhetsperspektiv utveckla SFHM:s verksamhet. För närvarande pågår ett strategiskt övergripande inriktningsarbete. Utifrån det ansvarar du för Flygvapenmuseums fortsatta utveckling och leder verksamheten mot uppsatta mål genom att ge tydliga förutsättningar och ramar. Det innebär bland annat att du säkerställer att myndighetens resurser används på ett effektivt sätt och att kompetens, kreativitet och drivkrafter hos medarbetare tillvaratas och utvecklas. Delaktighet och samarbete är kännetecknande för ditt ledarskap. Ditt uppdrag är att tillsammans med medarbetarna finna och skapa vägar för att nå ut med ämnet försvarshistoria på sätt som är relevanta och aktuella för olika målgrupper samt att samarbeta med olika aktörer.

Utbildningsbakgrund
Akademisk examen med för anställningen relevant inriktning.

Kunskaper och erfarenheter
För att lyckas i rollen krävs chefs- och ledarerfarenhet med budget- och personalansvar från offentlig verksamhet. Vidare krävs flerårig erfarenhet av museiverksamhet eller annan publik verksamhet och även erfarenhet av förändringsarbete och verksamhetsutveckling. Uppdraget kräver även mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och motsvarande god förmåga på engelska.

Erfarenhet från verksamhetsområden som är relevanta för museet, som teknik, flyg och försvar, är meriterande liksom erfarenhet av att leda andra chefer.

Personliga kompetenser
Vi söker dig som är trygg i din roll som ledare och arbetsgivarföreträdare, har mycket god förmåga att kommunicera samt skapa förutsättningar för god delaktighet och arbetsmiljö. Du planerar i förväg och gör tydliga prioriteringar samtidigt som du vid behov är flexibel och anpassar dig efter ändrade förutsättningar. Som chef tar du ansvar för det gemensamma resultatet och för att organisationen som helhet ska uppnå sina mål. Du tar även ansvar för att göra den verksamhet du leder, dess behov och förutsättningar, tydliga i ledningens strategiska arbete. På ett konstruktivt och lösningsfokuserat sätt samarbetar du med alla delar av organisationen och bidrar i olika typer av projekt. Du är tydlig, lyhörd och ansvarstagande och har en god förmåga att upprätthålla nätverk och uppskattar att representera museet. 

Anställningsform och tillsättning
Tillsvidareanställning, heltid, med tidsbegränsat förordnande som avdelningschef i fyra år varefter omprövning sker. Vi tillämpar provanställning i sex månader.

Tillträde 1 januari 2019 eller efter överenskommelse.

Frågor
Magnus Hagberg, överintendent/myndighetschef, telefon 08–519 563 11 eller e-post: magnus.hagberg@sfhm.se

Fackliga företrädare
SACO/S: Peter Andersson, telefon 013–495 97 19 eller e-post: peter.andersson@flygvapenmuseum.se
OFR: Magnus Karlsson, telefon 013–495 97 18 eller e-post magnus.karlsson@flygvapenmuseum.se
SEKO: Olle Westerberg, telefon 08–519 563 24, e-post: olle.westerberg@armemuseum.se

Ansökning
Ansökan ska skickas snarast, dock senast 22 april 2018 till jobb@sfhm.se 
Ange diarienummer 145-2.3.9/18.

Ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev där du berättar varför du söker arbetet.

SFHM strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.