Chef för förskolan i Sollentuna kommun

Plats
Sollentuna (Kommun), Stockholm
Annonserat
den 9 maj 2018
Stängs
den 24 maj 2018
Kontakta
Lee Orberson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Chef för förskolan i Sollentuna kommun

Vår vision är att bli Sveriges bästa förskolekommun. I Sollentuna ska varje förskola vara den bästa förskolan för varje barn som går där. Framför oss ser vi en förskola där undervisningen håller hög kvalitet och stimulerar alla elevers kreativitet och lärande. En skola där vi har höga och positiva förväntningar på oss själva och våra barn och där alla barn och personal trivs och känner sig trygga. I våra förskolor ska barnen få den grund de behöver för att uppnå utmärkta studieresultat i skolan och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv. Vi ska ligga i framkant vad det gäller pedagogisk utveckling, genomförande och organisering av undervisningen i förskolan. Att ta stöd i forskning är en självklarhet för oss.

Vi söker nu en chef för förskolan som ska vara en ledare i vårt gemensamma arbete med att nå vår vision.

Arbetsuppgifter
Chef för förskolans övergripande verksamhetsansvar omfattar samtliga Sollentuna kommuns kommunala förskolor. Strategisk lokalförsörjning ingår även i det övergripande ansvaret.

Chef för förskolans ansvar är att säkerställa att verksamheternas mål uppfylls såväl pedagogiskt som ekonomiskt genom att leda, följa upp och stödja förskolornas arbete och utveckling. I ansvaret ingår att se till att fastställda beslut, riktlinjer, policies och handlingsplaner följs. En central uppgift är att vara en nära och stödjande chef och ledare för förskolecheferna i deras ledarskap. I uppdraget ingår personalansvar inklusive chefsrekrytering och chefsutveckling.

Chefen för förskolan har även ansvar att utifrån ett kommunperspektiv bidra till samarbete med fristående huvudmän samt verka för en kvalitetsutveckling i hela kommunen.

Chefen för förskolan ingår i Barn- och utbildningskontorets ledningsgrupp och rapporterar till förvaltningschefen.

Kompetenskrav
Vi söker en tydlig ledare som vill anta utmaningen att leda Sollentuna kommuns kommunala förskolor. För att lyckas i befattningen krävs relevant akademisk examen, gedigen erfarenhet ifrån förskolans värld samt flerårig chefserfarenhet.

Meriterande är erfarenhet från motsvarande tjänst.

Erfarenhet av att arbeta med digitala lärstrategier i förskolan.

Erfarenhet av att leda verksamhet i områden med socioekonomiska utmaningar är meriterande.

Som person är du omvärldsorienterad och har ett stort intresse av att driva utvecklingsfrågor inom förskoleområdet. Du är även resultatinriktad, kommunikativ och en tydlig ledare som kan inspirera dina medarbetare.

Heltid, tillsvidare anställning. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Vi gör urval löpande. Välkommen med din ansökan!