Vicerektor till Mälardalens högskola

Plats
Västerås (Stad), Västmanland
Annonserat
den 22 maj 2018
Stängs
den 18 juni 2018
Ref:
2018/1299
Kontakta
Karin Rudhag
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Deltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Vicerektor

Ref.nr: 2018/1299

Mälardalens högskola

Mälardalens högskolas vision är att vara: Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan.

MDH är en stark och viktig aktör i en expansiv region och en betydelsefull kompetensförsörjare i regionen. MDH bidrar genom samproducerad utbildning och forskning till värde och nytta regionalt och nationellt. Regionalt försörjer MDH offentlig och privat sektor med kompetenta medarbetare, ny kunskap och innovationer. MDH påverkar genom utbildning och forskning utvecklingen inom olika samhällssektorer baserat på långsiktiga samhällsbehov.

Med över 40 års erfarenhet av nära samarbeten och samverkan har MDH en unik kompetens och erfarenhet. För att ytterligare förbättra processen med samproduktion, och därigenom nå högre kvalitet, har MDH vidareutvecklat innehållet med strategiska partnerskap sker såväl nationellt som internationellt och omfattar både utbildning och forskning. Det är mycket angeläget för högskolan att såväl regionalt och nationellt som internationellt fortsätta utveckla det akademiska nätverkandet genom samverkan och samproduktion med privat och offentlig sektor samt andra organisationer.

MDH med campus i Eskilstuna och Västerås är, med 15 000 studenter och 900 medarbetare varav drygt 85 professorer och över 200 aktiva doktorander, den största högskolan i landet. MDH har forskarutbildningsrättigheter inom sex områden.

MDH var den första högskolan i världen att bli miljöcertifierade (1999) och det första lärosätet i Sverige att bli arbetsmiljöcertifierad (2006).

Anställningsinformation
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Deltid 50 %
Sista ansökningsdag: 2018-06-18
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Förvaltning

Uppdraget
Mälardalens högskola söker en vicerektor för samverkan och samproduktion som ska tjänstgöra som nära samarbetspartner till rektor och högskolans övriga ledning i frågor som rör samverkan och samproduktion. Anställningens omfattning kan vara 50-80% beroende på vilka uppdrag som man i särskild ordning kommer överens om att vicerektor själv ska ansvara för.

De främsta arbetsuppgifterna är att:

 • vidareutveckla högskolans strategiska avtal med viktiga samverkanspartner inom privat och offentlig sektor samt andra organisationer.
 • leda högskolans samverkansråd
 • koordinera högskoleövergripande projekt som beforskar och vidareutvecklar metoder, former och utvärdering av samverkan och samproduktion,
 • representera högskolans ledning i vissa interna och externa råd, styrgrupper och styrelser inom områdena samverkan, samproduktion och innovation, samt
 • bidra i utvecklandet av former för ökad rörlighet av kompetens mellan MDH, andra lärosäten och samverkansparter

Kravprofil

Bakgrund och erfarenhet

 • Akademisk examen på lägst doktorsnivå inom relevant område
 • Erfarenhet av samverkansarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor
 • Arbetslivserfarenhet från annat universitet/högskola, näringsliv eller offentlig sektor
 • Erfarenhet och förmåga att arbeta strategiskt i en komplex miljö

Ledarskap

 • Förmåga att systematisera, tydliggöra och utveckla samverkansarbetet från nuvarande nivå
 • Drivande och självgående
 • Levandegöra, engagera och föra dialog både internt och externt i samverkansfrågor
 • Vara lyhörd och inlyssnande med god förmåga att kommunicera, förankra och entusiasmera.
 • Kunna se helhet och ha strategisk höjd 

Personliga egenskaper

 • Strukturerad, engagerad, nyfiken, reflekterande och uthållig.
 • Förmåga och intresse av att bygga goda personliga relationer såväl inom som utom högskolan.
 • Förmåga och intresse av att representera högskolan.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift både på svenska och engelska.

Mer information och ansökan
Formell ansökan gör du via knappen "Ansök". Om du vill göra en förutsättningslös intresseanmälan kan du göra detta via intresseanmälan nedan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta våra konsulter Karin Rudhag, 0704-140010, karin.rudhag@source-executive.se eller Monica Landmark, 073-155 0014 0014 monica.landmark@source-executive.se.

Ansökan
Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!