Etikansvarig till Trafikverket

Rekryterare
Trafikverket
Plats
Borlänge
Annonserat
den 10 april 2018
Stängs
den 14 maj 2018
Ref:
49962
Kontakta
Rebecka Karlsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Etikansvarig till Trafikverket

Ett prioriterat och strategiskt uppdrag inom Trafikverket att på ett modernt sätt vidareutveckla verksamhetens etiska styrning. En unik möjlighet för dig som vill skapa mervärde och samhällsnytta! Placering i Borlänge eller Stockholm.

5ac38ed76730363e30d1f1e9.jpg

OM UPPDRAGET
Trafikverket har sedan myndigheten bildades 2010 arbetat kontinuerligt med att utveckla ett etiskt förhållningssätt i organisationen och hos dess medarbetare. Området är högt prioriterat och för att säkerställa att arbetet drivs vidare med ökad styrka och med stor kontinuitet söker vi nu dig som är driven och nytänkande och vill ansvara för att arbeta vidare med frågor inom etik och moral.

Uppdraget är unikt i en starkt expanderande verksamhet med ett stort och viktigt samhällsuppdrag att bygga och underhålla en stor del av Sveriges infrastruktur. Du ansvarar för att utifrån organisationens styrande dokument fånga hur Trafikverket ska förhålla sig till enskilda etiska frågor samt för att driva, utveckla, utbilda och besvara frågor, för att motverka korruption och andra oegentligheter. I din roll kommer du ha stora möjligheter att utveckla och påverka både arbetssätt och organisation. En känsla för verksamheten och dess kultur är viktig.

Du arbetar nära verksamheten och rapporterar till chefsjuristen och Trafikverkets etikråd. Placering i Borlänge eller Stockholm med ca två resdagar per vecka.

ARBETSBESKRIVNING
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bl.a. bestå av

  • Ansvara för utvecklingen av Trafikverkets program för etik och moral
  • Förse Trafikverkets ledning med underlag för ställningstagande kring etiska frågor
  • Bistå verksamheten med bedömningar av etiska dilemman
  • Ansvara för Trafikverkets riskinventering avseende korruption och andra förtroendeskadliga företeelser
  • Framtagande av information om gällande lagar, allmänna råd och föreskrifter, branschregler och interna regler av betydelse för arbetet med etik och moral/antikorruption
  • Kontakter med internrevision i samband med revisioner och i fråga om utredning av visslingar rörande korruption eller andra oegentligheter
  • Medverka i utbildning av chefer och medarbetare rörande Trafikverkets förhållningssätt i etiska frågor
  • Kommunicera och informera om Trafikverkets förhållningssätt gällande antikorruption, såväl internt som externt.

KVALIFIKATIONER OCH PERSONLIGA EGENSKAPER
Du har relevant akademisk examen: juristexamen, civilekonomexamen eller annan examen/ motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som kan prövas likvärdiga.

Du har minst tre års praktisk erfarenhet av arbete med arbetsuppgifter liknande dem som framgår ovan.

Arbetet ställer höga krav på social och pedagogisk kompetens och på din förmåga att arbeta självständigt och i högt tempo. Du har gott omdöme och hög integritet. Som person är du driven, analytisk och noggrann. Du är van att leverera med hög kvalitet och att genomföra förändringar. Du är van att hantera komplexa frågor och planerar, organiserar och prioriterar på ett effektivt sätt. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och att du är lösningsorienterad. Vidare har du en god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift, både i svenska och engelska.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

OM REKRYTERINGSPROCESSEN
Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för headhunting av högre chefer. Varmt välkommen med din ansökan!