Förvaltningschef till Tekniska förvaltningen - Örebro kommun

Rekryterare
Örebro kommun
Plats
Örebro (Kommun)
Annonserat
den 29 juni 2018
Stängs
den 30 augusti 2018
Ref:
Ks 834/2018
Kontakta
Erik Asp
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Förvaltningschef till Tekniska förvaltningen

Ref Ks 834/2018

Du kommer till en verksamhet i utveckling i en växande stad. Lojala och kompetenta medarbetare arbetar med engagemang och entusiasm för att göra skillnad och bidra till en bättre vardag för Örebros invånare. Du får utveckla och växa i en viktig verksamhet.

Örebro är Sveriges sjätte största kommun och har ca 150 000 invånare med 165 olika nationaliteter. Örebro kommun jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv kommun för både människor och företag och drivs av att skapa en enklare vardag för alla. Visionen är att vara ”Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad”.

Tekniska förvaltningen ansvarar för stora delar av kommunens drift, underhåll och reinvestering för gator, vägar, trafik, vatten, avlopp, avfall, torg, parker, kommunens fordon och intern posthantering. Tekniska förvaltningen har ett nära samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen, där Stadsbyggnad står för planering och investering och Tekniska för drift och reinvestering, är central för leverans inom programområdet. Förvaltningschefen är en linjefunktion under kommundirektören och leder fem underställda chefer.

Uppdraget som Förvaltningschef

 • vara driftsnämndernas ledande tjänsteman
 • ansvara för att medborgarna erbjuds kommunala tjänster med politiskt fastställd kvalitet och ges möjlighet att påverka utförandet av tjänsterna
 • stödja Programdirektören i verksamhetsutvecklingen inom programområdet och i kommunen som helhet
 • ansvara för beredning och verkställighet av mål, uppdrag och resurstilldelning för sin förvaltning
 • leda, utveckla och följa upp förvaltningens verksamhet och ansvara för att verksamheten tillämpar kvalitetsledningssystem, intern kontroll och har en fungerande årsprocess med verksamhetsplan och årsberättelse
 • vara chef för underställda chefer såsom resultatenhetschefer eller motsvarande
 • föra dialog och samverka med de fackliga organisationerna, leda samverkansgrupp på förvaltningsnivå
 • ansvarar för en god samverkan internt inom kommunen och externt
 • ansvarar för omvärldsbevakning inom sitt sakområde

Utökat fokus på strategiska frågor för förvaltningens och tekniska nämndens ansvarsområde men också som en viktig del i hela programområdets utveckling - tex kring digitala lösningar och smart stad-koncept. I takt med samhällets krav på digitaliserade tjänster är det en viktig utmaning att arbetet med att effektivisera arbetssätten med stöd av digital teknik utifrån kunder och medborgares behov. Hållbar tillväxt är ett ledord i Örebro Kommuns strategi. Örebro kommun är en stad som växer och med det utmaningar inom kommunens totala verksamhet. Vi behöver hitta nya möjligheter för begränsade resurser som ska ge service till fler, vi ska klara de mål som sätts upp för oss. Förvaltningschefen spelar därför en viktig roll i att utöka samarbetet med externa leverantörer och partners.

Kompetenskrav

 • akademisk examen eller annan utbildning/arbetslivserfarenhet som kan bedömas likvärdig
 • erfarenhet från samhällsbyggnadsområdet (frågor inom VA, Park- och gata, investeringsprocessen, drift och underhåll, exploatering, planering, projektledning, projektering m.m.)
 • dokumenterad chefs- och ledarerfarenhet från komplex verksamhet. Vana att leda, styra och följa upp en verksamhet utifrån ekonomi i balans
 • erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation, förståelse för politikens villkor och mål och hur dessa omsätts till verksamhet
 • erfarenhet av och förmåga att leda och driva fortsatt förbättring och utveckling i en högt kompetent och motiverad miljö

Du är en trygg, tydlig och kommunikativ chef och ledare som skapar sammanhang och erbjuder utveckling för medarbetarna och bidrar till att omsätta de politiska målbilderna i balans med verksamhetens förutsättningar och kompetens. Vi hoppas och tror att du är: modig och nyfiken, förtroendeingivande, uthållig och kommunikativ samt en generös person som leder och företräder med öppenhet och uthållighet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande 

 • erfarenhet att leda ledare
 • ingått i en ledningsgrupp
 • chefs- och ledarskapsutbildning

Omfattning och tillträde 
Tillsvidare, heltid
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1

Ansökan 
Sista ansökningsdag är 30 aug 2018.

Rekryteringen sker i samarbete med SOURCE, och som en del i urvalsprocessen kan tester komma att användas. Du kan också visa ditt intresse via Source’s hemsida www.source-executive.se

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Kontaktpersoner
Erik Asp
Rekryteringskonsult, Source
073-352 34 81

Petra Thordendal
Rekryteringskonsult, Source
076-878 15 40