Lektor i psykologi med inriktning mot utvecklingspsykologi

Plats
Huddinge (Kommun), Stockholm
Annonserat
den 12 april 2018
Stängs
den 14 maj 2018
Ref:
918-1.6.1-2018
Kontakta
Abbas Emami
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Lektor i psykologi med inriktning mot utvecklingspsykologi

Ref 918-1.6.1-2018

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Institutionen för samhällsvetenskaper omfattar tio huvudområden, cirka 30 utbildningsprogram samt fyra centrumbildningar. Institutionen har cirka 200 anställda, varav 17 professorer och ett 20-tal doktorander, samt cirka 4000 registrerade studenter. Vid institutionen finns även forskarskolan Politik, Ekonomi och Samhällets Organisering (PESO), inom vilken företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap har examensrättigheter på forskarutbildningsnivå. Ambitionen är att ytterligare ämnen ska erhålla motsvarande rättigheter.

Ämnet psykologi finns på Södertörns högskola sedan 2009 och är placerat vid institutionen för samhällsvetenskaper. Utbildningen bedrivs på grundnivå i tre terminer (A, B och C-kurs) samt på fyra av lärosätets programutbildningar (Personalprogrammet, Polisutbildningen, Socionomprogrammet och Lärarutbildningen). Psykologiämnet har en profilering mot faktorer och processer som leder till människans lärande, utveckling och välbefinnande med viss betoning på sociala och kulturella processer. Forskning bedrivs för närvarande inom politisk psykologi, miljöpsykologi, förhandlingspsykologi, socialpsykologi och psykologiska aspekter av åldrande.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, utvecklingsarbete, kvalitetsarbete, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Undervisning sker såväl vid lärarutbildningen som inom det egna ämnet och kan komma att ske på grundnivå och/eller på avancerad nivå. Undervisning sker på svenska och engelska. Arbetsuppgifterna omfattar kursansvar, handledning av självständiga arbeten, administration och kan omfatta programansvar. Vidare ska innehavaren delta i psykologiämnets inre arbete och dess pedagogiska utveckling, samt vara beredd att ta på sig administrativa uppgifter.  Utvecklingsarbete och kvalitetsarbete sker i samverkan inom och utom institutionen. Inledningsvis ingår viss forskningstid i anställningen, och vi ser gärna att den anställde även söker externa forskningsmedel.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i psykologi är den som har visat pedagogisk skicklighet samt har avlagt doktorsexamen i psykologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Dessutom krävs för denna anställning att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska.

Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha motsvarande kompetens ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Se även Södertörns högskolas anställningsordning punkt 2.2.1. Anställningsordningen återfinns på sh.se/ledigajobb.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning. Pedagogisk skicklighet ska visas genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av genomförande och utveckling av utbildning samt skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn. Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl utbildning som forskning. För denna anställning ska pedagogisk skicklighet viktas högre. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl,se även Södertörns högskolas anställningsordning punkt 2.2.2 och 2.2.3. Anställningsordningen återfinns på sh.se/ledigajobb.

För denna anställning har dessutom följande bedömningsgrunder fastställts (i rangordning): Nedanstående punkter ska vara dokumenterade. 

  • Pedagogisk skicklighet, särskilt avseende didaktik och pedagogiskt utvecklingsarbete
  • Erfarenhet och skicklighet gällande undervisning vid lärarutbildning
  • Vetenskaplig skicklighet inom psykologi, med särskild tonvikt på utvecklingspsykologi
  • Ansvar för och utveckling och genomförande av utbildning på olika nivåer vid universitet och högskolor
  • Erfarenhet av ledningsuppdrag
  • God samarbetsförmåga

Anställningen
Anställningen är på heltid och tillsvidare. Tillträde sker enligt överenskommelse. Högskolan kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast 2018-05-14

Ytterligare upplysningar
Avdelningsföreståndare: Abbas Emami, tel. 08-608 4937, abbas.emami@sh.se 
Ämnessamordnare: Malena Ivarsson, tel 608 4202, malena.ivarsson@sh.se
Personalhandläggare Magdalena Löndahl, tel. 08-608 51 31, magdalena.londahl@sh.se

Observera att:

  • Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan
  • Ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas
  • På sidan sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, antonia.ribbing@sh.se
ST: Jonatan Spejare tel: 08 -608 40 94, jonatan.spejare@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision.

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan.

Välkommen med din ansökan!