KK-stiftelsen söker VD

Rekryterare
KK-stiftelsen
Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 23 maj 2018
Stängs
den 15 juni 2018
Ref:
VD KKS
Kontakta
Ann-Sofie Rosenberg
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

KK-stiftelsen söker VD
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) är en stiftelse vars mål är att stödja forskning och kompetensutveckling vid svenska lärosäten, i syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft. Målgruppen är universitet och högskolor som har inrättats 1977 eller senare. De projekt som KK-stiftelsen stödjer skall utföras i nära och djup samverkan mellan lärosäte och näringsliv. Sedan starten 1994 har stiftelsen delat ut mer än 9 miljarder kronor och startat sammanlagt 2500 projekt. Stiftelsen, som har sitt säte i Stockholm, har 14 anställda. Till detta kommer ett stort antal personer som är engagerade i expertgrupper och andra rådgivande organ kopplade till stiftelsen.

VD ansvarar för KK-stiftelsens verksamhet mot av styrelsen fastlagda mål och strategier och ansvarar för att utveckling och förändringar initieras och genomförs. Rollen kräver dokumenterat god erfarenhet av att leda och utveckla kunskapsintensiva organisationer samt erfarenhet av samverkan mellan akademi och näringsliv. Att ha god kännedom om den svenska lärosätesstrukturen är viktigt, likaså om forskningspolitik och det svenska forskningssystemet. Stort intresse för samhällsutveckling, där näringslivet är en viktig del, är en förutsättning för framgång.

Den vi söker ska ha mycket goda ledaregenskaper och en omvittnad god samarbetsförmåga.
Du ska ha ett stort nätverk inom och intresse för KK-stiftelsens målgruppssfär.
Du ska ha en akademisk grundutbildning och du får gärna ha disputerat. Dina färdigheter i muntlig och skriftlig framställning på svenska ska vara goda och du ska kunna kommunicera obehindrat på engelska i tal såväl som i skrift.

Du ska ha haft en ledarroll som innefattat såväl ekonomiskt som personalansvar, gärna inom forskningsfinansierande verksamhet. Har du erfarenhet av kapitalförvaltning och stiftelsejuridik, är det en merit.

KK-stiftelsen arbetar i denna rekrytering tillsammans med Accord Group Executive Search. Förfrågningar kan ställas till Ann-Sofie Rosenberg, tfn 070-633 76 76.

Ansökningar ska vara inne, märkt VD KKS, senast den 15 juni under adress: annsofie.rosenberg@accordgroup.se