Lektor i socialt arbete

Plats
Huddinge (Kommun), Stockholm
Annonserat
den 12 april 2018
Stängs
den 14 maj 2018
Ref:
915-1.6.1-2018
Kontakta
Ali Hajighasemi
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Lektor i socialt arbete

Ref 915-1.6.1-2018

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Institutionen för samhällsvetenskaper omfattar tio huvudområden, cirka 30 utbildningsprogram samt fyra centrumbildningar. Institutionen har cirka 200 anställda, varav 17 professorer och ett 20-tal doktorander, samt cirka 4000 registrerade studenter. Socialt arbete, ingår som ett av totalt åtta ämnen. Socionomprogrammet med storstadsprofil växer stadigt och ämnets forskningsmiljö är under uppbyggnad varför vi är i behov av fler medarbetare. Vi söker nu ytterligare lektorer för utveckling och undervisning vid ämnet och socionomprogrammet. Då ämnet har en övervikt av män bland medarbetarna ser vi gärna kvinnor som sökande.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, examination, utvecklingsarbete, kvalitetsarbete, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Undervisning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en huvuduppgift men kan även komma att ske inom ämnet på såväl  grundnivå och avancerad nivå som inom forskar- och uppdragsutbildning. Undervisning sker på svenska och engelska. Arbetsuppgifterna omfattar kursansvar, handledning av självständiga arbeten, administration och kan omfatta programansvar. Utvecklingsarbete och kvalitetsarbete sker i samverkan inom och utom institutionen. Inledningsvis ingår viss forskningstid i anställningen, och vi ser gärna att man även söker externa forskningsmedel. 

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i socialt arbete är den som har visat pedagogisk skicklighet samt har avlagt doktorsexamen i socialt arbete eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Dessutom krävs för denna anställning att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska.

Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha motsvarande kompetens ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Se även Södertörns högskolas anställningsordning punkt 2.2.1. Anställningsordningen återfinns på sh.se/ledigajobb.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning. Pedagogisk skicklighet ska visas genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av genomförande och utveckling av utbildning samt skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn. Vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet ska viktas lika. Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl utbildning som forskning. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl. Lika vikt fästs vid den sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet, se även Södertörns högskolas anställningsordning punkt 2.2.2 och 2.2.3. Anställningsordningen återfinns på sh.se/ledigajobb.

För denna anställning har dessutom följande bedömningsgrunder fastställts (i rangordning):
Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.

  • Ansvar för och utveckling och genomförande av VFU vid universitet eller högskola
  • Ansvar för och utveckling och genomförande av utbildning i socialt arbete på flera nivåer vid universitet eller högskola
  • Självständighet i forskningsarbete
  • Framgångsrika forskningsansökningar
  • Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället

Anställningen
Anställningen är på heltid och tillsvidare. Tillträde sker enligt överenskommelse. Högskolan kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast 2018-05-14.

Ytterligare upplysningar
Avdelningsföreståndare Ali Hajighasemi, tel. 08-608 4887, ali.hajighasemi@sh.se

Ämnessamordnare Per Carlson, tel. 08-608 4590, per.carlson@sh.se

Personalhandläggare Anne-Lee Lindgren, anne-lee.lindgren@sh.se, tel. 08-608 40 18

Observera att:

  • Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan
  • Ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas
  • På sidan sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, antonia.ribbing@sh.se
ST: Jonatan Spejare tel: 08 -608 40 94, jonatan.spejare@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision.

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan.

Välkommen med din ansökan!