Prefekt till Chalmers

Plats
Göteborg (Stad), Västra Götaland
Annonserat
den 5 april 2018
Stängs
den 25 april 2018
Ref:
Ref 20180176
Kontakta
Anna Holmqvist Dahl
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

8_Chalmersplatsen-1.jpg

Prefekt till institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik har cirka 280 anställda, engagerade i utbildning och forskning inom ett brett fält av discipliner och kompetensområden inom ingenjörs- och samhällsvetenskap, konst och humaniora. Vi utbildar framtidens arkitekter och samhällsbyggare och skapar samhällsnytta genom vår forskning som levandegörs och implementeras i nära samarbete med näringsliv och myndigheter. 

Institutionen skapades 2017, bland annat för att stärka kopplingen mellan arkitektur, stadsbyggnad och bygg- och miljöteknik. Den nya organisationen möjliggör en stark tvärvetenskaplig utveckling inom våra forsknings- och utbildningsområden vilket gör oss bättre rustade för att anta allt större och mer komplexa samhällsutmaningar för en hållbar framtid.

Forskning och utbildning bedrivs med örat tätt intill samtidens stora globala utmaningar – i nära samverkan med industri och samhälle. Institutionen hyser en mängd intressanta forskningsprojekt och deltar i olika initiativ, bland annat det omfattande norska infrastrukturprojektet Ferjefri E39, SMoG, Spatial Morphology och HSB Living Lab. Vi samverkar också med en rad framåtblickande och betydelsefulla centrumbildningar, bland andra CVA, centrum för vårdens arkitektur, CBA, centrum för boendets arkitektur och CMB, centrum för management i byggsektorn.

Chalmers tekniska högskola är centralt belägen i Göteborg med goda kommunikationer. Institutionen håller till i en nyrenoverad byggnad på campus Johanneberg präglad av öppna ytor, ljusa material och inbjudande platser för olika typer av möten. Miljöerna är inspirerande och underlättar kreativ produktivitet i gränsytan mellan olika discipliner.

Beskrivning av uppdraget
Till uppdraget som institutionens prefekt söker vi nu en person som kan förena ett omvärldsperspektiv med akademisk excellens och mycket goda ledaregenskaper. Det handlar om att vidareutveckla och få alla delar i en relativt ny organisation att samverka på ett optimalt sätt. Det är en krävande uppgift, men för rätt person finns stora utvecklingsmöjligheter och goda villkor.

Som prefekt har du det övergripande ansvaret för hela institutionen. Det innebär framförallt att ge förutsättningar för människor, idéer och verksamhet att utvecklas. Dessutom säkerställer du att institutionen fortsatt är av stor betydelse för Chalmers som universitet, de övergripande målen och visionen ”för en hållbar framtid”.

Du rapporterar till rektor, ingår i Chalmers ledningsgrupp, leder och utvecklar institutionens strategiska och operativa verksamhet. Det innebär exempelvis att:

 • Säkerställa en fortsatt hög kvalitet inom forskning, utbildning och nyttiggörande
 • Skapa förutsättningar för samverkan med näringsliv och samhälle
 • Ha personalansvar för 11 direktrapporterande chefer samt resursplanera och rekrytera medarbetare till verksamheten
 • Ha budgetansvar för institutionen
 • Säkerställa en god och stimulerande arbetsmiljö
 • Arbeta för kvalitet, öppenhet, delaktighet, respekt, mångfald, och jämställdhet

Kvalifikationer 

 • Akademisk utbildning, en doktorsexamen eller motsvarande erfarenhet inom Arkitektur och eller civilingenjörs / samhällsbyggnadsämnen
 • Dokumenterad erfarenhet av att leda i större organisationer
 • Erfarenhet av att leda genom andra ledare
 • Innehaft en ledande ställning i ett större förändringsarbete
 • Talar, skriver och förstår svenska/skandinaviska och engelska obehindrat

Meriterande för rollen:

 • Docentkompetens eller motsvarande
 • Erfarenhet av att bygga en stabil ekonomisk utveckling
 • Kunskap om eller erfarenhet av att arbeta med jämställdhet och mångfald 
 • Vana vid att kommunicera och interagera med olika intressenter och samarbetspartners
 • Intresse för problemlösning inom komplexa samhällsfrågor
 • Internationell erfarenhet

Egenskaper
Du är trygg i dig själv, agerar förtroendefullt och har ett tydligt ledarskap. Du har även strategisk förmåga, kan anlägga ett helhetsperspektiv och har långsiktiga visioner. Vidare klarar du tuffa beslut, har ett proaktivt förhållningssätt och är relationsskapande.

Rollen som prefekt kan kombineras med viss egen forskning och undervisning.

Vi välkomnar både externa och interna sökande, tillträde snarast enligt överenskommelse.

Prefektrekryteringar följer Chalmers riktlinjer för ledartillsättning, och första urval och intervju görs av en rekryteringsgrupp. Beslut sker efter dialog med rektor och HR-chef.

Urval till det här uppdraget görs vecka 18-19 och en första intervju med en rekryteringsgrupp sker därefter.

Nominering
Parallellt med denna annonsering finns det möjlighet att nominera kandidater. Nomineringar skickas senast 20 april till Martin Westerlund, e-post: martin.westerlund@chalmers.se.

Chalmers arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Jämställdhet och mångfald är viktiga grunder för all verksamhet på Chalmers.

Mer information om Chalmers hittar du här:
Ny på Chalmers
Vår vision och mål
Ny i Göteborg

Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara märkt med Namn, Ref 20180176 och dokumenten sparas som PDF-filer enligt nedan:

CV

Personligt brev
• 1-2 sidor

Övrigt (valfritt):
• Eventuella intyg, betyg etc. Referenser lämnas vid en eventuell intervju.

Sista ansökningsdag: 25 april 2018

Vid frågor, vänligen kontakta
Anna Holmqvist Dahl, 
HR-partner, HR-avdelningen
031 - 772 21 66
anna.holmqvistdahl@chalmers.se

Stefano d´Elia, 
Arbetstagarorganisation - SACO
031 - 772 23 49
stefano@chalmers.se

*** Chalmers undanber sig alla erbjudanden om ytterligare jobbannonsering eller rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. ***

Chalmers vision är att aktivt medverka till en hållbar framtid. Vår forskning och utbildning inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart bedrivs i nära kontakt med omvärlden. Strategin för att nå vetenskaplig excellens förverkligas inom åtta styrkeområden; Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport. De grundläggande vetenskaperna utgör basen och hållbarhet, innovation och entreprenörskap är viktiga drivkrafter. Chalmers har omkring 11 000 studenter och 3000 anställda. Utveckling och förnyelse har präglat Chalmers ända sen starten 1829, helt enligt grundaren William Chalmers motto: Avancez!