Stabschef till kulturförvaltningen Uppsala Kommun

Rekryterare
Uppsala Kommun
Plats
Uppsala (Kommun)
Annonserat
den 11 april 2018
Stängs
den 25 april 2018
Ref:
KTN-2018-0229
Kontakta
Sten Bernhardsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Stabschef (avdelningschef för kulturförvaltningens stab)

Diarienr: KTN-2018-0229
Arbetsplats: Svartbäcksgatan
Förvaltning: Kulturförvaltningen
Publicerad: 2018-04-06
Sista ansökningsdag: 2018-04-25

Arbetsplatsbeskrivning
Trivs du att arbeta med planering, styrning och uppföljning på övergripande nivå? Har du ett genuint intresse för ledarskap, processer och kultur och delar vår vision om att utveckla Uppsala till ett ännu mer attraktivt och kreativt samhälle? Då vill vi att du läser vidare. 

Kulturförvaltningen ansvarar för strategisk planering inom kulturområdet och den kommunala kultur- och fritidsverksamheten inom kulturnämndens ansvarsområde. Barns och ungas fria tid är ett viktigt fokus för verksamheten. Kulturförvaltningen leds av en direktör och består av sju avdelningar. Varje avdelning leds av en avdelningschef med verksamhetsansvar som rapporterar direkt till förvaltningens direktör. Avdelningarna är dels förvaltningens stab, dels kommunal egenregiverksamhet inom kultur- och fritidsområdet (Bibliotek Uppsala, Fritid Uppsala, Uppsala kulturskola, Uppsala konstmuseum, Natur- & kulturcentrum/Biotopia, Reginateatern och Offentlig konst). 

Förvaltningens direktör ansvarar för den övergripande styrningen och uppföljningen vad gäller förvaltningens politiska uppdrag samt ekonomi, HR, kommunikation, kvalitet och utveckling. Förvaltningens stab fungerar som direktörens stöd i det arbetet. Vill du leda det arbetet kan denna tjänst vara intressant för dig!

Ditt uppdrag
Du har fullt verksamhets-, budget- och personalansvar för förvaltningsstaben och rapporterar direkt till förvaltningens direktör. Som medlem i kulturförvaltningens ledningsgrupp bidrar du till hela förvaltningens utveckling i syfte att skapa mervärden och ökad måluppfyllelse. Du arbetar med frågor som rör planering och uppföljning av kulturnämndens och förvaltningens övergripande verksamhet, ekonomi och projekt. Du samverkar aktivt med förvaltningens övriga avdelningar samt representerar förvaltningen i olika arbetsgrupper inom och utom kommunen. Du är en drivande och visionär kraft i att utveckla Uppsala kommun till ett ännu mer attraktivt och kreativt samhälle där många vill leva och verka.

Dina kvalifikationer
Rätt person för denna tjänst har erfarenhet av strategiskt arbete i större organisation/er i kombination med gedigen erfarenhet av ledarskap. Du har god förståelse och kunskap i hur en stor komplex organisation styrs och fungerar på systemnivå. Har du tidigare arbetat i en politiskt styrd organisation är det meriterande, liksom om du har erfarenhet av att verka som chef med verksamhets-, budget- och personalansvar. Det är meriterande med god kännedom om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Ett genuint intresse för, och gärna viss kännedom om, kultur- och fritidsområdet är naturligtvis viktigt för att trivas hos oss. 

I botten har du en akademisk utbildning, eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig, och gärna även ledarskapsutbildning. God svenska i tal och skrift är viktigt på denna tjänst.

Vi söker en ledare som har förmågan att både leda kvalificerade specialister och strateger i sin egen stab men också samordna, skapa engagemang och delaktighet hos andra i organisationen. Du trivs med det strategiska perspektivet, besitter en analytisk förmåga liksom du förstår ekonomiska samband. Vi förväntar oss även att du har intresse av att vara socialt aktiv i olika yrkessammanhang och är skicklig på att skapa kontakter och företräda staben och förvaltningen i olika sammanhang.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Sten Bernhardsson, Kulturdirektör 018-727 17 85, eller Kajsa Angerdal Skoglund, HR-specialist, 072-593 28 06.

Fackliga företrädare: Karin Hedvall (DIK) 018-727 17 20, Tommy Törnberg (Vision) 018-727 17 44, Niclas Möller (Ledarna) 018-727 44 91

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.

Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om förvaltningsstaben
Förvaltningens strateger arbetar inom förvaltningsstaben och har en ledande, samordnande och konsultativ roll för förvaltningsgemensamma frågor vilket bland annat innebär att strategerna ansvarar för att initiera, leda och avsluta övergripande processer. Staben har också ett antal kultursekreterare. Periodvis knyts konsulter och projektanställda till staben. I ett flertal frågor arbetar stabens medarbetare på direkt uppdrag av förvaltningens direktör.

Stabens medarbetare är kvalificerade handläggare inom kultur- och fritidsområdet som bereder nämndärenden, verksamhetsstöd till fristående verksamhet liksom kulturstöd, stöd till barn och ungas fria tid och stipendier till det fria kulturlivet samt stöd till och uppdrag om kulturevenemang, kommunens officiella nationaldagsfirande och medborgarskapsceremonin, folkbildning, ungdomars initiativ samt stöd till allmänna samlingslokaler. 

Förvaltningsstaben har i uppdrag att övergripande bevaka utvecklingen inom de områden som ingår i kulturnämndens ansvarsområde. Dialog med civilsamhällets aktörer och kulturskapare är en viktig del av stabens arbetsuppgifter.

I frågor som rör ett kultur- eller fritidsområde i sin helhet, dvs som inkluderar alla verksamheter kulturnämnden stödjer, representeras som regel förvaltningen av ansvarig strateg inom förvaltningsstaben.
Läs mer om förvaltningen här

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lönebeskrivning: Enligt överenskommelse

Information
Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

När du söker jobb hos oss vill vi att du gör detta online. Klicka på knappen nedan ”Sök jobbet”.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Liknande jobb

Liknande jobb