Biträdande universitetslektor i biokemi till SLU

Plats
Uppsala (Kommun)
Annonserat
den 10 april 2018
Stängs
den 15 maj 2018
Ref:
SLU.ua.2018.2.5.1-402
Kontakta
Carl-Gustaf Thulin
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Biträdande universitetslektor i biokemi med inriktning mot proteinbiokemi

Ref SLU.ua.2018.2.5.1-402

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Ämnesbeskrivning
Ämnet veterinärmedicinsk biokemi omfattar biokemiska processer hos djur och människor som är av relevans för veterinärmedicinska och/eller husdjursvetenskapliga frågeställningar.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår att bedriva forskning, medverka i och utveckla undervisning samt handledning inom ämnesområdet. Dessutom ingår administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och fakulteten.

I arbetsuppgifterna ingår även att delta i institutionens utveckling av ämnesområdet vilket även innefattar att söka externa forskningsanslag.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som uppgått denna behörighet högst sju år före ansökningstidens utgång. För att anställas som biträdande universitetslektor ska den sökande vara vetenskapligt skicklig inom ämnesområdet för anställningen. Erfarenhet från forskningsmiljöer utanför SLU motsvarande en postdoktorsperiod, eller doktorsexamen från annat lärosäte eller forskningsinstitut förväntas.

Doktorsexamen i kemi, biokemi, molekylärbiologi, veterinärmedicin, medicin eller motsvarande ämne är ett krav. Vidare krävs erfarenhet av undervisning (föreläsningar och laborationer) inom ämnesområdet biokemi. Den sökande ska kunna undervisa på svenska, samt ha mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Vid prövningen till anställning som biträdande universitetslektor läggs framför allt vikt vid kvalitativa indikationer på sökandes vetenskapliga skicklighet. Därutöver bedöms sökandes förutsättningar att utveckla en självständig forskningslinje inom det aktuella forskningsområdet, och att inom ramen för meriteringsanställningen uppnå kraven för befordran till universitetslektor.

Forskningsprofil med inriktning mot proteinbiokemi med relevans för biomaterial och/eller biologiska läkemedel är meriterande, liksom egna forskningsplaner inom ämnesområdet. Meriterande är även erfarenhet av kursplanering, examination, kursutvärdering, kursutveckling samt handledning på grund- och avancerad nivå

Sista ansökningsdatum:
2018-05-15

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som sökanden önskar åberopa skall bifogas till ansökan. Högst 5 vetenskapliga får bifogas. Därutöver skall fullständig publikationslista med markering av vilka arbeten som bifogats ansökan inges.

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. 

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.
www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Carl-Gustaf Thulin
Prefekt
070-5645358
Carl-Gustaf.Thulin@slu.se

Anna Rising
Professor
070-9744888
Anna.Rising@slu.se