Utredare centrala myndigheter

Plats
Karlstad / Stockholm
Annonserat
den 16 april 2018
Stängs
den 18 april 2018
Ref:
2018/58
Kontakta
Annika Elmgart
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

SOP_945x300.jpg

Utredare centrala myndigheter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Tjänsten är placerad vid enheten för samverkan och planering vid avdelningen för utveckling av samhällsskydd. Enheten håller samman arbetet med planering av krisberedskap och inför höjd beredskap. Huvudsakliga uppgifter är att ansvara för planering, finansiering och förmågeutveckling, genom bland annat kunskapsstöd och regelgivning, inom områdena krisberedskap och civilt försvar. Detta arbete sker utifrån ett målgruppsperspektiv där olika delar av enheten fokuserar på centrala myndigheter, länsstyrelser samt kommuner och landsting. Enheten har medarbetare både i Karlstad och Stockholm och leds av enhetschef samt en biträdande enhetschef. Arbetsområdet syftar bland annat till att ge centrala myndigheter förutsättningar att gemensamt identifiera åtgärder som behövs för att stärka Sveriges krisberedskap och förmåga vid höjd beredskap samt att identifiera och initiera samordnings- och samverkansbehov. Verksamheten vid enheten sker utifrån ett målgruppsperspektiv, vilket innebär att arbetet med att stödja de centrala myndigheterna ska samordnas inom enheten med övriga processer som riktar sig till samma målgrupp. 

Dina arbetsuppgifter
Arbetet omfattar inriktning, planering, samverkan och stöd till centrala myndigheter i frågor som rör krisberedskap och höjd beredskap. Utifrån detta kommer tjänsten bland annat innefatta följande arbetsuppgifter: 

  • Stödja och utveckla myndighetssamverkan inom området genom att delta i olika slags samverkansgrupperingar och arbetsgrupper, däribland samverkansområdena.
  • Delta i beredning av myndigheternas ansökningar till anslag 2:4 Krisberedskap.
  • Stöd till centrala myndigheters arbete med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) samt implementering av Sendairamverket för katastrofriskreducering.
  • Medverka i och driva regeringsuppdrag samt andra uppdrag och projekt inom området. Du ska även självständigt ansvara för remisser som inkommer till enheten. Utöver ovanstående kommer du i din tjänst ha ett särskilt fokus på centrala myndigheters arbete inom området farliga ämnen/CBRNE. 

Din kompetensprofil
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning och erfarenhet av myndigheters arbete med samhällets krisberedskap. Du har erfarenhet av att driva metod- och processutvecklingsarbete och av att leda workshopar eller seminarier. Du ska kunna företräda MSB på möten inom samverkansområdesstrukturen och till exempel genom att föreläsa vid seminarier och utbildningar.

Vi ser det som meriterande om du har:

  • Erfarenhet av arbete med risk- och sårbarhetsanalyser.
  • Erfarenhet från privata näringslivet eller av samverkan med privata aktörer.
  • Erfarenhet inom området farliga ämnen/CBRNE. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Eftersom arbetet medför både interna och externa kontakter behöver du ha god samarbetsförmåga och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Du tar initiativ, har gott omdöme och skapar sammanhang. Du arbetar strukturerat, men är samtidigt flexibel och lösningsinriktad. Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering. 

Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering Karlstad eller Stockholm. Myndigheten tillämpar provanställning.  

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Kontakta enhetschef Annika Elmgart eller biträdande enhetschef Lena Tellvik. Fackliga företrädare är Mona Pütsep Saco-S, Karin Albinson ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast den 18 april 2018, märkt med referensnummer 2018/58. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem. MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad eller Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/58
Publicerat 2018-03-21
Sista ansökningsdag 2018-04-18