Stadsdirektör till Umeå kommun

Rekryterare
Umeå kommun
Plats
Umeå (Kommun), Västerbotten
Annonserat
den 2 maj 2018
Stängs
den 21 maj 2018
Kontakta
Björn Torstensson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

stadsdirektor_umea_kommun.gif

Stadsdirektör  

UPPDRAGET
I en tillväxtkommun som Umeå är behovet av välfärdstjänster, bostäder och ny infrastruktur mycket stort. För att säkerställa den fortsatta utvecklingen av Umeå har Stadsdirektören ett tydligt uppdrag: att tillsammans med förtroendevalda och medarbetare vidareutveckla samarbeten och samverkan både internt och externt. Det innebär att du internt är den sammanhållande länken mellan förtroendevalda och verksamheterna, så att politiska beslut genomförs effektivt, med hög kvalitet och följs upp professionellt. Det innebär också att du som Stadsdirektör driver på, så att vi blir än mer aktiva i vårt arbete tillsammans med grannkommuner, näringslivet, föreningslivet och andra aktörer, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Du hittar hållbara och kreativa lösningar som säkerställer Umeås fortsatta tillväxt och utveckling.

Det är också viktigt att du har en förmåga att känna av kommunens inre liv, skapa delaktighet och med god omvärldsbevakning analysera och beskriva, för de förtroendevalda, om möjligheterna och konsekvenserna av de beslut som fattas, så att de utgår från verksamhetens mål och visioner.

Att vara en förebild som chef och ledare och kunna lyfta blicken och se helheten, kunna kommunicera visioner, mål och uppdrag både internt och externt blir också en mycket viktig uppgift för Stadsdirektören. Det blir även viktigt att du tillsammans med chefer och medarbetare arbetar med att skapa förutsättningar för gemensamma arbetssätt, förhållningssätt och synsätt. Det gör att vi tillsammans kan leverera bra service och tjänster till de som bor och verkar i Umeå.

FÖRVÄNTNINGAR
Med ett tydligt och engagerat ledarskap leder du kommunens verksamheter. Du har en god självkännedom och kan fatta beslut som karaktäriseras av ekonomiskt ansvarstagande och effektivt resursutnyttjande. Du förväntas leda, engagera och stötta verksamhetens chefer mot ett effektivt, nytänkande och förändringsorienterat arbetssätt med förankring i politiska beslut. 

Du har förmåga att få samspelet mellan de förtroendevalda, tjänstemän och externa samarbets- och samverkansaktörer att fungera. Du förstår värdet av att prioritera att samverka och bygga relationer för att åstadkomma goda resultat.

Du har en förmåga att fatta långsiktigt hållbara beslut och är duktig på att motivera andra och på att följa upp och slutföra projekt.

Du förväntas vara ambassadör för kommunen och därmed trivas med att vara synlig både i media och i stadsbilden och har förmåga att hantera och företräda kommunen i offentliga uppdrag. 

Som Stadsdirektör har du en förmåga att fatta beslut och att ha förmågan hantera många typer av frågor. Visa mod och kraft i sitt beslutsfattande. Du har en strategisk blick och kan leda med glädje, energi och framåtanda.

Du har mycket god erfarenhet av att leda och utveckla en större komplex verksamhet med dokumenterat goda resultat. Du har erfarenhet att leda via andra och har en god förmåga att delegera till dina medarbetare. Du har mycket god förståelse för politiskt styrd verksamhet och för beslutsgången i en politiskt styrd verksamhet. Du har en relevant akademisk utbildning. Har du dessutom genomgått ledarutbildning, från till exempel IFL, MIL eller motsvarande så är det meriterande.

Du ska behärska svenska och engelska i tal och skrift och vara bekväm med att presentera och beskriva kommunens verksamhet på såväl svenska som engelska.

ERBJUDANDE
Umeå kommun erbjuder dig ett attraktivt uppdrag i en kommun med en uttalad politisk vilja att växa. Ekonomiska förutsättningar, kompetenta och motiverade medarbetare i en professionell organisation gör att Umeå kommun har goda förutsättningar att fortsätta växa, utvecklas och stärka sin position som tillväxtmotor i norra Sverige.

ÖVRIGT
I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive Recruitment. Formell ansökan till tjänsten registrerar du via www.umeå.se/jobb senast den 21 maj 2018. Handlingar som inkommer till Umeå kommun blir en allmän handling. För en inledande konfidentiell dialog kring rollen, ring eller skriv till Björn Torstensson på SOURCE, 070 786 00 70, bjorn.torstensson@source-executive.se eller Linda Bellis på SOURCE, 070-783 96 00, linda.bellis@source-executive.se