Universitetslektorer i informatik/information systems - Göteborgs universitet

Plats
Göteborg (Kommun), Västra Götaland
Annonserat
den 15 maj 2018
Stängs
den 14 juni 2018
Ref:
PAR 2018/570
Kontakta
Johan Magnusson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Universitetslektorer i informatik/information systems, 1-3 st

Diarienummer:
PAR 2018/570

Arbetsform:
Tillsvidareanställning

Placering:
Inst för tillämpad informationsteknologi

Sista ansökningsdag:
2018-05-23

Vid institutionen för tillämpad informationsteknologi bedrivs utbildning och forskning inom informatik, lärande, kommunikation, och kognitionsvetenskap i nära samverkan med industri och offentlig sektor. Här utvecklas individens kunskap och förmåga att analysera, förstå och hantera olika aspekter av samhällets digitalisering, IT, samspelet mellan människor, och samspelet mellan människan och tekniken. Institutionen finns på Campus Lindholmen och är organiserad under IT-fakulteten vid Göteborgs universitet.

Avdelningen för informatik med ca 30 anställda erbjuder en miljö som premierar såväl forskning som undervisning med fokus på samhällets digitalisering. Våra forskare och lärare driver projekt med stark industrianknytning och publicerar på mycket hög nivå.

För våra studenter erbjuder vi två program, ”Master in Digital Leadership” samt kandidatprogrammet ”Systemvetenskap: IT, människa och organisation”. Vi erbjuder även uppdragsutbildning. All vår undervisning reflekterar den starka forskningsmiljö som finns vid avdelningen och kurser utformas med anknytning till pågående forskningsprojekt och industrisamarbeten. Avdelningen står även värd för Göteborgsnoden av Swedish Center for Digital Innovation (www.scdi.se).

Avdelningen för informatik befinner sig i en expansiv fas med högt söktryck på våra utbildningar, nyrekrytering av doktorander samt inflöde av nya större forskningsprojekt. Mot bakgrund av detta söker vi nu 1 till 3 universitetslektorer i Informatik/Information Systems med inriktning mot digital innovation, digital förvaltning eller informationssäkerhet i linje med existerande profilering och pågående expansion.    

Ämne
Informatik/Information Systems

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning inom avdelningens program och annan universitetsutbildning, både på grund- och avancerad nivå, liksom forskning och arbete i externa uppdrag inom området samhällets digitalisering. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning, bland annat seminarieledning, kursutveckling, kursansvar, uppsatshandledning och examination. Administrativa uppgifter relaterade till utbildningsverksamheten kan även ingå. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i den miljö vid institutionen som har samhällets digitalisering som sin kunskapsdomän.

En central arbetsuppgift är att bygga upp utbildning inom området samhällets digitalisering vid universitetet och över tid ta ett större ansvar för detta arbete. Ytterligare en viktig uppgift är utvecklingsarbete inom området samhällets digitalisering.

Centrala arbetsuppgifter är att bedriva forskning om samhällets digitalisering, vara aktiv i gemensam seminarieverksamhet, forskarutbildning och handledning av doktorander. I arbetet ingår också internationell publicering och deltagande i nationellt och internationellt nätverkande och att i samverkan med andra söka externa forskningsmedel.

Institutionen söker medarbetare med tydlig potential för fortsatt akademisk meritering och med intresse för olika ledande uppgifter inom en akademisk miljö.

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning. Behörig att anställas som lektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrund
Graden av vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet kommer att ges lika och särskild vikt vid urvalet.

Bedömning av vetenskaplig skicklighet omfattar förmågan att självständigt initiera och bedriva forskning, förmåga att samarbeta i verksamhetsutveckling och forskning samt bidra till en forskningsmiljö inom ramen för samhällets digitalisering. Vetenskaplig skicklighet skall visas genom forskningsverksamhet och publicering inom relevanta fält. Förmågan att erhålla externa medel är meriterande. Sökanden ska också visa förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid pedagogisk erfarenhet av relevans för anställningen. Den pedagogiska skickligheten ska därför främst avse kursutbud med inriktning mot samhällets digitalisering eller närliggande områden. Bedömning av pedagogisk skicklighet omfattar planering, genomförande, utvärdering, handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Meriterande är högskolepedagogisk utbildning. I annat fall gäller att den sökande senast inom ett år ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper.

Sökanden ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket inom två år från anställningens början. Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, samverka med övrig personal samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställning
Anställningen är tillsvidare med omfattningen 100%, placering vid Institutionen för tillämpad IT. Tillträdesdag så snart som möjligt, eller enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande
I urvalsprocessen kan det utöver sakkunnigbedömningen bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning.

Kontaktuppgifter för anställningen
Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Johan Magnusson, johan.magnusson@gu.se.

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • Meritförteckning/CV och personuppgifter
  • Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar
  • Avsiktsförklaring på max en A4-sida där den sökande anger hur han/hon vill arbeta om han/hon får anställningen
  • Redogörelse för vetenskapliga meriter innehållande en förteckning över de (max) 10 vetenskapliga arbeten som åberopas, motivering till urvalet, samt kortfattad redogörelse för egen vetenskaplig verksamhet.
  • Redogörelse för pedagogiska meriter innehållande pedagogisk utbildning, en förteckning över de (max) 10 pedagogiska arbeten/läromedel som åberopas, samt kortfattad redogörelse för pedagogisk verksamhet och reflektion. Kvalitativa omdömen, kursutvärderingar eller motsvarande bör bifogas eller refereras till under bilagor
  • Kortfattad redogörelse för ledarskaps- och administrativa meriter och samverkansmeriter
  • Referenser

Ansökan ska vara inkommen senast: 2018-05-23

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.