Avdelningschef för ledningsstöd till Statens servicecenter

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 22 maj 2018
Stängs
den 5 augusti 2018
Ref:
2018-00352-2.1.1
Kontakta
Paul Larsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Avdelningschef Ledningsstöd, division medborgarservice, Stockholm

Ref 2018-00352-2.1.1

Statens servicecenter är en av Sveriges mest expansiva myndigheter. Vi levererar administrativa tjänster och konsultstöd till statliga myndigheter inom områdena ekonomi, lön, HR och snart även inom e-arkivering. I dag är vi 450 medarbetare som finns i Eskilstuna, Gävle (HK), Göteborg, Lund, Norrköping, Stockholm och Östersund. Från och med den 1 januari 2019, när vi även driver de statliga lokala servicekontoren, kommer vi att vara 1 400 medarbetare. Servicekontoren välkomnar medborgare, nyanlända och företagare som behöver stöd med tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Hos oss får du bidra med din kompetens i arbetet för en effektivare statsförvaltning. Du bidrar till vår entreprenörsanda och har stora möjligheter att påverka i en verksamhet som befinner sig i en spännande utveckling.

Anställningen är placerad inom division Medborgarservice. Divisionen är under uppbyggnad och kommer när verksamheten gått över i Statens servicecenters regi att bestå av cirka 800 medarbetare i fyra regioner – Nord, Mitt, Väst och Sydöst – fördelade på 113 servicekontor runt om i landet.  

Divisionens avdelning för ledningsstöd kommer att att stödja divisionsledningen och arbeta nära verksamheten i frågor som rör divisionens styrning och utveckling. Avdelningen säkerställer även att divisionen följer upp resultat och kvalitet i tjänsteleverans samt arbetar med analyser och utredningar av divisionens strategiska frågor. Dessutom ansvarar avdelningen för processerna för uppföljning, budget och verksamhetsplanering på divisionen. Vidare kommer avdelningen att koordinera och stödja divisionens verksamhetsutveckling, utredningar, projekt och kompetensutveckling. Avdelningen ska även koordinera samverkan med divisionens uppdragsgivare, som idag består av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.  Även stöd från myndighetens gemensamma stödfunktioner kommer att koordineras av avdelningen för ledningsstöd.

Avdelningen kommer att bestå av cirka 20 medarbetare på flera orter i landet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Jobbet som avdelningschef på divisionens ledningsstödsavdelning är en helt ny tjänst. I din roll förväntas du ta ett övergripande ansvar och driva strategiska frågor som rör ledningsstöd och utveckling för hela divisionen. Du har personal- och budgetansvar och som avdelningschef tillämpar du ett aktivt och närvarande ledarskap där du arbetar med att kompetensutveckla medarbetarna. Som chef verkar du för att arbetsmiljön präglas av arbetsglädje, effektivitet och noggrannhet genom ett coachande och engagerande ledarskap. Du säkerställer att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och kostnadsmedvetenhet och ser till att det finns tydlig koppling mot divisionens och myndighetens övergripande mål och uppdrag. Avdelningens medarbetare kommer att finnas geografiskt spridd på flera av verksamhetsorterna. Avdelningschefen för ledningsstödsavdelningen är geografiskt placerad i Stockholm, rapporterar till divisionschefen och ingår i divisionens ledningsgrupp.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Relevant akademisk examen eller motsvarande erfarenhet som bedöms som likvärdig
 • Minst fem års erfarenhet från verksamhet med service till och kontakt med privatpersoner
 • Minst fem års erfarenhet från verksamhetsutveckling
 • Minst fem års erfarenhet av personalledning
 • Erfarenhet av att etablera och utveckla samarbeten med andra aktörer
 • Erfarenhet av ledarskap på distans
 • Erfarenhet av att leda i förändring

Dessutom är det meriterande om du har:

 • Erfarenhet från arbete inom statlig verksamhet
 • Erfarenhet av att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning
 • Erfarenhet av att kommunicera helheten och långsiktiga mål för verksamheten till medarbetarna

Vidare ska du ha följande förmågor

 • Vara serviceinriktad
 • Ha god ledarskapsförmåga 
 • Kommunicera effektivt

Övrigt

 • Anställningen är 100 % och tillsvidare
 • Anställningen är placerad i Stockholm
 • Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas, du måste därför vara svensk medborgare
 • Befattningen innebär ett stort mått av resande, såväl till divisionens kontor samt i samband med ledningsgruppsarbete, vilket innebär att du behöver ha körkort för bil

Välkommen med din ansökan senast den 5 augusti 2018.

Vår preliminära plan är att genomföra intervjuer den 17 augusti i Stockholm. Vi planerar att kommunicera ett anställningserbjudande under vecka 37.

Statens servicecenter verkar för en diskrimineringsfri arbetsplats med ökad mångfald och jämställdhet.

Fackliga kontakter Annika Andersson ST tel. 010-456 00 57, Håkan Alenius SEKO tel. 026-656582

Kontaktpersoner
Paul Larsson
Divisionschef medborgarservice
010-4560495 eller 072-4514528
paul.larsson@statenssc.se

Liknande jobb

Liknande jobb