Kommundirektör till Nykvarns kommun

Rekryterare
Nykvarns Kommun
Plats
Nykvarn (Kommun), Stockholm
Annonserat
den 11 juni 2018
Stängs
den 27 juni 2018
Kontakta
Stefan Bölin
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Kommundirektör

Arbetsgivare: Nykvarns kommun
Rekryteringsområde: Tjänstemän
Uppdragstyp: Rekrytering
Område: Chefstjänster/ Styrelse-uppdrag
Ort: Nykvarn
Platser: 1
Sista ansökningsdatum: 2018-06-27


Företagspresentation
I Nykvarn är det enkelt att komma nära det som är viktigt. Nykvarn har ett strategiskt läge i Stockholmsregionen och i Mälardalen. Här finns en stark entreprenörsanda och kommunen vill möjliggöra ett rikt och varierat näringsliv. Nykvarn ska vara en plats med möjlighet att växa och där livets alla behov finns tillgodosedda. Vi är ett småskaligt samhälle som tänker stort, med ena foten intill storstadens möjligheter, den andra i den Sörmländska naturens lugn.

I Nykvarn bor det ca 10 700 kommuninvånare och är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Nykvarns kommun ses som rikets 8:e tryggaste och säkraste kommun. Grundskolan är fortsatt rankad som bäst i länet och den femte bästa i riket. De kommuninvånare som är i behov av hemtjänst får länets bästa. Vidare är kommunen rankad högt bland alla kommuner i Sverige när det gäller det politiska klimatet.

I Nykvarns kommun är alla verksamheter samlade i en förvaltning. Kommunförvaltningen sköter den löpande verksamheten, förbereder och utreder ärenden samt genomför de politiska beslut som fattas. Sammantaget har Nykvarns kommun drygt 690 medarbetare varav de flesta arbetar inom vård, förskola och skola.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som kommundirektör har du det övergripande ansvaret för att kommunens olika verksamheter och tjänstemannaorganisationen driver arbetet framåt mot uppsatta mål och att beslut verkställs. Utifrån Vision 2035 driver och inspirerar du till utveckling av verksamheterna för att möta framtida krav och förväntningar på kommunen.

Som kommundirektör är förväntningarna höga, dels på dig som ledare i det interna arbetet i kommunen, och dels i det utåtriktade arbetet som ska bidra till en fortsatt positiv bild av Nykvarn i mötena med kommuninvånare och näringsliv. Kommunen har ambitiösa mål när det gäller god service till medborgare och näringsliv och som kommundirektör har du ansvar att se till att kommunen levererar med hög kvalitet inom dessa områden. Du har ett övergripande ansvar för press- och mediakontakter, kriskommunikation samt är ytterst ansvarig för att driftbudgeten för kommunen är i balans.

Du har även ett ansvar att se till att förvalta det goda samarbetet mellan politik och tjänstemän. Som kommundirektör är du även stabschef för kommunens krisorganisation samt koncernchef för kommunkoncernen med dotterbolag AB Nykvarnsbostäder. Du rapporterar till kommunstyrelsens ordförande.

Din profil
Du har relevant akademisk examen och många års erfarenhet från ledarskap samt är en dokumenterad kompetent ledare för underställda chefer i större organisation. För att lyckas i uppdraget krävs att du har goda kunskaper om strategiska samhällsfrågor relaterade till kommunal verksamhet samt god kännedom om näringslivsfrågor. Vi förutsätter att du har gedigen erfarenhet från att driva förändrings- och utvecklingsarbete. Det är viktigt att du har arbetslivserfarenhet från en politisk styrd organisation och tidigare haft budgetansvar. Det är en merit om du har mediavana.

Du planerar och organiserar ditt arbete på ett realistiskt sätt samt integrerar helhetsbilden med kort- och långsiktiga mål. Du sätter höga mål, är van att utmana status quo och söker nya perspektiv samt kan initiera förändrings- och utvecklingsinsatser. Du kommunicerar obehindrat i tal och skrift på svenska och engelska.

Du har lätt för att förstå strategier och prioriteringar inom verksamheten och fokuserar din energi och resurser på projekt och uppgifter som ger mervärde. 

Ansök redan idag!

Ansökan
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!

Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt cv.

Ansvarig konsult är Stefan Bölin och nås på 076-778 15 01 eller på stefan.bolin@unikresurs.se

Välkommen!

Unik Resurs

Välkommen till Unik Resurs!

Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång

Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig konsult om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.

Lycka till!