Direktör – Avdelningen för vård och omsorg

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 17 maj 2018
Stängs
den 4 juni 2018
Ref:
A785004
Kontakta
Bo Bengtsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Om arbetsplatsen
Sveriges kommuner och landsting (SKL) är arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner. ”Vårt uppdrag är att ge våra medlemmar bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Tillsammans utvecklar vi välfärden”. SKL är Sveriges största arbetsgivarorganisation och arbetar med intressebevakning, verksamhetsutveckling och service åt medlemmarna. SKL har ca 450 medarbetare varav de flesta sitter i våra trevliga lokaler vid Slussen i Stockholm.

Arbetsuppgifter
Som chef för avdelningen för vård och omsorg ingår du i SKL:s ledningsgrupp. Där förväntas du vara engagerad och ta ansvar för hela SKL. På vård- och omsorgsavdelningen finns ca 100 mycket kvalificerade medarbetare/experter och sex direktrapporterande chefer. 

Avdelningen arbetar med frågor inom hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, folkhälsa samt jämställdhetsfrågor. Avdelningen arbetar för att utveckla sjukvården med patienten i fokus och för att vården ska präglas av patientsäkerhet, tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet. Vårdens digitalisering och patientens väg genom vården är centrala utvecklingsområden liksom att höja kvaliteten på stöd och omsorg till utsatta grupper, bland annat genom att stärka kommunernas socialtjänst. SKL verkar för medlemmarnas intressen och arbetar med verksamhetsutveckling, utbildning, stöd och service. SKL och avdelningen samordnar nätverk för kunskapsutbyte och samordning. Ambitionen är att ligga steget före och belysa viktiga omvärldsförändringar. På så vis kan SKL påverka utvecklingen i den riktning som ger störst nytta för medlemmarna och i förlängningen medborgare och företag. Genom intressebevakning påverkar SKL beslutsfattare såväl nationellt som inom EU. SKL är en politiskt styrd organisation och styrelsen fattar beslut som har beretts i delegationer och beredningar. Styrelsen anger inriktning och strategiska mål och kansliet förser den politiska strukturen med underlag, analyser och förslag till beslut. Vård och omsorgsavdelningen servar Beredningen för socialpolitik och individomsorg, Beredningen för primärvård och äldreomsorg samt Sjukvårdsdelegationen. Du förväntas stödja den politiska ledningen i frågor som rör vård och omsorg.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trovärdig, kunnig och god talesperson för frågor inom vård och omsorg och som har erfarenhet av att arbeta på nationell nivå. Du är van att företräda, gärna inför media, i större sammanhang och kanske även internationellt. Du är känd för att ha drivit utvecklings- och förändringsarbete med goda resultat som följd. I en komplex verksamhet är förmågan att prioritera klokt en framgångsfaktor. Troligen har du gjort karriär inom hälso- sjukvård/omsorg, lett större organisationer och har egna erfarenheter av de utmaningar som SKL:s medlemmar möter. Du har blivit känd som en realistisk utvecklare samt att du är lösningsorienterad och har kreativa idéer. Du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och du förstår hur man driver och förankrar frågor i den miljön. Som person är du lyhörd, relationsinriktad och samverkansorienterad. Samtidigt är du engagerande, drivande och kraftfull vid behov. Du har en förmåga att bygga förtroende, nå fram med ditt budskap och få gehör.

Självklart har du goda vitsord för ditt ledarskap och för din förmåga att skapa önskvärda resultat inom relevanta områden.

Det här är en synlig roll på nationell nivå där du företräder Sveriges största sektor i frågorna inom vård och omsorg!

För att inleda en dialog kring tjänsten, kontakta gärna Compass och Bo Bengtsson, som hjälper SKL i denna rekrytering. bo.bengtsson@compass.se eller +46709-713550. Sök tjänsten via länken Vi hanterar ansökningar löpande, ansök eller visa ditt intresse senast 4 juni.

Ansökan
Referensnummer:   A785004