Universitetslektor i omvårdnad

Plats
Göteborg (Kommun), Västra Götaland
Annonserat
den 9 maj 2018
Stängs
den 28 maj 2018
Ref:
PAR 2018/682
Kontakta
Ingela Lundgren
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid

Universitetslektor i omvårdnad, PAR 2018/682

Diarienummer:
PAR 2018/682

Arbetsform:
Tidsbegränsad anställning

Placering:
Inst för vårdvetenskap och hälsa

Sista ansökningsdag:
2018-05-28

Vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa bedrivs utbildning till sjuksköterska, röntgensjuksköterska, barnmorska och specialistsjuksköterska. Grundutbildningarna till sjuksköterska och röntgensjuksköterska leder både till en yrkesexamen och filosofie kandidatexamen. Barnmorskeutbildningen och specialistutbildningen med olika inriktningar är yrkesexamina i kombination med filosofie magisterexamina. Samtliga professionsutbildningar leder till fram till legitimationsyrken. Dessutom ges fristående kurser på avancerad nivå, vilket ger möjlighet till fortsatta studier fram till en mastersexamen inom något av institutionens huvudområden; omvårdnad, reproduktiv och perinatal hälsa, radiografi och vårdpedagogik. Vid institutionen bedrivs också forskarutbildning inom vårdvetenskap.

Institutionen har utlyst en tillsvidareanställning som universitetslektor i omvårdnad (PAR 2018/566), och under rekryteringstiden söker vi en vikarierande universitetslektor.

Ämne
Omvårdnad

Ämnesbeskrivning
Inom huvudämnet omvårdnad utvecklas kunskap om hälsa och ett gott liv trots sjukdom eller funktionshinder och om fridfull och värdig död. I omvårdnad är det inte sjukdom eller funktionshinder i sig, utan människors erfarenheter, tolkning och reaktioner på ohälsa och sjukdom som är i fokus.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, kursansvar, handledning och examination främst inom omvårdnad på grundläggande nivå men undervisning kan även förekomma på avancerad nivå samt inom forskarutbildning. Uppdraget som kursansvarig lärare innebär att utveckla och samordna lärandemål, läraktiviteter, examinationsformer och bedömningskriterier i relation till innehåll, syfte och aktuell pedagogisk forskning samt kvalitetssäkra utbildningen med validerade utvärderingsformer. Att aktivt verka för att uppnå institutionens målsättning och verksamhetsplan samt delta i planerade gemensamma sammankomster och aktiviteter på institutionen ingår också.  Innehavaren förväntas också att aktivt initiera och ansöka om externa forskningsmedel. Den sökande förväntas kunna undervisa på svenska.

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § Högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets anställningsordning för lärare.

Doktorsexamen, visad pedagogisk skicklighet och legitimation som sjuksköterska.

Bedömningsgrund
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § Högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets anställningsordning för lärare.

I första hand vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid tillsättningen kommer stor vikt att fästas vid kvalitet och bredd på undervisningsmeriter inom främst sjuksköterskeprogrammet samt aktuell forskning inom området. Meriterande är även handledning av examensarbete, erfarenhet av att leda eller delta i ansökningar av externa forskningsmedel samt klinisk erfarenhet. Visad samarbetsförmåga och flexibilitet inom både lärare- och studerandegrupper samt administrativ förmåga är meriterande. Undervisning sker på svenska.

Anställning
Anställningen är ett vikariat på heltid i upp till 6 månader, med placering vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Tillträde enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: http://sahlgrenska.gu.se/internt/service-stod/lararrekrytering/elektronisk-ansokan/generell

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Notera särskilt att följande dokument ska bifogas ansökan:

  • Doktorsexamen (på svenska eller engelska)
  • Legitimation som sjuksköterska
  • Visad pedagogisk erfarenhet
  • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
  • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar med referensnummer PAR 2018/682:
Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2018-05-28

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.