Kanslichef till Myndigheten för kulturanalys

Plats
Stockholm (Stad)
Annonserat
den 17 maj 2018
Stängs
den 27 maj 2018
Ref:
dnr 2018-112
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Kanslichef till Myndigheten för kulturanalys dnr 2018-112

Myndigheten för kulturanalys (Kulturanalys) är en statlig myndighet, med för närvarande 12 anställda, som har till uppgift att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Detta ska göras med utgångspunkt i de kulturpolitiska målen. Kulturanalys har också i uppdrag att bistå regeringen med underlag och rekommendationer för att utveckla den statliga kulturpolitiken. Kulturanalys ambition är att därmed skapa bättre förutsättningar för verksamma inom kultursektorn.

Vi söker nu en kanslichef med övergripande ansvar för myndighetens förvaltningsadministrativa stödverksamhet som innefattar ekonomi- och personaladministration, IT- och lokalförsörjning, säkerhetsfrågor, upphandling samt arkiv och registratur. Kulturanalys är en till organisationen sett liten myndighet vilket innebär att rollen som kanslichef har ett omväxlande operativt och strategiskt arbetsfokus.

Innehållet i tjänsten
Som kanslichef vid Kulturanalys ska du framför allt arbeta med myndighetens löpande ekonomi- och personaladministrativa frågor och processer. Det innebär att du planerar, följer upp, redovisar och analyserar myndighetens ekonomi. Då myndigheten är fullservicekund hos Statens servicecenter sker det ekonomiadministrativa arbetet i nära samverkan med myndighetens tilldelade ekonomikonsult. För det personaladministrativa arbetet innebär det att du är den sammanhållande länken mellan myndigheten och Statens servicecenter löneadministratörer och löpande hanterar alla de personal- och löneadministrativa frågor som berör myndighetens anställda och arvoderade uppdragstagare. Dessutom ansvarar du för kontakten och arbetet med de revisorer som årligen granskar myndigheten.

Som kanslichef arbetar du även med att

 • säkerställa myndighetens avtalsförsörjning och planera myndighetens upphandlingsbehov,
 • ge stöd till myndighetschefen i HR-frågor,
 • ge stöd till myndighetschefen i arbetsmiljörelaterade frågor,
 • säkerställa myndighetens IT- och lokalförsörjningsbehov,
 • säkerställa att myndighetens strategiska styr- och policydokument hålls aktuella och följer de lagar och förordningar som är tillämpliga för myndigheten och dess verksamhet,
 • utarbeta underlag för myndighetsbeslut. Sida 2(3)

Kanslichefen ingår i ledningsgruppen och i din roll förväntas du därför aktivt delta i planeringen av myndighetens verksamhet och bidra till myndighetens fortlöpande utvecklingsarbete.

Kvalifikationer
För att vara aktuell för jobbet ska du ha:

 • examen från högskole- eller universitetsutbildning,
 • flerårig erfarenhet av såväl operativt som strategiskt förvaltningsadministrativt arbete med fokus på ekonomi- och personalrelaterade frågor i offentlig verksamhet,
 • god kännedom om de ekonomi- och personaladministrativa system vi arbetar i (Visma Proceedo, Palasso, Agresso),
 • erfarenhet av att som kundmyndighet samarbeta med en serviceorganisation motsvarande Statens servicecenter,
 • erfarenhet av att tillämpa lagar och förordningar som påverkar statlig förvaltning och anställning,
 • god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.

Det är meriterande om du även har erfarenhet av:

 • statlig arbetsgivarpolitik,
 • kunskap om regeringskansliets arbetsprocesser,
 • kvalitetssäkring av leverantörs- och uppdragsavtal,
 • kunskap om registratur- och arkivfrågor och det regelverk som rör hantering av allmänna handlingar,
 • kunskap om upphandlingsförfarandet.

Vi söker dig som har mycket god förmåga att växla mellan operativt och strategiskt arbetsfokus samt är kommunikativ, resultatinriktad och stödjande. Du är utvecklingsorienterad och har en utpräglad initiativ- och organisationsförmåga. Vidare värdesätter vi att du har en analytisk förmåga, är lösningsinriktad och lyhörd för kärnverksamhetens behov samt värnar om en god arbetsmiljö. Arbetet kräver en hög nivå av integritet, ett professionellt bemötande och en förmåga att prioritera för att nå uppsatta mål. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper och lämpligheten för arbetet.

Övrigt
Anställningen är på 100 procent och är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning inledningsvis. Tillträde efter överenskommelse.

Myndigheten omlokaliseras just nu från Stockholm till Göteborg och anställningen är placerad i Göteborg från och med 2018-09-01. Sida 3(3)

Resor kan förekomma i tjänsten, men är inte återkommande eller många.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 27 maj. Skicka ansökningsbrev och CV via mejl till info@kulturanalys.se. Ange diarienummer och ditt namn i ämnesraden. Detta är viktigt då vi utlyser ett flertal tjänster samtidigt.

Genom att ansöka till tjänsten som kanslichef samtycker du till att Myndigheten för kulturanalys behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra rekryteringsarbetet kopplat till detta rekryteringsärende i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Din ansökan i sin helhet sparas av myndigheten i två år i enlighet med Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2004:1).

Myndigheten för kulturanalys verkar för en diskrimineringsfri arbetsplats med ökad mångfald och jämställdhet.

För mer information om Myndigheten för kulturanalys och vårt uppdrag, besök gärna vår webbplats: www.kulturanalys.se.

Kontaktpersoner
För mer information om arbetsuppgifterna kontakta:

Sverker Härd, myndighetschef, 08-52 80 20 01, eller Erik Peurell, stf. myndighetschef, utredare, 08-52 80 20 10

Fackliga kontaktpersoner:
Linnea Skagerberg, Saco-S/DIK, 08-480 040 06 Mikael Andersson, ST, 070-291 11 84, eller mikael.andersson@st.org

I denna rekrytering samarbetar vi med Statens servicecenter och ansvarig rekryteringskonsult är Monica Welmer.