Hälso- och Sjukvårdsdirektör till Västerbottens läns landsting

Plats
Umeå (Kommun), Västerbotten
Annonserat
den 16 maj 2018
Stängs
den 3 juni 2018
Kontakta
Peter Krenander
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Hälso- och Sjukvårdsdirektör till Västerbottens läns landsting
Då nuvarande Hälso- och Sjukvårdsdirektör kommer att lämna sin befattning söker nu Västerbottens läns landsting nu en efterträdare till denna position.

Om Västerbottens läns landsting
I Västerbottens län bor idag cirka 260.000 människor på en yta motsvarande Danmarks. Länet är både glest och tätt befolkat. I snitt går det drygt fyra invånare per kvadratkilometer. Grunden för näringslivet i länet är naturtillgångarna – malmen, skogen och vattenkraften.

Västerbottens läns landsting sysselsätter idag ca 10.000 personer och omsätter ca 8,7 miljarder kr. Landstinget har som uppdrag att tillgodose medborgarnas behov av hälso- och sjukvård, tandvård och habilitering/rehabilitering liksom att bedriva ett aktivt folkhälsoarbete.

Landstinget ansvarar vidare för att:

 • Tillhandahålla och utveckla högspecialiserad sjukvård för befolkningen inom den norra sjukvårdsregionen.
 • Ta ansvar för och bedriva forskning, utbildning och utveckling inom hälso- och sjukvården.
 • Arbeta för länets utveckling.
 • Fortsätta arbetet med genomförandet av det handikappolitiska programmet.

Mot bakgrund av detta uppdrag har Västerbottens läns landsting formulerat sin vision: ”År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning!”

Målen är satta med utgångspunkt i landstingets uppdrag och vision och är allmängiltiga för landstinget och styrande för samtliga verksamheter.

För att stärka gemensamma förhållningssätt och förtydliga policydokumentens påverkan har landstingsdirektören formulerat en värdegrund som vägledning för verksamheten:

Ständigt bättre – Patienten alltid först!

Värdegrunden är ett etiskt och moraliskt rättesnöre och en kompass i det dagliga arbetet för att nå visionen.

Bildande av Regionkommun och Regional utveckling
Västerbottens läns landsting har ansökt om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret och därmed också få bilda regionkommun. Nu förbereder Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten för bildandet av en regionkommun i Västerbotten 1 januari 2019.

Denna process ska aktivt drivas med målet att en Regionkommun ska finnas från och med den första januari 2019.

Regionbildningen ska stärka och utveckla Västerbotten
Sammanslagningen görs för att de båda organisationernas huvuduppdrag, regional utveckling och hälso- och sjukvård är beroende av varandra. Utan regional utveckling kan inte hälso- och sjukvården finansieras och utan en väl fungerande hälso- och sjukvård är det få som vill leva och verka i Västerbotten och vise versa.

Genom att samla kraft och kompetens i en gemensam organisation blir vi starkare och kan skapa bättre förutsättningar för en kraftfull, långsiktig och hållbar utveckling för hälso- och sjukvård, regional utveckling, kultur, kollektivtrafik och besöksnäring. En region ger också möjlighet att skapa de bästa förutsättningarna för samverkan med kommunerna.

En organisation med direktvalda politiker stärker också västerbottningarnas inflytande över länets utveckling.

Om uppdraget
Rollen som Hälso- och Sjukvårdsdirektör är i högsta grad ett utvecklingsuppdrag. Landstinget och den blivande Regionen står inför många utmaningar, där en viktig uppgift är att med hög grad av samverkan nå en kostnadseffektiv vård som ligger i framkant vad avser kvalitet och patientsäkerhet, med patienten i fokus.

Det är ett kvalificerat ledaruppdrag, med ansvar över en stor, komplex och varierad verksamhet där syftet är en fortsatt utveckling av hälso- och sjukvården, inklusive tandvården.

Verksamheterna består av medarbetare med hög kompetens samt vilja och benägenhet till utveckling, så förutsättningarna för uppdraget är goda.

Din bakgrund

Du har följande erfarenheter

 • Akademisk utbildning inom relevant område. Läkarbakgrund är meriterande, dock ej krav
 • Dokumenterad erfarenhet av ledande befattningar för stor/medelstor organisation inom hälso- och sjukvården
 • Erfarenhet av ledningsarbete och att bygga framgångsrika team
 • Erfarenhet av politiskt styrda organisationer på ledande nivå
 • God erfarenhet av att bygga relationer med arbetstagarorganisationer
 • Systemförståelse för universitetets värld är meriterande
 • Medievana är meriterande
 • Ha erfarenhet av att ha arbetat med jämställdhets-, mångfalds- och värdegrundsarbete är meriterande.

Personliga egenskaper för att lyckas i rollen

 • I första hand goda ledaregenskaper. En stark och tydlig ledare som ändå har en god förmåga att lyssna samt på ett bra sätt kan samarbeta med både politiker och underställda tjänstemän
 • Utvecklingsorienterad
 • Viktigt med en kommunikativ förmåga, att kunna kommunicera både inåt och utåt
 • Socialt kompetent, högt EQ
 • Ha en förmåga att få folk med sig
 • Som ledare, vara närvarande och synlig
 • Strategisk och analytisk, se helheten samt vilka frågor som behöver prioriteras
 • Engagerad och drivande
 • Resultatorienterad, styra mot uppsatta mål
 • Vågar delegera, att visa förtroende och lägga ansvar på andra
 • Det är viktigt att samspelet med politikerna fungerar väl och att tillse att politiska beslut som tas verkställs, att få ut besluten i organisationen

Placering
Umeå. Du behöver dock inte vara bosatt på orten.

För ytterligare upplysningar, kontakta Rekryteringskonsult Peter Krenander på Boyden Executive Search, pkrenander@boyden.com.

Vid intresse, vänligen sänd din CV med intresseanmälan till pkrenander@boyden.com snarast, dock senast söndag 3 juni.