Utbildningsledare för lärarutbildning till Stockholms universitet

Plats
Stockholm (Kommun) (SE)
Annonserat
den 25 juni 2018
Stängs
den 19 augusti 2018
Ref:
SU FV-1919-18
Kontakta
Katariina Kiviniemi Birgersson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Utbildningsledare lärarutbildning

Ref.nr SU FV-1919-18

vid Områdeskansliet för naturvetenskap. Sista ansökningsdag: 2018-08-19.

Stockholms universitet är indelat i två vetenskapsområden, humanvetenskap respektive naturvetenskap. Varje område styrs av en områdesnämnd i vilken vicerektor är ordförande. Nämnderna ansvarar för strategisk planering och medelsfördelning inom sina respektive områden. Till områdesnämnderna finns kanslier knutna som ger administrativt stöd till vicerektor och nämnd. Vi söker nu en utbildningsledare med särskilt ansvar för lärarutbildning till Områdeskansliet för naturvetenskap.

Områdeskansliet för naturvetenskap har 12 medarbetare och ingår i Stockholms universitets centrala förvaltning. Områdeskansliet är en viktig länk mellan områdets institutioner och universitetets övriga förvaltning. Områdeskansliet administrerar och bereder ärenden som berör områdets forskning, utbildning, ekonomi, informationsverksamhet, befordringar samt läraranställningar. Området för naturvetenskap, tillika Naturvetenskaplig fakultet, är indelat i fyra sektioner omfattande 15 institutioner, som bedriver forskning och utbildning, dessutom ingår fyra centrumbildningar. Antalet studenter uppgår till omkring 3000 helårsstudenter. Mer information om området finns på www.science.su.se.

Arbetsuppgifter
Utbildningsledaren handlägger och bereder övergripande utbildningsfrågor som rör lärarutbildning på grundnivå och avancerad nivå inom det Naturvetenskapliga området samt medverkar i olika arbetsgrupper och beredningar för lärarutbildningsfrågor inom området och universitetet. Utbildningsledaren ansvarar för att ta fram underlag och analysera material inför beslut som rör områdets lärarutbildningar. I arbetsuppgifterna ingår utvecklingsfrågor, uppföljning, utvärdering, utredningsarbete, omvärldsbevakning, beredning av och yttrande över remisser, årsredovisning m.m. Utbildningsledaren verkar i nära samarbete med utbildningsledare och handläggare inom områdeskansliet samt med utbildningsledare för lärarutbildning och kollegor från både det Humanvetenskapliga områdeskansliet, Avdelningen för planering och ledningsstöd samt Studentavdelningen. Utbildningsledaren utgör en viktig länk mellan områdets ledning, universitetets förvaltning och personer ansvariga för lärarutbildningsfrågor vid institutionerna.

Kvalifikationer
Forskarexamen inom naturvetenskap eller motsvarande. Du ska ha väl dokumenterad erfarenhet av kvalificerat utrednings- och uppföljningsarbete inom högskolesektorn avseende lärarutbildning samt ha kunskap om naturvetenskaplig utbildning/forskning och dess villkor. Du bör ha god kännedom om de lagar och regler som styr universitetens verksamhet. Förutom ett brett kontaktnät inom lärarutbildning, är erfarenhet av ledarskap, undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete inom högre utbildning samt arbete med UKÄ:s kvalitetsutvärderingar meriterande.

Arbetet ställer höga krav på samarbetsförmåga, kreativitet, självständighet, effektivitet, servicekänsla och prestigelöshet. Vidare är god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde september-oktober.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av områdeskanslichef Katariina Kiviniemi Birgersson, tfn 08-16 22 66, katariina.kiviniemi.birgersson@su.se eller utbildningssamordnare Kristina Öberg, tfn 08-16 25 93, kristina.oberg@su.se vid Områdeskansliet för naturvetenskap.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2018-08-19