10 doktorander i forskarutbildningsämnet: Växtförädling

Plats
Uppsala (Kommun)
Annonserat
den 14 juni 2018
Stängs
den 31 augusti 2018
Ref:
SLU.ua.2018.2.5.1-1159
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

10 doktorander i forskarutbildningsämnet: Växtförädling

Växtförädling inom programmet Grogrund

GROGRUND - SLU:s centrum för förädling av livsmedelsgrödor
Söker 5-10 doktorander till Grogrunds forskarskola med inriktning mot forskningsfrågor inom växtförädling.

Grogrund ska samla akademi och näringsliv och utveckla kompetens för att i enlighet med målen i livsmedelsstrategin säkra tillgången till växtsorter för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige. Kunskap och nya metoder ska utvecklas som bidrar till en kraftsamling inom förädling av livsmedelsgrödor för ökad innovationspotential, livsmedelsförsörjning och konkurrenskraft. Hänsyn till klimatförändringar och tillgång till biomassa för en cirkulär och biobaserad ekonomi ska också tas.

Grogrund:s forskarskola syftar till en kraftsamling inom ämnet växtförädling, där doktorander samlas och ges möjlighet till en gemenskap och en högkvalitativ utbildning. Som doktorand inom forskarskolan kommer du att knytas till ett projekt i samverkan mellan företag och akademi inom någon av följande grupperingar; trädgårdsväxter, stråsäd, oljeväxter, proteingrödor, vallväxter, potatis, nya metoder. Du kommer vidare att knytas till en institution vid någon av SLU:s huvudorter samt till ett lämpligt företag. Goda möjligheter finns till samarbeten nationellt, i Norden och internationellt.

Kvalifikationer
Behörig för att antas till forskarutbildning är du om du har en examen på avancerad nivå eller fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå. För tjänsterna inom Grogrunds forskarskola ska examen/studierna vara inriktade mot jordbruksvetenskap, trädgårdsvetenskap, biologi, biokemi, växtförädling, bioteknik eller liknande/motsvarande. Du ska ha god förmåga att jobba såväl självständigt som i grupp och du ska vara duktig på att kommunicera och skriva, på engelska. Programmet syftar till kompetensuppbyggnad och samverkan med svensk industri och därför är det meriterande med god förmåga att kommunicera och skriva på svenska eller skandinaviska.

Anställningsform 
Anställning som doktorand

SLU är en arbetsplats där mångfald och jämn könsfördelning eftersträvas.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive styrkt meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Ansökan görs på denna ANSÖKNINGSBLANKETT

Vill du veta mer? Kontakta

  • Professor Eva Johansson, Eva.johansson@slu.se, +46 40 415562

Facklig företrädare

  • SACO Andrus Kangro +46 (0)40 415 479
  • SEKO Linda Thörnström +46 (0)18 67 10 57
  • ST Jörgen Olsson +46 (0)40 415 431

Du är välkommen att lämna in din ansökan, märkt med diarienummer SLU.ua.2018.2.5.1-1159, till Registrator vid SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala, registrator@slu.se, senast 2018-08-31.