Enhetschef till Armémuseum i Stockholm

Rekryterare
Armemuseum
Plats
Stockholm (Kommun)
Annonserat
den 29 mars 2018
Stängs
den 22 april 2018
Ref:
144:1-2.3.9/18
Kontakta
Stefan Lundblad
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

ENHETSCHEF

Med placering vid Armémuseum.

Diarienummer: 144:1-2.3.9/18

Statens försvarshistoriska museer (SFHM)
SFHM är en statlig myndighet under Kulturdepartementet som har till uppgift att sprida kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen. I SFHM ingår Armémuseum, Flygvapenmuseum, kansliet för Sveriges militärhistoriska arv, en stab för myndighetsövergripande frågor samt Försvarets traditionsnämnd. Verksamheten är i huvudsak lokaliserad till Stockholm och Linköping och har ungefär 75 anställda. Här hittar du ytterligare information om SFHM.

Armémuseum
Armémuseum i centrala Stockholm skildrar Sveriges historia från 1500-tal till nutid med fokus på hur människor har levt och påverkats av krig och fred under olika tidsperioder. Vid museet arbetar ca 30 personer uppdelade på två enheter. Museet hade ungefär 200 000 besökare 2017 och har skolklasser som en viktig målgrupp. Samlingarna består av över 100 000 föremål, från medeltid fram till idag. I arkiv och bibliotek finns stora samlingar av bilder, dokument och tryck tillgängliga. Arbetet med att digitalt tillgängliggöra samlingarna är i fokus. Verksamheten innehåller även en museibutik och konferenslokaler. I museibyggnaden drivs även en restaurangverksamhet. För mer information om museet: www.armemuseum.se.

Enheten för Fakta och Föremål
Enheten ansvarar för Armémuseums samlingar, bibliotek och arkiv och i samband med utställningsprojekt ingår medarbetare från enheten i projektorganisationen som bl.a. projektledare samt som föremåls- och kunskapsansvariga. På enheten i Stockholm arbetar ett femtontal medarbetare som består av intendenter, konservatorer, bibliotekarie och arkivarie. Dessutom hör också tre rustmästare till enheten placerade i Halmstad, Kristianstad och Strängnäs.
Armémuseum och enheten för fakta och föremål står nu inför en rad utmaningar, och ett övergripande utvecklingsarbete har inletts vid SFHM som kommer ange den framtida inriktningen för såväl museet som enheten. För rätt person finns det således stora möjligheter att påverka och utveckla den framtida verksamheten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Enhetschefen ansvarar under museichefen för att planera, initiera, driva, följa upp och skapa goda förutsättningar för enhetens arbete och enheten som arbetsplats. Ditt arbete tar utgångspunkt i myndighetens och museets uppdrag och mål samt i övriga styrdokument och fastställda ramar. Det ingår också i uppdraget att i bred samverkan bidra till att forma och vidareutveckla enhetens och museets arbete. Du ansvarar för att ett helhetsperspektiv genomsyrar arbetet och för en effektiv resursanvändning av kompetens och ekonomiska medel. En viktig del i arbetet är även kontakterna med olika militärhistoriska nätverk och museer runt om i landet.

Du kommer ingå Armémuseums chefsgrupp, och då museet dessutom har en projektbaserad organisation kommer du även ingå i styrgrupper för flera parallella projekt.

Utbildningsbakgrund
Du har akademisk utbildning inom relevant område eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Kunskaper och erfarenheter
För att lyckas i rollen krävs några års erfarenhet av att leda, stödja och utveckla medarbetare, och av att leda, utveckla och företräda en verksamhet samt av att stå för arbetsgivarperspektivet.

Du har god kunskap om kulturarvets samhällsroll samt mycket god erfarenhet av att arbeta i projektform och av att söka och erhålla extern finansiering.

Erfarenhet av samlingsförvaltning och digitalisering i bred bemärkelse är meriterande liksom kunskap och erfarenhet från det militära området. Det är dessutom meriterande om du har kunskap om och förståelse för forskningens förutsättningar, och/eller erfarenhet av att arbeta med olika kulturhistoriska och ideella nätverk.

Personliga kompetenser
Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper, och vi söker dig som är lyhörd, har hög kommunikativ förmåga och förmåga att leda i förändring. Du är aktiv och drivande i utvecklingsarbete och utövar ditt ledarskap med ett helhetsperspektiv. Du har även god förmåga att fatta, genomföra och följa upp beslut.

Anställningsform och tillsättning
Tillsvidareanställning med tidsbegränsat förordnande som enhetschef i fyra år varefter omprövning sker. Vi tillämpar provanställning i sex månader.

Tillträde enligt överenskommelse.

Frågor
Stefan Lundblad, museichef, telefon 08–519 563 61 eller e-post: stefan.lundblad@armemuseum.se  Fackliga företrädare
SACO/S: Johanna Nilsson, telefon 08–519 563 06 eller e-post: johanna.nilsson@armemuseum.se 
OFR: Magnus Karlsson, telefon 013–495 97 18 eller e-post magnus.karlsson@flygvapenmuseum.se
SEKO: Olle Westerberg, telefon 08–519 563 24, e-post: olle.westerberg@armemuseum.se

Ansökning
Ansökan ska skickas snarast, dock senast 22 april 2018 till jobb@sfhm.se 
Ange diarienummer 144-2.3.9/18.

Ansökan ska innehålla CV och en kort presentation av dig själv och varför du är intresserad av anställningen. 

SFHM strävar efter att ha en jämn könsfördelning, ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Liknande jobb

Liknande jobb